TZ 16.8.19: 3 okruhy spolupráce Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ a Institutu Aleny Vitáskové

Dne 15. 8. 2019 stvrdili zahájení úzké spolupráce při obraně zájmů a priorit občanů České republiky v justici, energetice a vodárenství ČR. Domluvili jsme spolupráci v těchto třech hlavních bodech:

1) Prosazení vymahatelnosti práva a spravedlnosti v České republice, pro všechny občany bez rozdílu.

Naše společnost je těžce nemocná. Formalizace práva, odmravnění jeho výkladu a nevymahatelnost práva jsou základní příčinou její krize. Jistotou, která prosákla celou společností v tomto státě, se stala právní nejistota. Nikdo si nemůže být jist, že si na něho policisté něco vymyslí, státní zástupci to nekriticky převezmou a zažalují a soudci jej za to odsoudí. Pravomocné rozsudky v oblasti obchodního práva, kdy nám soudci dají zapravdu po 17 letech a mezi tím každoročně končí miliardy od občanů protiprávně v zahraničí místo v obnově infrastruktury, jsou ve funkční demokracii neakceptovatelné, stejně jako soudní zvůle soudců, kteří dokonce nerespektují nálezy Ústavního soudu ČR. Podobná situace je i v občanskoprávním řízení, které má na svědomí nejen celé řady nešťastných rodičů i dětí, ale i fiktivních dlužníků, zlikvidovaných firem a nemravných exekucí.

Pro nápravu hlavního pilíře demokracie a dosažení vymahatelnosti práva a spravedlnosti požadujeme:

  • Zřízení „Soudu Spravedlnosti“ – Instituce, která bude projednávat (nebo též prošetřovat) a rozhodovat provinění soudců a státních zástupců za dohledu (TRIBUNÁLU LIDU – minimálně 20-ti členného)
  • Povinnost státu dostatečně odškodnit občany a jejich rodiny poškozené státem (tj. justicí, OČTŘ, zdravotnictvím)
  • Osobní zodpovědnost státních zástupců a soudců i politiků
  • Omezený mandát státních zástupců a soudců
  • Zkvalitnění výchovného systému soudců a státních zástupců, prokazatelná znalost zákonů

 Protiprávně jednají v ČR nájezdníci, politici i soudci ! 

 

2) Prosazení vrácení zájmů a priorit lidí a státu zpět do správy odvětví vodárenství a energetiky

Definování základních principů a pravidel proto, aby stát měl v rukou vše zásadní pro fungování těchto dvou strategických odvětví. Prioritou vodárenství musí být řešení sucha, obnova trubek, čistá voda a ne zisky překupníků a koncernů. Prioritou energeticky musí být funkční, bezpečný a efektivní energetický systém a spravedlivá cena pro spotřebitele, ne dolování zisků energetické mafie. Rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu, skutečná ochrana spotřebitelů. Stop nesmyslným dotacím do energetiky, zastavení kroků vedoucích k energetické chudobě. Vyvození odpovědnosti pachatelů tunelů ve vodárnách a v energetice za posledních 20 let.

 

3) Informování ve veřejném zájmu – edukativní činnost, veřejné monitorováním kauz, jednání soudů, rozsudků

Informovat veřejnost, politiky, soudy, policii a zástupcem médií o tom, co dělají/nedělají koncerny, finanční skupiny, oligarchové a pro ně pracující Trojské koně v politice a ve státní správě. Přes sílící veřejné mínění podpořit rozumné politiky a společně realizovat kroky k ukončení fungování ČR jako koncernistánu, kde právo slouží lidem u moci ne občanům. Prosazujeme léta a nyní společně, obnovu fungování ČR jako svobodného státu, který je zde pro občany, hájí jejich zájmy a ne zájmy nájezdníků a tunelářů. Zákony pro lidi, ne tuneláře a šmejdy, zákony srozumitelné s jasným výkladem a reálnou vymahatelností.

Shodli jsme se, že pro naplnění cílů jsme ochotni spolupracovat se slušnými politiky bez ohledu na politickou příslušnost. Víme, že v každé politické straně jsou lidé rozumní a slušní. Ale také víme, že v řadě případů zejména ve vedení stran byli nebo jsou rovněž Trojské koně a nominanti koncernů, či oligarchů, kterým je život občanů lhostejný.

Za podpory „mlčící většiny“, která díky naší edukativní činnosti mlčet přestává, budeme seznamovat širokou veřejnost s tím, co se skutečně ve vodárenství, energetice a justici děje tak dlouho, dokud nedosáhneme výše uvedených cílů za lepší život nás všech.

 

Radek Novotný                                                                                                          Alena Vitásková

Zakladatel NFPOV                                                                                                              Zakladatelka IAV

Bez vody není svobody ani život                                                                                      Dlouhodobý blackout – konec civilizace

Stát, který nemá v rukou vodu a energii, není svobodný stát                                    Nevymahatelnost práva – konec demokracie

 

Toto je neakceptovatené, musí dojít k nápravě a zradci musí být hnáni k odpovědnosti

 

 

Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

 

Podobné články