(Ne)vymahatelnost práva v ČR ve sněmovně: Co se v ČR nejen kolem vody páchá a důkazy, že soudy i policie nefungují

Zvu vás na seminář pro lidi, který není jedno, že justice a policie v ČR nefungují a požadují nápravu

Nadační fond PRAVDA O VODĚ a INSTITUT ALENY VITÁSKOVÉ a řada dalších rozumných lidí z různých sdružení, kteří se potýkají se zvůli soudů a policie, spojili síly a díky tomu proběhne v poslanecké sněmovně dne 7.9.2020 od 11 hod. seminář, kde přednesou důkazy o tom, co se páchá a že je třeba řešit závažné systémové selhání tak zásadních složek demokratického společnosti, jako je justice a policie.

Jako zakladatel nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Stát, voda a přírodní bohatství, vystoupím na semináři s tématem:

„Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Svobodný stát má v rukou vodu a vše zásadní, co s vodou souvisí, mám s nekompetentním jednáním některých soudců při obraně vody a lidí přes soudy 20 letou zkušenost.

 

Zažil jsem neuvěřitelné praktiky některých soudců

I ÚSTAVNÍ SOUD ČR, který mi za léta obrany vody dal již čtyřikrát za pravdu, že se soudci Nejvyššího soudu dopouští soudní zvůle, porušují zákony ČR, ústavní práva občana, např. právo občana na spravedlivý proces.  Jsem přesvědčen, že jednání některých soudců nese znaky praktik justiční mafie, o kterých jako první v ČR mluvila stávající ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová.

Na přednášce uvedu i konkrétní příklad (dle právníků nekompetentního), dle mě záměrně zvůle soudce, kterému již v minulosti VS v Olomouci jednu vodárenskou kauzu odebral pro neschopnost ji řádně posoudit a to po cca 6 letech.  Týkala se cca 180 tis. lidí. VS v Olomouci mi tehdy tím dal za pravdu, že tento soudce není schopen věc řádně posoudit.

Názor soudce, který kauzu tunel městské vodárny  převzal po ní je tento: 

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Netušil jsem, že od roku 2006 soudí stejný soudce i obdobný tunel u jiné městské vodárny. To jsem zjistil v roce 2016 a rovnou jsem žalujícího upozornil, ať očekává obdobné jednání, stejnou „kvalitu“ zdůvodnění a proto není na místě žádná radost ani zoufalost v případě, kdy dá, či nedá žalujícímu za pravdu, neboť odůvodnění bude opakovaně nepřezkoumatelné a lze očekávat stejné praktiky jako v předchozí vodárenské kauze. Vše, co jsem říkal, se vyplnilo.

Neschopnost justice prosadit dodržování zákonů je zde evidentní

Soudce 15 let „soudí“ další vodárenskou kauzu, která se týká 140.000. Za tu dobu nebyl schopen vydat přezkoumatelné usnesení, které by VS v Olomouci uzavřel pravomocným usnesením. Hovořím o protiprávním tunelu městské vodárny, který byl realizován díky akcionářům předloženým lživým informacím, které s plným vědomím předalo představenstvo vodárny zástupcům měst, aby je zmanipulovalo a  přimělo k udělení souhlasu s uzavřením smluv s fr. koncernem Veolia.

Protiprávní a lživé jednání vedení městské vodárny má soudce potvrzeno dvěma znaleckými posudky, které si nechal sám vypracovat a potvrzují ho i provedené důkazy.

Přesto 140. 000 občanů ČR čeká

15 let

na vydání prvoinstančního soudního usnesení, které bude přezkoumatelné!

Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články