Půda, spolu s vodou, se stává strategickou surovinou. Jak jsme se stali kolonií?

Program pro Českou republiku

Nejdůležitější otázkou bude vypovězení smluv co si počít s přítomností zahraničních firem, které v ČR již jsou. V první řadě by mělo být strategickým úkolem převzít zpět pod státní/obecní kontrolu infrastrukturní podniky, na prvotním místě vodohospodářství. Není možné, aby soukromý subjekt podle smluv mohl desítky let inkasovat rentu, zatímco náklady nesou města a obce. Zde je potřeba jednak se poučit z Francie (či z Berlína), jednak hledat i ve spolupráci se zahraničními partnery všechny cesty  k vypovězení smluv. Významná je i prevence –  infrastruktura strategického významu nesmí být privatizována a musí být pod státní kontrolou.

Vývoj vyspělých zemí jako symptom systémové krize

České prostředí je dlouhodobě koncentrované samo na sebe, na řešení nedůležitých, často k dokonce směšných kauz a ignoruje závažné změny přicházející z vnějšího prostředí. konec konců právě tento přístup je projevem koloniálního, nerovnoprávného postavení  nejen v ekonomické, ale i v politické sféře.

Dále oslabuje národní stát. Nadnárodní struktury, především finančního typu, jsou velmi mocné. Daňová optimalizace je novým zaklínadlem. Využívání daňových rájů, vnitropodnikových cen a dalších mechanismů dále oslabuje fiskální kapacitu státu. je jasné, že bez mezinárodní spolupráce bude stát dál slábnout a přenášet daňové břemeno na ty nejchudší. Nedávný skandál HSBC či kriminální spolčení největších bank dobře ukazují na míru vlivu těchto institucí.

pozn. Švýcarská pobočka HSBC pomáhala bohaté klientele vyhnout se daním.

Zajetí státu, dobývání renty a škrcení české ekonomiky

Éru pravicových vlád, zejména pak období po roce 2008, je možné charakterizovat jednak ekonomickým propadem, který se promítl především do diverzifikace české ekonomiky od průměru EU, jednak závažnými problémy ve fungování českého státu. Ty se projevily ve dvou vzájemně spojených negativních jevech: zajetí státu a dobývání renty.

Zajetí státu

Jak už pojem naznačuje, je situace, kdy veřejný zájem jako kategorie mizí a stát se ocitá v rukou zájmových skupin. Jedná se o vysoký stupeň systémové korupce, ve které so zástupci soukromých zájmů vytváří vlastní pravidla tak říkající na míru.

Dobývaní renty

„Slabší“ verzí zajetí státu je tzv. dobývání renty. Stručně řečeno jde o využívání zdrojů z veřejných rozpočtů či opatření hospodářské politiky ve prospěch určitých skupin na úkor daňových poplatníků. Typickým  příkladem dobývání renty je privatizace penzijního systému, posilování soukromých agentur práce na úkor úřadů práce, tedy oslabování (a znefunkčnění) veřejného sektoru.

Klasickým příkladem dobývání renty – stát uvolní část veřejného sektoru pro soukromý subjekt, jehož hlavním motivem je zisk, nikoliv veřejný zájem je tzv. druhý penzijní pilíř, který naštěstí skončil v propadlišti dějin.

„Klasickým příkladem sytému dobývání renty je tunelizace okresních vodáren přes tzv. provozní model ve vodárenství, což fakticky znamená  privatizaci zisků a zestátnění nákladů. Konečným důsledek toho je nejdříve Dobývání renty a poté Zajetí státu a ztráta identity a samostatnosti státu, kdy se ČR stává čím dál větší koncernovou kolonií,“  Radek Novotný   

Politika dobývání renty oslabuje kapacitu státu, který se tak na dlouhou dobu stává nezpůsobilým řešit naléhavé problém, a znesnadňuje následujícím vládám snahu o obnovu elementárních funkcí státu. Bezktrupulózní jedinci tak mohou dojit stát a vydělávat na těch, kteří jsou v nouzi.

Daňové ráje a oslabování veřejného zájmu i státu

Více než polovina zahraničního kapitálu v českých firmách pochází z daňových rájů. Z daňových rájů je kontrolováno 489,2 miliardy základního kapitálu českých firem, to je 51% z celkového zahraničního kapitálu.  Naprostá většina je koncentrována v evropských neboli on-shore daňových rájích.

„Ukázkový příklad prodej Severomoravských vodovodů a kanalizací ( SmVaKu). Akcie SmVaKu nejprve stát předl bezúplatně městům a obcí. Města se, ale nechala ohloupit některými vykuky a akcie za babu prodala koncernům. Ty je se ziskem prodali Pentě, což  je „finanční“ skupina známá ze slovenské kauzy  GORILA. PENTA z vodárny vyinkasovala vše, co bylo možné, vodárnu SmVak zadlužila a miliardy si poslala do zahraničí. 

SmVak je ukázkový, jak z původně krajské vodárny zmizí veřejný zájem díky neznalosti,  naivitě, al ei nemorálnímu jednání anti-politiků, jak veřejný zájem, tak miliardy a to vše „legální“ cestou rovnou do daňového ráje. Dluh SmVaku v řádech miliard zaplatí v ceně vodného a stočného občané Moravskoslezského kraje. Jakou pozici má stát, přiznal v přímém Duelu se mnou náměstek ministra zemědělství, p. Kendík, který veřejně přiznal, že stát ani obce nemají na dění a prioritách původně krajské vodárny v celém Moravskoslezském kraji žádný vliv.“ Radek Novotný 

 

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí. NFPoV informace přináší a náklady na jejich zveřejnění jako nzisková organizace financuje z příspěvků lidí, kteří chápou důležitost vody. Upřednostňujeme menší příspěvky pravidelně, např. 100-200 Kč, před většími jednorázově, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

PODPOŘTE NÁS

Pomoci může každý a každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

 

 

https://youtu.be/Rs_beuPf1Rs

Podobné články