Cena vody Kolonizace ČR Koncerny Náprava Pravda o vodě

2. díl: Tunel na konci tunelu aneb další o(h)loupení politiků

2. díl: Tunel na konci tunelu aneb další o(h)loupení politiků

Fáze: Zákulisní dohoda a nová strategie Ohloupení politiků

Můj pohled jako koncernu je jasný:

Než budu mít jisté, že kolem vody dál vše ovládám, resp. mám v rukou přes Servisní a poradenské smlouvy, žádná změna ve vodárnách nenastane. 

Krásný termín “ohloupení” použil senátor Kubera (ODS), který se snažil vysvětliti a omluvit, jak se voda dostala do rukou cizinců na severu Čech a působí léta v orgánech společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s.  Článek MF DNES v článku 15.9.2017 Voda Čechům. Odtékání zisků z vodáren bude volebním hitem

Desatero k “OHLOUPENÍ”

 1. Vše se bude dít ve veřejném prostoru, před očima zastupitelů, médií a proto celý proces musím být předem dokonale připraven. Jako koncern stojím bokem celého procesu a médiím se nevyjadřuji – je to věc obcí 🙂
 2. Celý proces “Ohloupení” zastupitelů, znamenající mé další ovládání všeho podstatného,  bude realizován pod heslem: Je třeba vrátit vodu do rukou samospráv.
 3. Do podpisu všech vzájemně provázaných smluv, nikdo nesmí odhalit, že probíhá proces nového “Ohloupení” zastupitelů.
 4. Na rozdíl od devadesátých let  v ČR již není prostor pro snadné manipulace daný nedostupností informací, nezájmem médií a naivitou politiků i občanů. Není prostor pro “amatéry” kteří oslovovali Čunka.
 5. Stáhnu se z pozice osoby přímo provozující infrastrukturu a na oko bude vše v rukou měst, městských vodáren, ale smluvně budu mít dál vše v rukou.
 6. Hlavní fráze pro “neklidné” zastupitele je:  “Nic není rozhodnuto – jen ověřujeme možnosti a děláme jen to, co jste po nás požadovali. Léty prověřené “kamarády politiky a vodaře” je třeba chránit. Vše bude realizováno tak, že budou krytí usnesením zastupitelstva nebo pověřením valné hromada vodárny.
 7. “Kamarádi politici a vodaři” z vedení městských/krajských vodáren zajistí překlopení “nevypověditelných” Servisních a Poradenských smluv mezi mnou a vodárnou.
 8. Problém je PRAVDA O VODĚ a dostupnost informací a srovnání i stanovisek soudců. Je třeba to zkusit koupit nebo zdiskreditovat. Likvidaci nedoporučuji – přivedlo by to k vodě ještě větší pozornost a “kamarádi” by se mohli leknout.
 9. Aby nešlo rozeznat, jak je “Ohloupení” připraveno, zastupitelé všechny materiály v plném znění nikdy nedostanou.
 10.  Základní pravidlo pro nedostupnost materiálů a dokumentace zastupitelům nebo médiím: Jsme vázání doložkou utajení, bohužel.“
  • Mezi  městskou vodárnou a mnou a dalšími mými společnostmi, bude uzavřena smlouva o společném postupu, kde se vodaři zaváží dělat vše, aby byl realizováno “Ohloupení”, které bude před veřejností a médií vypadat vrácení vody do rukou samospráv. Tato dohoda bude obsahovat ustanovení o důvěrném obsahu. 
  • Materiály nebo návrhy Smluv budou tvořeny v co nejkratší obecné verzi. Podstatné a rizikové informace budou obsaženy ve velkém počtu příloh. Ty nebudou všechny v danou chvíli dostupné – ještě se na nich pracuje, někdo s nimi pracuje, jsou na jednání komise … 
  • Materiály, analýzy a stanoviska poradců, návrhy smluv, budou zastupitelům přístupné pouze v sídle okresní vodárny a to bez možnosti pořídit fotokopie, dostat kopie, projednat je s poradci, na zastupitelstvu. Neexistuje materiály někam vynášet a nedej bože zveřejnit. Kdo do nich nahlídne, musí podepsat dohodu o utajení. Doporučuji, neumožnit opakované studium materiálů.
  • Všichni, kdo přijdou informace studovat, budou evidování a prolustrováni z pohledu jejich rodin, financí a práce, předností i slabin.

 

Voda je dar, ne zboží, nenechte si ujít ČLÁNKY o vodě!
Přihlaste se k odběru aktuálních článků

 

Náležitý Public relation

Nejdůležitější je činnost „kamarádů politiků“ ve velkých statutárních městech, kteří sedí v orgánech vodáren provozních i majetkových.  Malé obce? To již není hlavní problém, zde funguje stranická stádnost, nedostatečné odborné a finanční zázemí.  Zastupitelé musí schvalovat “na sobě nezávislé kroky a pověření” a takto to musí být komunikováno v médiích a ve městech. Mediální síla těch, co tomu rozumí nebo to prokouknout nebude velká, když tak v místním plátku zaplatíme reklamu či otiskneme správné stanovisko a vodárna bude nějakou dobu vydávat INFORMAČNÍ LISTY.

Je třeba zavázat a uklidnit vodaře z vedení vodáren, aby byli loajální a aktivní – ti budou předkládat zastupitelům krok za krokem celý proces a budou tvrdit, že to, co navrhují, se jen zjišťuje, ověřuje. Nakonec předloží předem dohodnuté KONEČNÉ ŘEŠENÍ  a budou tvrdit, že to dělají, jen protože to chce většina politiků, kteří je k tomu pověřili. Jejich loajalitu zajistí dodatky k pracovním smlouvám, se kterými ke mně ti schopní přejdou

Poté, co proběhne pověření kamarádů politiků na zastupitelstvu a kamarádů vodařů na valné hromadě, pak se už mnou kamarádi mohou jednat oficiálně. Tím je otevřen potřebný prostor pro manipulace. Stejně jako v letech, kdy jsem se dostával do pozice správce vodárenského monopolu, stojím oficiálně zcela bokem dění. Práci odvádí “kamarádi politici a vodaři”.  Na otázky novinářů a zastupitelů mám od počátku univerzální odpověď: „Jako partner obcí mám samozřejmě o spolupráci zájem, ale co bude realizováno, je věc svobodného rozhodnutí měst a obcí.“  🙂

Výzva k zamyšlení

Podívejte se ve svém okolí pozorně, a zamyslete se, jestli náhodou podobné jednání nelze vypozorovat u vás v regionu, ve městě, v obci nebo ve straně.

Ve 3. díle vysvětlím, proč jako koncern potřebuji změnit Provozní model na model Servisní. Popíšu, jak bych jako koncern toto v České republice realizoval. Jde o zajištění loajality hlavních aktérů fiktivní změny provozovatele,ještě před spuštěním procesu změny Provozního modelu na Servisní.

 

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ
 
Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a projekt PRAVDA O VODĚ. Soud potvrzují, že máme pravdu. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků. 

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE