2. díl: Tunel na konci tunelu aneb další o(h)loupení politiků

Fáze: Zákulisní dohoda a nová strategie Ohloupení politiků

Můj pohled jako koncernu je jasný:

Než budu mít jisté, že kolem vody dál vše ovládám, resp. mám v rukou přes Servisní a poradenské smlouvy, žádná změna ve vodárnách nenastane. 

Krásný termín “ohloupení” použil senátor Kubera (ODS), který se snažil vysvětliti a omluvit, jak se voda dostala do rukou cizinců na severu Čech a působí léta v orgánech společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s.  Článek MF DNES v článku 15.9.2017 Voda Čechům. Odtékání zisků z vodáren bude volebním hitem

Desatero k „OHLOUPENÍ“

 1. Vše se bude dít ve veřejném prostoru, před očima zastupitelů, médií a proto celý proces musím být předem dokonale připraven. Jako koncern stojím bokem celého procesu a médiím se nevyjadřuji – je to věc obcí 🙂
 2. Celý proces „Ohloupení“ zastupitelů, znamenající mé další ovládání všeho podstatného,  bude realizován pod heslem: Je třeba vrátit vodu do rukou samospráv.
 3. Do podpisu všech vzájemně provázaných smluv, nikdo nesmí odhalit, že probíhá proces nového „Ohloupení“ zastupitelů.
 4. Na rozdíl od devadesátých let  v ČR již není prostor pro snadné manipulace daný nedostupností informací, nezájmem médií a naivitou politiků i občanů. Není prostor pro „amatéry“ kteří oslovovali Čunka.
 5. Stáhnu se z pozice osoby přímo provozující infrastrukturu a na oko bude vše v rukou měst, městských vodáren, ale smluvně budu mít dál vše v rukou.
 6. Hlavní fráze pro „neklidné“ zastupitele je:  „Nic není rozhodnuto – jen ověřujeme možnosti a děláme jen to, co jste po nás požadovali. Léty prověřené „kamarády politiky a vodaře“ je třeba chránit. Vše bude realizováno tak, že budou krytí usnesením zastupitelstva nebo pověřením valné hromada vodárny.
 7. „Kamarádi politici a vodaři“ z vedení městských/krajských vodáren zajistí překlopení „nevypověditelných“ Servisních a Poradenských smluv mezi mnou a vodárnou.
 8. Problém je PRAVDA O VODĚ a dostupnost informací a srovnání i stanovisek soudců. Je třeba to zkusit koupit nebo zdiskreditovat. Likvidaci nedoporučuji – přivedlo by to k vodě ještě větší pozornost a „kamarádi“ by se mohli leknout.
 9. Aby nešlo rozeznat, jak je „Ohloupení“ připraveno, zastupitelé všechny materiály v plném znění nikdy nedostanou.
 10.  Základní pravidlo pro nedostupnost materiálů a dokumentace zastupitelům nebo médiím: Jsme vázání doložkou utajení, bohužel.“
  • Mezi  městskou vodárnou a mnou a dalšími mými společnostmi, bude uzavřena smlouva o společném postupu, kde se vodaři zaváží dělat vše, aby byl realizováno „Ohloupení“, které bude před veřejností a médií vypadat vrácení vody do rukou samospráv. Tato dohoda bude obsahovat ustanovení o důvěrném obsahu. 
  • Materiály nebo návrhy Smluv budou tvořeny v co nejkratší obecné verzi. Podstatné a rizikové informace budou obsaženy ve velkém počtu příloh. Ty nebudou všechny v danou chvíli dostupné – ještě se na nich pracuje, někdo s nimi pracuje, jsou na jednání komise … 
  • Materiály, analýzy a stanoviska poradců, návrhy smluv, budou zastupitelům přístupné pouze v sídle okresní vodárny a to bez možnosti pořídit fotokopie, dostat kopie, projednat je s poradci, na zastupitelstvu. Neexistuje materiály někam vynášet a nedej bože zveřejnit. Kdo do nich nahlídne, musí podepsat dohodu o utajení. Doporučuji, neumožnit opakované studium materiálů.
  • Všichni, kdo přijdou informace studovat, budou evidování a prolustrováni z pohledu jejich rodin, financí a práce, předností i slabin.

 

Voda je dar, ne zboží, nenechte si ujít ČLÁNKY o vodě!
Přihlaste se k odběru aktuálních článků

 

Náležitý Public relation

Nejdůležitější je činnost „kamarádů politiků“ ve velkých statutárních městech, kteří sedí v orgánech vodáren provozních i majetkových.  Malé obce? To již není hlavní problém, zde funguje stranická stádnost, nedostatečné odborné a finanční zázemí.  Zastupitelé musí schvalovat „na sobě nezávislé kroky a pověření“ a takto to musí být komunikováno v médiích a ve městech. Mediální síla těch, co tomu rozumí nebo to prokouknout nebude velká, když tak v místním plátku zaplatíme reklamu či otiskneme správné stanovisko a vodárna bude nějakou dobu vydávat INFORMAČNÍ LISTY.

Je třeba zavázat a uklidnit vodaře z vedení vodáren, aby byli loajální a aktivní – ti budou předkládat zastupitelům krok za krokem celý proces a budou tvrdit, že to, co navrhují, se jen zjišťuje, ověřuje. Nakonec předloží předem dohodnuté KONEČNÉ ŘEŠENÍ  a budou tvrdit, že to dělají, jen protože to chce většina politiků, kteří je k tomu pověřili. Jejich loajalitu zajistí dodatky k pracovním smlouvám, se kterými ke mně ti schopní přejdou

Poté, co proběhne pověření kamarádů politiků na zastupitelstvu a kamarádů vodařů na valné hromadě, pak se už mnou kamarádi mohou jednat oficiálně. Tím je otevřen potřebný prostor pro manipulace. Stejně jako v letech, kdy jsem se dostával do pozice správce vodárenského monopolu, stojím oficiálně zcela bokem dění. Práci odvádí „kamarádi politici a vodaři“.  Na otázky novinářů a zastupitelů mám od počátku univerzální odpověď: „Jako partner obcí mám samozřejmě o spolupráci zájem, ale co bude realizováno, je věc svobodného rozhodnutí měst a obcí.“  🙂

Výzva k zamyšlení

Podívejte se ve svém okolí pozorně, a zamyslete se, jestli náhodou podobné jednání nelze vypozorovat u vás v regionu, ve městě, v obci nebo ve straně.

Ve 3. díle vysvětlím, proč jako koncern potřebuji změnit Provozní model na model Servisní. Popíšu, jak bych jako koncern toto v České republice realizoval. Jde o zajištění loajality hlavních aktérů fiktivní změny provozovatele,ještě před spuštěním procesu změny Provozního modelu na Servisní.

 

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ
 
Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a projekt PRAVDA O VODĚ. Soud potvrzují, že máme pravdu. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků. 

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Podobné články