Cena vody

Absurdistán: Soudkyně Klimešová 15 let “soudí” vytunelování vodárny Prostějov a zakázala ČT natáčet a případně zveřejnit zvukový záznam

Absurdistán: Soudkyně Klimešová 15 let “soudí” vytunelování vodárny Prostějov a zakázala ČT natáčet a případně zveřejnit zvukový záznam

Demokracie skončila, spravedlnost leží v hrobě

Soud evidentně nefunguje. 15 let se na Krajském soudu v Brně “soudí” protiprávní jednání realizující evidentní tunel městské vodárny, což potvrzují jak znalecké posudky, tak důkazy a dokonce i státního zastupitelství. Soudkyně, které předtím obdobnou kauzu odebral Vrchní soud v Olomouci pro neschopnost vydat řádně posouzené, odůvodněné a tudíž akceptovatelné usnesení v kauze Vak Zlín, v Prostějově léta postupuje prakticky stejně jako ve Zlíně.

O ústavním právu občana na spravedlivý proces za 15 let nikdo soudný již uvažovat ani snít nemůže. A nejen to.

Po 15 letech přišla na jednání soudu poprvé ČT a chtěla průběh jednání soudu nahrát.

Nenahrála – soudkyně to zakázala… 

 

Jak je to ze zákona o náhrávání obrazovaného a zvukového záznamu z jednání soudu

ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

1) Vyžaduje se předchozí souhlas soudu jen s pořízením obrazového záznamu, obrazového přenosu a zvukového přenosu.
2) K pořízení zvukového záznamu se vyžaduje již pouze vědomí předsedy senátu (samosoudce) o této skutečnosti. Znamená to, že účastník řízení pořizující zvukový záznam by to měl předsedovi senátu (samosoudci) sdělit, aby věděl o zaznamenávání průběhu soudního jednání na zvukový nosič.
Předseda senátu (samosoudce) je oprávněn vydat rozhodnutí o zákazu pořízení zvukového záznamu jedině, pokud by jeho provádění mohlo narušit průběh nebo důstojnost jednání. Nelze předpokládat, že použití diktafonu se směrovým mikrofonem a záznamem na CD nebo MP3 by bylo způsobilé k narušení průběhu nebo důstojnosti soudního jednání.
Záznam výpovědí účastníků, svědků nebo znalců na diktafon pořízený účastníkem není oficiálním zachycením důkazu a nelze se domáhat hodnocení důkazů s ohledem na obsah tohoto záznamu. Nelze jej ani zaměňovat s možností provádění zvukových záznamů protokolujícími úředníky jako novou formou protokolace. Je nepochybné, že zájem účastníků na pořizování vlastních zvukových záznamů motivuje soudce k vyšší přesnosti protokolace a bezchybnému přístupu k účastníkům a svědkům.
Více ZDE

Soudkyně nakonec povolila ČT pořídit zvukový záznam z veřejného jednání soudu, ale pod podmínkou, že ČT ho nebude zveřejňovat!

Klimešová: Za koho jste na jednání? Jaký máte vztah k účastníkům?

ČT: Česká televize

Klimešová:  Protokoluje 2 osoby se žádostí pořizování obrazových záznamů.

Klimešová: Vyhlášeno usnesení, soud nepřipouští pořízení obrazových a zvukových záznamuů z jednání s odkazem na §6 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích – nebude tedy povolen obrazový a zvukový záznam. Takže pokud jste nahrával, tak všechno vymažte.

ČT: Nenahrával.

Veřejnost – zastupitel města Prostějov: Můžu se zeptat paní soudkyně?

Klimešová: Vy jste veřejnost – tak nemáte možnost komunikovat.

Veřejnost – zastupitel města Prostějov: Přesto se chci zeptat, jestli můžeme pořizovat audio záznam?

Klimešová: Audio záznam – ano.

ČT: Tím pádem bychom mohli i my – pořídit AUDIO ZÁZNAM?

Klimešová: Bez obrazu?

ČT: Ano, samozřejmě

Klimešová: A bez , jako že to, ale nebudete to nikde zveřejňovat!

ČT: Nebudeme

Advokát žalujícího: Klient mě pověřil, abych se zeptala, paní doktorko, z jakého důvodu není umožněno pořizovat video záznam z veřejného jednání soudu? Protože zde vyvstává otázka ochrany zájmu třetích osob, které by mohly být dotčeny usnesením soud – o neplatnosti dané valné hromady. Proto se domnívám, že je v zájmu jak třetích osob i v zájmu spravedlnosti, aby byla vědomost veřejnosti, že to soudní řízení probíhá. Aby ty osoby nevstupovaly do žádných vztahů.

Klimešová: Je všeobecně známé, že probíhá to řízení…

Advokát žalujícího: To probíhá, ale taková reportáž..

Klimešová:  Je to rozhodnutí soudu, není třeba to odůvodnit.

 

Závěr:

Demokracie již ani neklečí. Veřejnoprávní televize České republiky, vysílá celoplošně na území Česka, ale nesmí z veřejného jednání českého soudu nahrát a zveřejnit záznam. Soudkyně nejprve zakáže ČT pořít obrazový a zvukový záznam. Následně aspoň souhlasí s tím, že ČT smí pořídit audio záznam, ale PŘIKÁŽE, že ho ČT nesmí zveřejnit. Soudkyně tím znemožnila, aby se veřejnsot dozvěděla, jak probíhá jednání u soudu v tak zásadní kauze, jakou je protiprávní vyvedení – dodávky a čistění vody (a milird, které za vodu lidé platí) do ruku koncernu. Jde přitom o vodu, o zásadní surovinu a původně službu, z které se pochbným jednáním vdení Vaku stal kšeft, což se týká cca 150 tisíc obyvatel celého prostějovského regionu. Současně jde o miliardy, které se díky protiprávnímu jednání politiků dostaly do rukou cizinců a stovky miliónů dotací z EU, které díky tomu nemůže čerpat Vak ani města z regionu, na obnovu trubek.

Proč? Protože tak rozhodla paní Klimešová!

Protiprávní jednání v této kauze vyvrcholilo již dne 10.1.2006. Po dvou nekvalitně zdůvodněných usnesení p. Klimešové, které jí Vrchní soud vrátil, jsou lidé po 15 letech soudu  v roce 2020 stále v … Předchozí jednání soudu proběhlo 20.1.2020, toto jednání dne 31.8.2020 a další má proběhnout až v lednu 2021. – to znamená soudkyně Krajského soudu v Brně nebyla schopna 16 let provést a uzavřít v jasném případu dokazování. 

Pokud by toto z každého jednání soudu vysílala ČT, pak by něco podobného nejspíše již nebylo možné.

Můj názor je, že to je smutné a trapné. Znemožnit ČT informovat veřejnost – hodnověrně zázname z jednání – je absurdní. Doporučuji žalujícímu, aby podal žalobu na stát, resp. na Ministerstvo spravedlnosti, za neschopnost soudce KS v Brně zajistit 15 let dodržování ústavního práva na spravedlivý proces.  15 let čekat na usnesení soudkyně, které by vedlo k pravomocnému rozsudku, a nedočkat se – to je absurdistán jak vyšitý a důkaz o nefunkčnosti soudu. Žalující evidentně nemá záruku, že vše nepoběží v podobném gardu dál a veřejnost ani Ministerstvo spravedlnosti nemají ani potuchu o tom, jak soud v této kauze “jedná”.

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dává vám smysl informovat v lidi o tom, co se kolem vody páchá,
jak jednají soudy v tak zásadní věci a jak probíhá “jednání” u
soudu?   

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tak nás prosím podpořte

Informování lidi a obranu vody financuje jen z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE