Absurdistán: Soudkyně Klimešová 15 let „soudí“ vytunelování vodárny Prostějov a zakázala ČT natáčet a případně zveřejnit zvukový záznam

Demokracie skončila, spravedlnost leží v hrobě

Soud evidentně nefunguje. 15 let se na Krajském soudu v Brně „soudí“ protiprávní jednání realizující evidentní tunel městské vodárny, což potvrzují jak znalecké posudky, tak důkazy a dokonce i státního zastupitelství. Soudkyně, které předtím obdobnou kauzu odebral Vrchní soud v Olomouci pro neschopnost vydat řádně posouzené, odůvodněné a tudíž akceptovatelné usnesení v kauze Vak Zlín, v Prostějově léta postupuje prakticky stejně jako ve Zlíně.

O ústavním právu občana na spravedlivý proces za 15 let nikdo soudný již uvažovat ani snít nemůže. A nejen to.

Po 15 letech přišla na jednání soudu poprvé ČT a chtěla průběh jednání soudu nahrát.

Nenahrála – soudkyně to zakázala… 

 

Jak je to ze zákona o náhrávání obrazovaného a zvukového záznamu z jednání soudu

ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

1) Vyžaduje se předchozí souhlas soudu jen s pořízením obrazového záznamu, obrazového přenosu a zvukového přenosu.
2) K pořízení zvukového záznamu se vyžaduje již pouze vědomí předsedy senátu (samosoudce) o této skutečnosti. Znamená to, že účastník řízení pořizující zvukový záznam by to měl předsedovi senátu (samosoudci) sdělit, aby věděl o zaznamenávání průběhu soudního jednání na zvukový nosič.
Předseda senátu (samosoudce) je oprávněn vydat rozhodnutí o zákazu pořízení zvukového záznamu jedině, pokud by jeho provádění mohlo narušit průběh nebo důstojnost jednání. Nelze předpokládat, že použití diktafonu se směrovým mikrofonem a záznamem na CD nebo MP3 by bylo způsobilé k narušení průběhu nebo důstojnosti soudního jednání.
Záznam výpovědí účastníků, svědků nebo znalců na diktafon pořízený účastníkem není oficiálním zachycením důkazu a nelze se domáhat hodnocení důkazů s ohledem na obsah tohoto záznamu. Nelze jej ani zaměňovat s možností provádění zvukových záznamů protokolujícími úředníky jako novou formou protokolace. Je nepochybné, že zájem účastníků na pořizování vlastních zvukových záznamů motivuje soudce k vyšší přesnosti protokolace a bezchybnému přístupu k účastníkům a svědkům.
Více ZDE

Soudkyně nakonec povolila ČT pořídit zvukový záznam z veřejného jednání soudu, ale pod podmínkou, že ČT ho nebude zveřejňovat!

Klimešová: Za koho jste na jednání? Jaký máte vztah k účastníkům?

ČT: Česká televize

Klimešová:  Protokoluje 2 osoby se žádostí pořizování obrazových záznamů.

Klimešová: Vyhlášeno usnesení, soud nepřipouští pořízení obrazových a zvukových záznamuů z jednání s odkazem na §6 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích – nebude tedy povolen obrazový a zvukový záznam. Takže pokud jste nahrával, tak všechno vymažte.

ČT: Nenahrával.

Veřejnost – zastupitel města Prostějov: Můžu se zeptat paní soudkyně?

Klimešová: Vy jste veřejnost – tak nemáte možnost komunikovat.

Veřejnost – zastupitel města Prostějov: Přesto se chci zeptat, jestli můžeme pořizovat audio záznam?

Klimešová: Audio záznam – ano.

ČT: Tím pádem bychom mohli i my – pořídit AUDIO ZÁZNAM?

Klimešová: Bez obrazu?

ČT: Ano, samozřejmě

Klimešová: A bez , jako že to, ale nebudete to nikde zveřejňovat!

ČT: Nebudeme

Advokát žalujícího: Klient mě pověřil, abych se zeptala, paní doktorko, z jakého důvodu není umožněno pořizovat video záznam z veřejného jednání soudu? Protože zde vyvstává otázka ochrany zájmu třetích osob, které by mohly být dotčeny usnesením soud – o neplatnosti dané valné hromady. Proto se domnívám, že je v zájmu jak třetích osob i v zájmu spravedlnosti, aby byla vědomost veřejnosti, že to soudní řízení probíhá. Aby ty osoby nevstupovaly do žádných vztahů.

Klimešová: Je všeobecně známé, že probíhá to řízení…

Advokát žalujícího: To probíhá, ale taková reportáž..

Klimešová:  Je to rozhodnutí soudu, není třeba to odůvodnit.

 

Závěr:

Demokracie již ani neklečí. Veřejnoprávní televize České republiky, vysílá celoplošně na území Česka, ale nesmí z veřejného jednání českého soudu nahrát a zveřejnit záznam. Soudkyně nejprve zakáže ČT pořít obrazový a zvukový záznam. Následně aspoň souhlasí s tím, že ČT smí pořídit audio záznam, ale PŘIKÁŽE, že ho ČT nesmí zveřejnit. Soudkyně tím znemožnila, aby se veřejnsot dozvěděla, jak probíhá jednání u soudu v tak zásadní kauze, jakou je protiprávní vyvedení – dodávky a čistění vody (a milird, které za vodu lidé platí) do ruku koncernu. Jde přitom o vodu, o zásadní surovinu a původně službu, z které se pochbným jednáním vdení Vaku stal kšeft, což se týká cca 150 tisíc obyvatel celého prostějovského regionu. Současně jde o miliardy, které se díky protiprávnímu jednání politiků dostaly do rukou cizinců a stovky miliónů dotací z EU, které díky tomu nemůže čerpat Vak ani města z regionu, na obnovu trubek.

Proč? Protože tak rozhodla paní Klimešová!

Protiprávní jednání v této kauze vyvrcholilo již dne 10.1.2006. Po dvou nekvalitně zdůvodněných usnesení p. Klimešové, které jí Vrchní soud vrátil, jsou lidé po 15 letech soudu  v roce 2020 stále v … Předchozí jednání soudu proběhlo 20.1.2020, toto jednání dne 31.8.2020 a další má proběhnout až v lednu 2021. – to znamená soudkyně Krajského soudu v Brně nebyla schopna 16 let provést a uzavřít v jasném případu dokazování. 

Pokud by toto z každého jednání soudu vysílala ČT, pak by něco podobného nejspíše již nebylo možné.

Můj názor je, že to je smutné a trapné. Znemožnit ČT informovat veřejnost – hodnověrně zázname z jednání – je absurdní. Doporučuji žalujícímu, aby podal žalobu na stát, resp. na Ministerstvo spravedlnosti, za neschopnost soudce KS v Brně zajistit 15 let dodržování ústavního práva na spravedlivý proces.  15 let čekat na usnesení soudkyně, které by vedlo k pravomocnému rozsudku, a nedočkat se – to je absurdistán jak vyšitý a důkaz o nefunkčnosti soudu. Žalující evidentně nemá záruku, že vše nepoběží v podobném gardu dál a veřejnost ani Ministerstvo spravedlnosti nemají ani potuchu o tom, jak soud v této kauze „jedná“.

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dává vám smysl informovat v lidi o tom, co se kolem vody páchá,
jak jednají soudy v tak zásadní věci a jak probíhá „jednání“ u
soudu?   

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tak nás prosím podpořte

Informování lidi a obranu vody financuje jen z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme

Podobné články