Adié Veolié: Praha chce 100% společnosti Pražské vodovody a kanalizace a nejen Praha

Vlastník akcií společnosti Pražské vodovodů a kanalizace je ze 100% koncern Veolia

To se stalo, díky pochybnému jednání politiků Prahy v roce 2002 a prodeji 34% podílu PVK z majetku města Prahy fr. Veolii. Pražští radní dne 25.4.2017 rozhodli, že to co radní města Prahy v roce 2002 prodali (34%) i to co předtím prodal Fond národního majetku (FNM 66%) nyní město Praha koupí od Veolie zpět a Hl. město Praha bude mít v PVK 100%  akcií. Nechali dokonce již vypracovat memorandum o koupi, které chce město s Veolií podepsat. Potvrdila to primátorka města Adriana Krnáčová (ANO). Pokud neznáte souvislosti, tak to vypadá jako rozumný krok.

Zásadní pro občany a město je, zda půjde o seriózní odkup akcií nebo o odkup akcií spojený s tunelem na konci tunelu.

tunel

Jak zmizelo 34% akcií PVK z majetku města?

34% podíl akcií byl z majetku města Prahy v roce 2002 prodán velmi pochybnou cestou (zde je zdokumentována) a město Praha má navíc v ruce důkaz, doložený 3 rozbory, že smlouva o provozování městské infrastruktury, byla uzavřena v rozporu se zákonem a není platná. To, že PVK má do roku 2028 pronajatu vodohospodářskou síť od Pražské vodohospodářské společnosti není nejspíš pravda. Pokud je toto pravda, pak je hodnota akcií PVK minimální, protože jediný hodnotný kontrakt, který PVK přináší ročně 500 mil. Kč zisku, je kontrakt o provozování mezi Hl. městem Praha a Veolii (PVS – PVK). Bez kontraktu jsou akcie PVK v podstatě bezcenné.

Vzniká obrovské riziko a prostor pro tuneláře?

Podle p.Krnáčové se původní usnesení z počátku roku od toho nového liší. Radní nyní schválili cílový záměr a tím je získání sta procent akcií. Předtím to takto jasně řečeno nebylo. Záměr má potvrdit memorandum, podepsané Hl. městem Praha a PVK (Veolií). Jeho znění prý už specifikují právníci. „Ohodnocení si asi vyžádá časovou rezervu a poradenství,“ uvedla Krnáčová.

Co je tak podivné? Ještě není jasné, za kolik se budou akcie PVK kupovat a není jasné, zda smlouva o provozování je platná. Ale už má existovat podepsané memorandum, že se budou kupovat do města akcie PVK. 

  • Podepisuje se pakt o neútočení?
  • Uzavírá se jakákoliv jiná cesta pro odkup akcií PVK za jinou cenu, než která se „ukupčí“ v zákulisí přes lobbisty?
  • Kupuje se něco, co máme?  Pokud je smlouva neplatná, pak Hl. město má provozování své infrastruktury v rukou a mělo by kupovat PVK ne jako going-koncern, ale pouze jeho zůstatkovou hodnotu aktiv.

Zásadní je i to, že v první fází Praha zřejmě odkoupí pouze 34 procent akcií. Kdy a za jakých podmínek to bude, ještě není zcela jasné. Proč pak ovšem primátorka Krnáčová neprosazuje nejdříve jasné stanovisko soudu k platnosti/ neplatnosti smluv (levnější cena akcií pro MĚSTO) a místo toho vůči Veolii prosazuje mírnější postup, který k posílení pozice města při vyjednávání nevede?

Jde o další pochybný „obchod“ stejně jako v roce 2002? Upozorňují na to i politici!

Podle Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), která vládne s ANO a ČSSD, je pro Prahu neefektivní kupovat pouze podíl. „To bychom se ocitli ve stejně nepříjemné situaci jako u Pražských služeb, kdy z části firmu vlastní jeden z jejích velkých konkurentů. Dostali bychom se do situace, že bychom tam měli PVK napořád,“ řekla radní Jana Plamínková (STAN). Matěj Stropnický (SZ) sdělil, že město dosáhlo konečně svého záměru, které ANO zatím blokovalo.

Různí naháněči koncernů, šíří mezi obyvatele a zastupitele, že obchod s vodou v Praze provází složitý smluvní systém. Není to pravda! Francouzská Veolia odkoupila 66% akcií PVK od Fondu národního  majetku v roce 2000, v rámci veřejné soutěže za 11.600 Kč/ akcii. V roce 2002 prodali politici Hl. města Prahy pochybným způsobem, zcela bez výběrového řízení, akcie PVK jediné nabídce Veolie, tj.  34% podíl v PVK za cca 3.400 Kč/akcii.

Od podání písemné nabídky Veolie na odkup 34% podílu akcií PVK z majetku hl.m.Prahy za 840 mil. Kč, do akceptování prodejní ceny 880 mil. Kč uplynulo celých

12 pracovních dnů!

Celý proces měl tyto fáze:

  1. krok: Prodej 66% podílu akcií PVK z majetku FNM a ovládnutí PVK cizinci a nastavení odtoku většiny zisku z vody do ciziny do roku 2013.
  2. krok: Předání 34% podílu akcií PVK z majetku FNM a do majetku Hlavního města Prahy (HMP).
  3. krok: Prodej 34% podílu akcií PVK z majetku HMP a výhradně do rukou koncernu Veolia a pokoutné bezúplatné prodloužení smlouvy, znamenající odtok zisku z vody do ciziny do roku 2028

Vše nakonec zaplatí v ceně vody občané, nikoliv Voelia.

Na základě, dle všeho protiprávně schváleném dodatku smlouvy o provozní smlouvě, provozuje od roku 2013 vodovodní síť do roku 2028 PVK. Díky tomu ročně inkasuje od lidí v ceně vody cca pět miliard korun, z toho si zinkasuje a rozdělí (pošle do zahraničí) cca 0,5 miliard korun zisku/ročně. Dvě miliardy, které rovněž vybere od lidí v ceně vody, přepošle jako údajný nájem, fakticky jde spíše o postupnou vratku původní investice města Prahy (PVS). Město (PVS)  tyto prostředky poté opět investuje zpět do modernizace sítí, na kterých ovšem, jak výše vidíte, vesele podniká koncern, který inkasuje zisky.

Je to vymyšleno geniálně, ale pro koncern

Vše zaplatí lidé v ceně vody a investice zaplatí město, resp. jeho společnost PVS. Zisky z vody se pak dělí mezi Veolie (PVK) a Prahu (PVS) takto: zisky Prahacena vodného a stočného v Praze

Bude odkup akcií PVK zpět do majetku Hl.města Prahy tunel na konci tunelu?

Nikdo soudný, pracující pro město Prahu a občany města Prahy, by neuzavřel kontrakt s Veolií o prodeji 34% podílu PVK, za směšnou cenu vzhledem k očekávaným dosahovaným ziskům PVK. Stejně tak to platí pro kontrakt pro zpětný odkup akcií. Zde by nikdo soudný a pracující pro město a lidi neuzavíral s Veolii memoranda o odkupu akcií, pokud by předem neznal cenu akcií a neměl v ruce rozsudek, který by jasně určil, zda Veolie vůbec něco v Praze oprávněně provozuje a inkasuje.    

SOUV.ČLÁNKY

Praha: Smlouvy s Veolií jsou neplatné, 3 rozbory již má Hl. město Praha

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

2 komentáře

  1. Blahopřeji k úžasnému výkonu. V našich podmínkách až neuvěřitelnému. Vítězství ve věci vody je naprosto podstatné. Kéž by se vyskytli i v jiných záležitostech tak stateční a houževnatí zastánci spravedlnosti jako jste Vy pane Radku Novotný.

Podobné články