Papež František, pravda o vodě, ekonom či blázen Novotný

Ovládnutí vody světovými koncerny se transformuje na jeden z hlavních zdrojů konfliktu tohoto století

Probíhá boj o vodu a nám i planetě jde o život. Boj o vodu začal tím, že se voda stala centrem zájmu a následně ekonomických nájezdů různých nadnárodních korporací a finančních skupin. Ty umí na slabé vlády přitlačit, mají na to zdroje a navíc umí s politiky pracovat a správně je namotivovat k „vhodnému“ postoji nebo jednání. V první fázi nejde o vodu na přímo (i když v letech 1992-1993 byli i  tací, kteří navrhovali privatizovat i povodí). Cíl je zřejmý do rukou nadnárodních korporací dostat hospodaření s vodou, a peněžní toky z vody.

Kolem roku 2030 bude 2/3 lidstva trpě nedostatkem vody. Pro řadu lidí je VODA v dnešní době internetu a moderních technologií otázka přežití.  My to víme a ignorujeme. Počet lidí, kteří jsou v tomto postavení, přitom roste stejně rychle, jako ta rychlost připojení na internetu. Jenže bez vody lidem internet za tři dny k ničemu není a není se co divit, že ti co vodu ve svých zemích nemají – jdou tam kde je a jsou agresivní – protože jsou zoufalí. Voda je hlavní důvod válečný konfliktů a je jeden z hlavních důvodů migrační krize, která teprve začíná.  U nyní si s ní státy EU neví rady.

Pokud se toto bude dít nadále, pak  v tomto století život, tak jak ho známe, skončí.

Systém se tváří jako demokratický, je často spíš mírně řečeno korporátní demokracií, což je vidět na tom, že korporace se neprosazují do pozic přímo, ale legálně přes zvolené „politiky“ a mezinárodně „uznávané“ instituce. Oficiálně lobbistické, reálně oligarcho-mocenské skupiny, vytváří velmi rafinované modely a postupy.  Opakovaně testují, zda „dozrála doba“, když   při různých příležitostech navrhují „legislativní“ kroky zvyšující tlak na vlády států, aby „privatizovali“ ničím nenahraditelný zdroj života – vodu.

https://youtu.be/FNqgO_m520o

Myslíte si, že výše uvedené se v České republice neděje?

Plete se. Podívejte se, kde v orgánech koncernových firem sedí „politici“ nebo bývalí „politici a podívejte se, kde bývalí lidé z vedení koncernů sedí ve vedení okresních vodáren. Hradec Králové je přesná ukázka tohoto jednání.    

 

Snaha koncernů a Hadů v oblecích proměnit vodu ve zboží, je logická a smrtelná

Je zde reálná hrozba snahy podřídit přírodní zákony „zákonům“ trhu, které ovšem často zákony vlastně nejsou.  Reálně jde o politiky schválený písemný  ekonomický diktát. Snaha dostat vodu a především rozhodovací práva a finanční toky z vody pod kontrolu Hadů v oblecích bude mít v případě úspěchu fatální dopady.

Z vody se stane zdroj korporátní modly, tj. ZISKu. U vody přitom neexistuje konkurence a politici v tom pojednou na straně koncernů.

Máme před očima evidentní příklady, co se stane, je-li jediným kritériem chování společnosti zisk. Zisk se staví nad stát, jeho zákony, občany, svobodu a život lidí i zachování ekosystémů Země. Nemusíme chodit do pralesů. Důkazy máme i v České republice. Laguny s chemickým odpadem v rozpadajících se fabrikách, které najednou nikomu nepatří. Černé skládky, které z ČR dělají smetiště Evropy. Časovaná bomba v podobě stavu vodárenské infrastruktury.

Voda je zásadní pro zajištění všech lidských práv

Objem i kvalita dostupné vody a se snižuje. Místo nápravy, politici prosazují její privatizaci, což znamená odliv potřebných peněz z odvětví, ve formě zisků korporací. Takže z monopolu, udělají politici drahý monopol a lidem velmi těžce dostupný. Důsledek je stav, že již dnes je přístup k pitné a nezávadné vodě obrovským problémem zemědělským, průmyslovým, sociálním a také bezpečnostním.

Na vodě závisí přežití, tak je zcela logické, voda je a musí zůstat podstatným, základním a všeobecným lidským právem, protože na ní závisí nejen přežití lidí, ale i celého přírodního systému, který je nezbytný pro udržení vodních ekosystémů. Práva lidí musí být více než zájmy korporací.

VODA a pozornost

Pokud máte partnera, berete ho jako samozřejmost a nevěnujete mu pozornost, pak jste na nejlepší cestě o partnera přijít. Totéž platí pro vodu. Otočíte kohoutkem a voda teče. Pustíte teplou, studenou a voda teče. Víte odkud, víte, kdo vám ji dodává? Komu a kolik  ročně za vodu platíte? Kolik z toho, co platíte ve vodném a stočném je zisk a kolik z něho se vrací do obnovy trubek? Kde tento zisk končí? Kdo vlastní vodárnu, která má tak krásně české jméno, že je přece logické, že jde o městskou firmu nebo ne?

PRAVDA O VODĚ A PAPEŽ FRANTIŠEK

PRAVDA O VODĚ, resp. Novotný je blázen?  Pochybujete, nevěříte, nevíte, co si o tom myslet? Chápu a upozorňuji na to, že je to jako vše o pozornosti. Pokud jsem blázen pak je blázen i Papež František. viz. překlad Vatikánského rozhlasu

II. Otázka vody

27. Jiné ukazatele nynější situace souvisejí s vyčerpáním přírodních zdrojů. Dobře víme, že je nemožné udržet nynější stupeň spotřeby rozvinutých zemí a bohatých sektorů společnosti, kde zvyk plýtvat a zahazovat dosáhl nevídaných rozměrů. Byly již překonány maximální meze drancování planety, aniž by byl vyřešen problém chudoby.

28. Pitná a čistá voda je otázkou primární důležitosti, protože je neodmyslitelná pro lidský život a pro udržování pozemských a vodních ekosystémů. Sladkovodní zdroje zásobují zdravotnické, zemědělské a průmyslové sektory. Disponibilita vody byla dlouhou dobu poměrně stálá, ale nyní na mnoha místech poptávka překračuje udržitelnou nabídku, což má vážné krátkodobé i dlouhodobé důsledky. Velká města závislá na důležitých vodních zdrojích trpí obdobími nedostatku a v kritických momentech tyto zdroje nejsou vždycky spravovány adekvátně a nestraně. Chudoba veřejně dostupné vody se vyskytuje zvláště v Africe, kde velké sektory populace nemají přístup k nezávadné pitné vodě nebo trpí suchem, které ztěžuje produkci potravin. V některých zemích jsou regiony mající hojnost vody, zatímco v jiných trpí vážným nedostatkem.

29. Obzvláště vážným problémem je kvalita vody dostupné chudým lidem, což způsobuje denně mnohá úmrtí. Mezi chudými je velký výskyt nemocí pojících se k vodě, včetně těch, které jsou působeny mikroorganismy a chemickými látkami. Úplavice a cholera vyvolané neadekvátností hygienických služeb a vodních zdrojů jsou významným faktorem utrpení a dětské úmrtnosti. Podzemní prameny jsou na mnoha místech ohroženy znečištěním způsobeným určitými těžebními, zemědělskými a průmyslovými činnostmi zejména v zemích, kde chybí dostatečná regulace a kontrola. Nemáme na mysli jenom odpadky z továren. Prací a čistící prostředky a chemické produkty, které používá populace na mnoha místech světa, se nadále vylévají do řek, jezer a moří.

30. Zatímco kvalita dostupné vody se stále snižuje, v některých místech se prosazuje tendence privatizovat tento drahocenný zdroj a proměnit jej na zboží podrobené zákonům trhu. Ve skutečnosti je přístup k pitné a nezávadné vodě podstatným, základním a všeobecným lidským právem, protože na něm závisí přežití, a je tedy podmínkou uplatňování ostatních lidských práv. Tento svět má velký sociální dluh vůči chudým, kteří nemají  přístup k pitné vodě, čímž je jim upíráno právo na život zakořeněné v jejich nezcizitelné důstojnosti. Tento dluh se částečně splácí většími ekonomickými příspěvky na dodávky čisté vody a na čističky těm nejchudším obyvatelům. Plýtvání vodou se však vyskytuje nejenom v rozvinutých, ale i rozvojových zemích, které mají velké zásoby. Z toho plyne, že problém vody je částečně otázkou výchovy a kultury, protože v kontextu velkých
nerovností chybí vědomí závažnosti takového jednání.

31. Větší nedostatek vody v budoucnu způsobí zvýšení nákladů na potraviny a dalších produktů závislých na jejím užívání. Některé studie zaznamenaly riziko pronikavého úbytku vody během několika desetiletí, nebude-li se neprodleně jednat. Ekologické dopady by mohly postihnout miliardy lidí a na druhé straně lze předpokládat, že ovládnutí vody velkými světovými koncerny se trasnformuje na jeden z hlavních zdrojů konfliktu tohoto století[23].

23 Srov. František, Pozdrav personálu FAO, 20. listopadu 2014.

Podobné články