Chcete být milionář a mít větší plat než primátor? Staňte se člen vedení vytunelované vodárny…

Dobrá zpráva. Na valné hromadě NEPROŠEL – hanebný pokus vedení některých lidí z města Zlín a z Vodovodů a kanalizací Zlín (Vak Zlín), zmanipulovat starosty, aby dali pachatelům a udržovatelům tunelu Vak Zlín bianko šek k tomu, že oni budou s Veolií řešit tunel Vaku, za který (případně za jeho pokračování) nesou sami odpovědnost.

Průběh valné hromady společnosti Vak Zlín dne 25.5.21 potvrdil:

 1. Že bez vyčištění Augiášova chléva – Vaku Zlín – se občané Zlína spravedlnosti a pořádku kolem vody nedočkají, pokud se nespojí a nezačnou bránit a oni se evidentně spojují.
 2. Že chcete-li být milionářem, pak se stačí stát člen představenstva vytunelované městské vodárny a tunel krýt. Sice nebudete mít úplně klidné spaní a i v případě nefunkčnosti justice vám hrozí, že vás karma dožene např. v tom, že se vám to vaše svinstvo vrátí na vašem zdraví nebo na zdraví vašich dětí, ale přesto si tímto způsobem můžete svůj miliónový sen splnit.

Pozitivní je, že část starostů obcí a drobní akcionáři, již smrad nazývají smradem, darebáky vnímají jako darebáky a ty, co tvrdí, že je Vak Zlín navoněná modelka, usvědčují ze lží. Akcionáři odhalili i to, že nenavazuje kontinuita údajů, které představenstvo předkládá.  

Nemusíte být makroekonom, abyste věděli, zda Březík a jeho parta ve vedení Vak Zlín lže nebo ne

Stačí vědět toto:

Pokus zmanipulovat starosty lidmi, kteří jdou na ruku koncernu, jsme odhalili již před valnou hromadou a starostům předem vysvětlili, o co jde

Na konci valné hromady Vak Zlín, dali jasně najevo, co si o vedení Vaku Zlín a o o(h)lupování akcionářů myslí.

Na protest proti pokusu zneužít akcionáře, když představenstvo předložilo hanebný návrh, aby tunel řešili ti, co za něj nesou odpovědnost a léta ho kryjí, akcionáři z valné hromady odešli a manipulátoři neměli dost hlasů toto prosadit.

Tím zabránili přijetí usnesení, které by města Fryšták a Otrokovice zbavilo svobodného rozhodování v mediaci, kterou vedou na při obraně Vaku Zlín, právě proti darebákům z vedení Vaku Zlín, kteří udržují tunel v chodu i po prohraných soudech a teď se snaží tunel přelakovat.

Města a já jsme si díky tomu zachovali svobodný prostor pro vymáhání stamiliónových škod, neoprávněného obohacení a vrácení správy a prodeje vody do rukou obcí.   

Manipulátoři na valné hromadě tvrdili, že „hovno“ voní, ale ono smrdí

Smrad, který se z Augiášova chléva – Vaku Zlín – léta line, je cítit na hony a s drobnou nadsázkou se dá říct, že při vystoupení některých lidí bylo vidět, odkud se line. Akcionáři žádali o vysvětlení, a pokud dostali nepravdivé, zavádějící či neúplné, dokládali, že jde o lži a podávali protesty s tím, že se obrátí na soud.

Toto vypovídá za vše

Březík

Komentovat „myšlenkové“ pochody Březíka moc nejde, pokud si člověk nechce kazit den. I zástupci obcí se začali smát, když nejdříve s pompou v hlase vychvaloval, jak jsme s cenou vody ve Zlíně pod republikovým průměrem a pak v souvislosti s jinou otázkou řekl, že to jaká je cena ve srovnání s ostatními vodárnami je zcela nepodstatné a že je to informace k ničemu.

Březík na valné hromadě Vaku Zlín jako obvykle chrlil bonmoty o tom, jaká je Vak Zlín voňavá princezna. Pravomocné rozsudky, které jsem za 20 let dosáhl a realita ekonomická a dotační dokazují pravý opak.

O. Knébl

Jako osoba pověřená vedením valné hromady, byl kupodivu pověřen i odpovídat za představenstvo. To dokazuje, jak je na tom „vedení“ vodárny se schopností/neschopností obhájit své informace a jednání. I Knébl formálně vybaven, díky i rétorické přípravce  při studiu práva, se několikrát sám dostal do úzkých. Pak překrucoval smysl otázek nebo závěry. Když na to byl upozorněn, tak odmítl informace akcionářům poskytnout anebo si nějaký „důvod“ proč neodpovědět našel. Nechtěl akcionářům odpovědět ani na zcela zásadní otázku, která se rozhodně týkala Vaku Zlín a hospodaření Vaku Zlín v roce 2020:

Na které valné hromadě dali akcionáři představenstvu Vaku Zlín souhlas prodat provozní část podniku Vak Zlín konkurenční firmě Veolia?

Jako právník si je vědom, že taková valná hromada neexistuje a provozní majetek byl prodán představenstvem Vak Zlín v rozporu se zákonem. Tudíž je v rukou koncernu protiprávně. Představenstvo Vak Zlín toto léta kryje. Stejně tak ví, že z Vak Zlín byli na Veolii bezúplatně vyvedeni zaměstnanci, vodárenský management, právo inkasovat stamiliónové  zisky z vody atd. atd.

To, že představenstvo samo nebo přes Knébla odmítá na tuto zásadní otázku odpovědět starostům na valné hromadě městské vodárny je paradoxně dobře, protože starostové alespoň vidí, co ve vedení Vaku Zlín sedí.

Zásadní pro čistou vodu, vodárnu a obce jsou peníze

Ty z vody jsou v rukou koncernu. Ve Zlíně navíc platí toto: Chcete-li být milionářem a inkasovat měsíčně více než primátor krajského města, pak vlezte do orgánů vytunelované městské vodárny a udržujte tunel v chodu.

Vak Zlín za celou dobu své existence nevyplatil obcím ani korunu dividend, ale vedení Vaku Zlín s jedním  zaměstnancem (sekretářkou) si od začátku tunelu v roce 2004 do konce roku 2020 již v odměnách vyplatilo celkem

53.4 milionů korun

 

Již 53.400.000 mil. Kč jste zaplatili v ceně vody těm, kdo zavedli protiprávní tunel Vaku Zlín a udržují ho na váš úkor v chodu.

Platíte nejdražší cenu vody ve Zlínském kraji a 53 mil. Kč dobrákům, které do vedení vodárny dosadili „politici“ z vedení města Zlín a na postech je udržují a tyto „odměny“ jim schvalují. Je to práce Korce, Adámka a dalších potentátů z radnice Zlína a z vedení Vaku Zlín.

Korec, Adámek a další primát(oř)i ve vedení města Zlín oficiálně rozhodně ne berou 2 mil. Kč ročně, jako Březík.

Evidentně si živíte jednoho nadprimát(or)a a patrně o tom mnozí ani nevíte a ani to netušíte.

Jako jediní ze všech vodáren ve Zlínském kraji nemůžete díky dobrákům z vedení Vaku Zlín, kteří tunel kryli a udržují v chodu čerpat miliardy z EU na investice do čisté vody.

V kraji jedině ze Zlínska odtekla více než miliarda z toho co jste zaplatili v ceně vody do ciziny.  Prostě máte ve Zlíně léta obrovský nevěstinec. PODROBNOSTI ZDE

V roce 2020 vyinkasovalo celkem 13 lidí v orgánech Vak Zlín celkem

odměny 6,742 mil. Kč

Nejvíce Březík. Na bývalého zaměstnance firmy prodávající tiskárny – slušný deal.

brezik

Toto platí lidé na Zlínsku v ceně vody, jen to neví!

Představenstvo – se sešlo tuším 12x za rok

 • předseda představenstva: Svatopluk Březík              2,092 mil. Kč
 • místopředseda představenstva: Oldřich Kozáček     1,045 mil. Kč
 • Václav Petrásek                                                                   418 tis. Kč
 • David Vychytil                                                                     418 tis. Kč
 • Jiří Zicha                                                                               491 tis. Kč
 • Petr Hrnčiřík                                                                        525 tis. Kč
 • Vojtěch Trčka                                                                       525 tis. Kč

Dozorčí rada:- se sešlo tuším 11x za rok

 • předseda DR Marek Novák                                                418 tis. Kč
 • místopředseda DR Jaroslav Burkart                                339 tis. Kč
 • Kamil Šimeček                                                                      229 tis. Kč
 • Oldřich Tihelka                                                                     287 tis. Kč
 • Jaroslav Kaňa                                                                       odmítnuto sdělit
 • Oldřich Hlaváček                                                                 odmítnuto sdělit

Platby advokátům

Další darda, kterou financují občané v ceně vody, jsou náklady na právníky, kdy jen advokátní kancelář ve které sedí výše uvedený  Knébl, vyinkasovala jen v roce 2020 kolem 3 miliónů korun. Celkem prý za advokáty zaplatil Vak Zlín v roce 2020 5 mil. Kč.

Výše uvedené vysvětluje mnohé

Lidé jako Březík, Kozáček či Knébl jsou se stavem v Augiášově chlévě spokojení, protože jim jeho existence a trvání přináší neskutečné sumy, které dostávají jen díky tomu, že „smrad a nepořádek“ v chlévě trvá.

20 let zde velká část lidí z vedení města Zlín a Vaku Zlín jedná nemravně a často protiprávně v zájmu koncernu a nájezdníků a na úkor lidí, občanů a měst.

Ve Zlíně je úplně jedno, kdo je na radnici – ODS (Úlehla), ČSSD (Janečka), KDU (Soldán), STAN (Adámek), Dufek nebo Kamas/Korec (ANO). Totéž platí pro vedení Vaku Zlín v čele s Bernardem, Šebíkem či Březíkem, které zde dosazuje svými hlasy město Zlín nebo nájezdníci.

Závěr:

Výsledek valné hromady je úspěch pro občany, rozumné politiky a čím dál více se ukazuje, že rostoucí informovanost občanů dělá tunelářům problém. Když k tomu přidám rozsudky, které jsem při obraně vody dosáhl za neskutečných 20 let a to včetně ústavního a nejvyššího soudu, tak je jasné, že námi organizovaný legitimní tlak občanů na nápravu sice pomalu, ale jistě přináší úspěchy a vrací do prodeje ody zájmy lidí a měst.

Chci zde poděkovat všem rozumným starostům, kteří se na valné hromadě rozhodně nechovali jako stádo ovcí, které „pastýř“ Březík a jeho parta vedou na jatka. Současně chci poděkovat všem lidem, kteří pochopili, že vodu si musíme ubránit sami a když se spojíme, pak to jde.

Zde je důkaz

 

966665/0300

nebo

Děkujeme????

 

Podobné články