Zastupitelé měst nevědí, za kolik se vedení jejich firmy chystá koupit obchodní podíl od Veolie

Vedení vodárny odmítá sdělit vlastníkům cenu, za kterou bude kupovat podíl Veolie a chce bianko souhlas

V České republice je toto typické jednání korporátních psychopatů vůči vlastníkům firmy? To si posuďte sami.  Zastupitelstva měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje neznají cenu, za kterou chce vedení jimi vlastněné Severočeské vodárenské společnosti, a.s. odkoupit 51% procentní podíl firmy SčVK od nadnárodního vodárenského koncernu Veolia. Představenstvo společnosti SVS přitom chce po zástupcích akcionářů – měst a obcí -, aby „obchod“ schválili, přitom zastupitelé i pověření zástupci ví o této transakci v podstatě hov.. .

Mohou to být třeba i dvě miliardy korun. I tolik může zaplatit Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS) za odkup 51% akcií ve své dceřiné provozní firmě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) od Veolie. Přesnou částku ale nikdo veřejně nepotvrdí ani nevyvrátí, zná ji jen několik málo zasvěcených zástupců akcionářů. Ti ji ale nesmí prozradit. SVS odkazuje na rámcovou dohodu s Veolií, kde jsou obě strany zavázány zachovávat mlčenlivost pod hrozbou smluvní pokuty ve výši 10 milionů korun. Představenstvo SVS a Veolia tak prakticky tají cenu transakce před dalšími členy zastupitelstev měst a obcí, akcionáři SVS. Zastupitelstva tudíž nemohou zásadní obchod společnosti, kterou vlastní, plnohodnotně projednat. O legalitě takového postupu panují vážné pochybnosti. Velké otazníky vzbuzuje i ekonomická smysluplnost celé transakce. Pokud by Veolii 51% podíl zůstal, osud SčVK po roce 2020 by byl velice nejistý. Končí ji totiž smlouva s SVS. Podle zákonů upravujících veřejné zakázky by se musela přihlásit do nové soutěže a nemusela by ji vyhrát.  SVS by navíc soutěž vůbec nemusela vyhlásit. Hodnota SčVK ve stávající vlastnické struktuře by se tak mohla po roce 2020 propadnout do záporných čísel. To by mělo být zohledněno i v současné prodejní ceně. Jenže ocenění – znalecký posudek – hodnoty SčVK vedení SVS rovněž považuje za obchodní tajemství. SVS si to tak sjednala v rámcové dohodě s Veolií. Vrcholné orgány akcionářů – zastupitelstva měst a obcí – tak mají opět smůlu.

Není možné veřejně ověřit, zda skutečně „akcionáři mají jedinečnou příležitost ukončit bez sankcí platnou smlouvu se společností Veolia o dva roky dříve a získat tak prostředky v řádech stovek milionů korun, které by jinak na dividendách odplynuly do zahraničí, jak píše na webu SVS její představenstvo. Odnesla-li by si například Veolia z transakce miliardy a společnosti vlastněné severočeskými obcemi by zůstaly pouze stamiliony, mohla by se navíc celá záležitost lehce přehoupnout z obchodní oblasti do trestně-právní roviny. Utajování okolností obchodu by pak aktérům zcela jistě neprospělo.  Částka, kterou Veolia dostane, bude-li obchod schválen, přitom nebude určitě malá.  Bohatá SVS si na ni bude muset částečně dokonce půjčit a zatížit tak své budoucí hospodaření nejen splátkou jistiny ale i úroků. „Samozřejmě se SVS bude muset částečně obrátit s financováním i na banky – tento projekt je pro ně ale natolik zajímavý, že už nyní, aniž by to SVS poptávala, dostává od bank výhodné nabídky“ uvádí SVS. Avšak bez konkrétních čísel, jak je pro tento příběh obvyklé.

Snaha představenstva SVS odstřihnout se od kritizovaného angažmá Veolie v severočeském vodárenství je přitom jen zdánlivá. Představenstvo na webu společnosti popisuje další plány na těsnou spolupráci. Po prodeji 51 % akcií by rádo s Veolií vytvořilo novou servisní firmu, kde by Veolia měla sice jen 25%, ale manažersky by ji nadále řídila až do roku 2030.

Představenstvo SVS chce v servisní společnosti přenechat řízení společnosti Veolia

„Ano, je to naše současná představa, protože společnost Veolia disponuje mezinárodním know-how a zázemím, má k dispozici nejmodernější technologie i odborníky, kterých je v českých podmínkách nedostatek. Slibujeme si od toho, že se veškeré servisní činnosti dále zefektivní, což přinese samozřejmě i finanční úsporu,“ píše se doslova na oficiálním webu SVS.

Radek Novotný„Jsem toho názoru, že infantilnost podobných prohlášení je tak do nebe volající, že zde by patrně ani policie neměla mít problém rozeznat, zda vedení SVS pracuje pro koncern nebo hají zájmy SVS „ Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ. 

Valná hromada bude zřejmě bouřlivá

V regionu severních Čech je proto v posledních týdnech velmi rušno, zástupci 458 obcí a měst  intenzivně diskutují o svém postupu na nadcházející valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti (SVS). SVS je akciová společnost, jejíž akcie drží obce a města severočeského regionu. Celkem je jich 458, ve skutečnosti však více než 70% akcií drží třicítka největších měst a obcí regionu. Akcionáři budou hlasovat o odkupu 51% podílu ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) od společnosti Veolia. Pokud návrh odhlasují, stane se SVS 100% vlastníkem SčVK.

Velmi kulatně řečeno, přípravy na valnou hromadu a především okolnosti, za nichž se mohou zástupci akcionářů seznámit s podmínkami obchodu i navrhovanou cenou, však vzbuzují pochybnosti o standardním průběhu. Zástupce akcionáře se může seznámit s podrobnostmi, avšak musí se zavázat, že o nich dalším osobám nic neřekne. Starosta, nebo pověřený zástupce obce tak paradoxně nemůže seznámit zastupitelstvo se všemi informacemi, aby se volení zástupci občanů mohli rozhodnout, jaké stanovisko zaujmou.

Absurdní mlčenlivost

Miroslav Andrt-štetiInformaci o mlčenlivosti potvrdil Ekonomickému deníku například místostarosta Štětí Miroslav Andrt. „Cenu Vám sdělit nemohu, jelikož jsem byl nucen managementem SVS podepsat mlčenlivost o těchto skutečnostech, jelikož jsou prý předmětem obchodního tajemství,“ uvedl na přímý dotaz, který jsme zaslali radním více než dvaceti obcí a měst, jež jsou akcionáři SVS.

„Našim zastupitelům nejsou bližší skutečnosti známy, ani jsem je s nimi nemohl projednat, jelikož jsem vázán touto mlčenlivostí, což mi není vůbec příjemné – mám se podílet na spolurozhodování o strategických kapitálových transakcích a nemohu se o tom prakticky ani s nikým poradit, chybí mi k tomu všechny relevantní informace – dokonce jsem si některé vyžádal, přičemž má žádost byla představenstvem zamítnuta,“ doplnil. Andrt.

jiri-medar - ústiVelmi podobně odpověděl také 1. náměstek primátorky Ústí nad Labem Jiří Madar. „Cenu neznáme, mohli jsme se s ní sice seznámit v sídle SVS, ale nesměli bychom jí stejně pod mlčenlivostí říct, ani našemu zastupitelstvu. Zastupitelstvo tedy nic neprojednávalo, jelikož ani nemá co. Podmínky transakce neznáme. Dle našich právních rozborů, je ale nutno mít pro zástupce města mandát ZM k takto závažnému kroku,“ doplnil Madar. „Dle dostupných informací by měla Veolia dalších deset let hlavní rozhodovací slovo v založené servisní společnosti, takže by finance nadále mizely v zahraničí,“ dodal náměstek ústecké primátorky Jiří Madar s tím, že názor zastupitelstva je že se může ještě počkat a získat validní informace o celém postupu včetně obou možností řešení, tedy i vzniku nové společnosti. „Tak jak dnes SVS navrhuje, tak koupí podíl ve firmě, která skončí, Veolia bude v další firmě a nic se nezmění. Peníze potečou ven a cena vody se nesníží. Zbytečně utracené prostředky,“ dodal Madar.

Transakci připravuje tým spojený s neprůhledným hospodařením SVS

Na nedostatek informací o připravované transakci si stěžuje také liberecká zastupitelka Zuzana Kocumová. „Na to, o jak důležitou transakci se jedná, o ní máme jen velmi málo informací. Za velký problém považuji i to, že ji připravuje tým spojený s neprůhledným hospodařením SVS, který stál mj. za rámcovými smlouvami na stavební práce, které získávají zejména firmy napojené na ODS,“ uvedla na dotaz Ekonomického deníku Kocumová a vyslovila tak nahlas to, o čem se jen šušká.

Kdo je odpovědný za instalace koncernů mezi lidi a vodu v České republice? ODS a ČSSD!

Veselovský a Novotný

Severočeská vodárenská společnost v reakci na nejrůznější výtky a dohady „vydala“ materiál s názvem Fámy a fakta – důležitost VH SVS v němž reaguje na podněty ze strany obcí a měst.

lukas-platicha-jablonecPodle člena jablonecké rady Lukáše Pletichy by města měla získat zpět plnou kontrolu nad touto strategickou infrastrukturou.

„Privatizace a vytvoření joint venture s cizím investorem byla „loupež“, která málo přinesla a  zato odčerpala neskutečné finanční prostředky z této země. Bohužel, asi bude dnes náprava tohoto stavu drahá. Asi by se vyplatilo tvrdě vyjednávat a dát na stůl i variantu „nedohody“, uvedl Pleticha.

Karel Tejnora - Česká lípaRadní České Lípy Karel Tejnora uvedl, že se doptával na účel Severočeské vodárenské provozní (nová společnost), ale zdá se mu, že její účel jest zahalen. Vedení České Lípy má podle něj zájem na ukončení angažmá Veolie v SčVK. Podle něj jsou společnosti jako SVS, tedy ty síťové základem každé ekonomiky a zdrojem pravidelných bezpečných výnosů. „Z tohoto pohledu jsme se chovali poněkud „banánově“. Tak bychom to měli napravit,“ dodal Tejnora.

Primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl má od svého zastupitelstva pověření hlasovat o koupi podílu Veolie.

Petr Beitl - Jablonec - primátorU projednávaného bodu Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 ukládá delegované osobě hlasovat pro řešení spočívající v převzetí plné kontroly provozování vodárenské infrastruktury společností Severočeská vodárenská společnost, a.s., dále hlasovat pro odkoupení podílů společnosti Veolia v servisních organizacích, zajišťujících provoz vodárenské infrastruktury pro společnost Severočeská vodárenská společnost, a.s. a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem objednaným společností Severočeská vodárenská společnost, a.s. přičemž náklad této transakce bude realizován ze zdrojů společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. tj. bez požadavku na spolufinancování akcionářů; dále schválit navrženou změnu stanov a u ostatních bodů projednávaných na valné hromadě ponechává na zvážení delegované osoby, jak bude hlasovat, podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejích orgánů,“ zní usnesení jabloneckého zastupitelstva. Beitl podle vlastních slov považuje navrhované řešení  za hospodárné a efektivní. „Naplňuje i často vznášený požadavek na plnou kontrolu nad provozem vodárenské soustavy v naší oblasti,“ uvedl na dotazy Ekonomického deníku primátor Jablonce Beitl.

vera.nechybova-usti-nad-labemJeho kolegyně primátorka Ústí nad Labem Věra Nechybová má ale z celé připravované transakce špatný pocit.  „Působí to na mě, že se opět připravuje něco nekalého a proto vedení SVS a Veolie výrazně mlží! Pokud by tomu bylo naopak, není důvod mlžit a naopak být velmi transparentní!,“ napsala v odpovědi Nechybová.

Zdroj: www.pravdaovode.cz a www.kurzy.cz – Jiří Reichl

SOUV.ČLÁNKY

Kdo sedí v orgánech SVS a kdo celý tento komplot organizuje? 

svs - organy

 

Uložit

Uložit

Podobné články