Státní zdravotní ústav ohledně výskytu viru COVID-19 v surové vodě sděluje, že není třeba se obávat

K přenosu respiračního viru dochází vdechnutím, tzn. kapénkovou cestou anebo dotykem místa, kde se virus uchytil – dřevo, papír, kov… Virus způsobující koronavirové onemocnění (COVID-19) přežívá několik hodin až dní stabilní v aerosolech a na površích. Vědci zjistili, že akutní respirační syndrom způsobený SARS-CoV-2 byl detekovatelný v aerosolech až tři hodiny, na mědi až čtyři hodiny, na kartonu až 24 hodin a až dva až tři dny na plastu a nerezové oceli.

Výsledky studie naznačují, že lidé se mohou infikovat virem nejenom vzduchem, ale i dotykem prostřednictvím kontaminovaných předmětů. Ve volném prostředí přežívá virus jen krátkou dobu. Pitnou vodu virus neohrožuje. Respirační viry jsou totiž velmi citlivé na chlór a právě chlór se k dezinfekci vody používá a podobně je to i s UV zářením.

Státní zdravotní ústav ohledně případného výskytu viru v surové vodě sděluje, že není třeba se obávat: „I kdyby se do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce.”

Dodávky tzv. surové vody, z které se úpravou následně připravuje pitná voda je v ČR z podzemních a povrchových vod a většina povrchových se nachází na horních tocích řek.

Vypouštění odpadních vod např. z nemocnic je pravidelně monitorováno. A provozovatelé vodovodů a kanalizací by mělo Ministerstvo zdravotnictví informovat  o zdravotnických zařízeních, kde jsou infekční oddělení, kde v případě potřeby budou hospitalizováni pacienti nakažení koronavirem SARS-CoV-2.

Vodárenské společnosti z důvodu šíření epidemie zavádí potřebná systémová opatření, jak k ochraně svým zaměstnanců, tak i preventivní omezení osobních kontaktů se zákazníky v zákaznických centrech a přerušují i fyzické odečty vodoměrů v domácnostech. Požadavky jsou vyřizovány telefonicky nebo online.

Potvrzené informace najdete na stránkách Státního zdravotního ústavu SZÚ, který  monitoruje situaci kolem epidemie koronaviru, včetně postupů a metodik vydávaných Evropských střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí – European Centre for Disease Prevention and Control ECDC a Světové zdravotnické organizace – World Health Organization WHO.

Odkazy:

SZÚ: http://www.szu.cz/

ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en

WHO: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace

 

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Dejte lidem o obraně vody vědět i takto

Nadační fond PRAVDA O VODĚ na Firmy.cz

Podobné články