Poděkování NEDEJ SE PLUS z ČT2 za odvahu otevřít téma vody a tunelování vodáren

Megapodvod s vodou?

22. březen 2015:  Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

megapodovod s vodou

Po roce 1993 došlo k divoké privatizaci vodárenství v ČR. Zmizelo pravidlo, že ten kdo prodává vodu, má zároveň povinnost starat se o vodárenskou infrastrukturu. Investice do zdrojů vody, vodovodů a kanalizací, včetně čistíren odpadních vod, byly odděleny od tržeb za prodej vody. Důsledkem tohoto kroku je podle kritiků v mnoha regionech ČR, včetně hlavního města, katastrofální stav vodárenské infrastruktury, neustálé zdražování vody a vyvádění zisků z jejího prodeje do zahraničí. To na mnoha místech ČR znemožňuje bez dotací (tedy čerpání finančních prostředků z daní občanů) zajistit i prostou obnovu dožívajícího vodovodního řadu. Přitom je možné na reálných příkladech ukázat, že východisko z této situace existuje.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410009-megapodvod-s-vodou/

 

Megapodvod s pražskou vodou

12. duben 2015: Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

megapodovod s prazskou vodouVoda pro Pražany, tedy její privatizace měla jiný osud než na Moravě. Tady zasáhl do privatizace stát. Ministerstvem prosazený privatizační projekt tady zavedl tzv. francouzský model vodárenství, to znamená úplné oddělení provozní části vodárenství od její infrastrukturní (vlastnické) části. Vznikly tak dvě akciové společnosti. Provozní PVK a. s., která začala vybírat vodné a stočné od občanů a PVS a.s. jako vlastníka veškeré infrastruktury včetně ústřední čistírny odpadních vod. Stát následně odmítl předat bezplatně metropoli alespoň 51 % akcií PVK ale naopak přes FNM prodal Veolii na 15 let 66 % PVK a.s. Veolia pomocí různých kliček a spolupráce s některými zastupiteli města drží dnes 100 % akcií PVK a.s. a to až do roku 2028. Její průměrný zisk, který jde do zahraničí, činí ročně 0,5 miliardy korun a Praha, tedy PVS a.s., nemá ani na rekonstrukci ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Na každého Pražana tak čeká zaplatit až do roku 2028 ve vodném a stočném navíc cca 20000 Kč. Jak je to možné a co s tím?

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410012-megapodvod-s-prazskou-vodou/

 

Konec tunelu s pitnou vodou?

22. leden 2017: Vrátí se hospodaření s pitnou vodou ve Zlínském kraji místním vodárnám?

Konec tunelu s pitnou vodouPořad je reakcí na rozhodnutí vrchního soudu v Olomouci, který koncem minulého roku potvrdil usnesení předešlých soudů ve věci žaloby z roku 2004 na neplatnost rozhodnutí valné hromady VAKu Zlín z 30. 4. 2004, na které byl valnou hromadou schválen provozní model vodárny ve prospěch firmy …

Pořad je reakcí na rozhodnutí vrchního soudu v Olomouci, který koncem minulého roku potvrdil usnesení předešlých soudů ve věci žaloby z roku 2004 na neplatnost rozhodnutí valné hromady VAKu Zlín z 30. 4. 2004, na které byl valnou hromadou schválen provozní model vodárny ve prospěch firmy Veolia, resp. Zlínské vodárenské, dnes Moravské vodárenské. O neplatnosti rozhodnutí této valné hromady bylo konečně po 12ti letech usnesením vrchního soudu definitivně rozhodnuto. Naplní se rozhodnutí soudu a přejde správa městských a obecních vodáren včetně tržeb a zisků z prodeje pitné vody z Veolie zpět do rukou obecních zastupitelstev? Bude vráceno zjevně neoprávněné obohacení Veolie do majetku vodárny? Jedná se zisky Veolie zaslané za 12 let do zahraničí.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410001-konec-tunelu-s-pitnou-vodou/

Tahanice s vodou

21. únor 2017: Vymaní se České vodárenství z koloniální nadvlády Veolie?

tahanice s vodouV minulém pořadu jsme informovali o usnesení vrchního soudu v Olomouci, který rozhodl o nezákonném ovládnutí vodárenství na Zlínsku firmou Veolia.

Jedná se o přelomový rozsudek, protože obdobné soudy probíhají na mnoha jiných místech České republiky. Proto se zlínskému případu a rozsudku, opět věnujeme.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410006-tahanice-s-vodou/

 

 

Orlické hory: hráz proti hrázi

17.12.2017:  Co by přinesla výstavba přehrady Pěčín na říčce Zdobnici v CHKO Orlických horách? Jaká jsou rizika? Lze najít ve východních Čechách jiné zdroje pitné vody?

hraz proti hráziV souvislosti se strategií boje proti suchu Ministerstvo zemědělství oprášilo projekt přehrady na řece Zdobnici v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Přehrada Pěčín se plánovala už v osmdesátých letech, kdy měla řešit plánovanou rostoucí spotřebu pitné vody průmyslu i obyvatel východních Čech. Stavba přehrady v hlubokém a lidskou rukou téměř nedotčeném kaňonu s hrází vysokou 80 metrů a dlouhou 332 metrů by výrazně změnila tvář krajiny a zničila evropsky významné biotopy. Plánovaný projekt za 8 až 11 miliard má řadu odpůrců nejen z řad místních obyvatel, ekologů, ale i hydrologů. Ti tvrdí, že ve východních Čechách je vody dostatek: na severu na Náchodsku jsou bohaté zdroje podzemní vody a na jihu na Chrudimsku velké přehradní nádrže, jejichž kapacita dnes není plně využita. Navíc podle průzkumů se ve východních Čechách nalézají velké zdroje podzemní vody, Poličská a Vysokomýtská synklinála. Jedná se o velké podzemní pánve, které nejsou zatím prakticky využívány a mohly by s velkou rezervou pokrýt kapacitu zvažované přehrady Pěčín.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410037-orlicke-hory-hraz-proti-hrazi/

Podobné články