O čem se mlčí – s R. Novotným o našich miliardách z vody, které mnohdy protiprávně končí v zahraničí

Stanislav Novotný se ptá Radka Novotného, zakladatele Nadace PRAVDA O VODĚ na 25 miliard, které skončily v zahraničí kvůli vlastizrádné "privatizaci" zisků z vody

  1. Úvod do problému s vodou (0:00) Video začíná uvedením do problému souvisejícího s vodárenstvím v ČR, kde byly ziskové části městských vodáren mnohdy protiprávně vyvedeny na zahraniční společnosti po roce 1989.

  2. Rozhovor s Radkem Novotným (1:00) Zakladatel nadace pravda o vodě bojuje proti nekalým praktikám. Diskutují o tom, jak byly peníze převáděny do zahraničí a jak to ovlivnilo infrastrukturu vodárenství v ČR.

  3. Diskuse o politickém kontextu a dopadech (5:00) těchto praktik, včetně role různých politických stran a zahraničních společností.

  4. Úspěchy a výzvy v boji proti těmto praktikám (7:00) Radek Novotný hovoří o svých úspěších a výzvách v boji proti nekalým  praktikám, včetně soudních sporů a významu veřejného tlaku.

  5. Závěrečné myšlenky a doporučení (9:00) pro řešení problému, včetně potřeby reformy legislativy a zvýšeného dohledu.


Jak můžete pomoct:
Jsou pro vás tyto informace užitečné? Pak je šiřte a podpořte zveřejnění dalších.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300 nebo rychlou QR platbou

200 Kč
500 Kč
1000 Kč

nebo přes darujme.cz

 

děkujeme

Podobné články