Cena vody Koncerny

Lži, na základě kterých starostové předali zisky z vody koncernu

Koncerny se přes falešné sliby dostávají do vodáren a k ziskům z vody v celé ČR!

Falešné „sliby“ inflačního růstu cen vody,  měly zblbnout zastupitele, aby předali monopol vody do rukou koncernu. Byly naháněči koncernů a s koncerny kooperujícími „politiky“ předkládány po celé České republice! Šlo o oblíbený a neodolatelný manipulační „argument“ různých naháněčů koncernů, kteří se pokoušeli vlomit mezi vodu a lidi zahraniční koncern, byl slib inflačního růstu cen vody. Ten měl garantovat koncern, pokud zastupitelé předají monopol hospodaření s vodou do jeho rukou, po celou délku trvání kontraktu, nejčastěji na 30 let.

lživé sliby inflačního růstu cen vody Ukázkové příklady tohoto jednání je dění kolem společností Vodovody a kanalizace M. Boleslav, Vodovody a kanalizace Pardubice,  Vodovody a kanalizace Přerov, Vodovody a kanalizace Kroměříž, kde vesměs mnou informovaní zastupitelé tyto lživé argumenty různých naháněčů koncernů či Hadů na radnici pracujících ve vedení měst a vodáren skrytě pro koncerny, odhalili a vodu udrželi v rukou samospráv a svých vodáren.

Příkladem, kde tyto nebo podobné manipulativní a často doslova lživé argumenty sloužily k rozhodnutí podvedených zastupitelů provést majetkovou dispozici a vodu předat do rukou koncernů je např. společnost  Vodovody a kanalizace  Zlín,  Vodovody a kanalizace  H.Králové, VHS Olomouc nebo Vodárna Kladno Mělník.

Realita

Je ovšem zcela jiná. Slib inflačního růstu byla obrovská lež, která měla zblbnout zastupitele a zajistit vyvedení monopolu vody do rukou koncernu!

Ukázkový příklad Vodovody a kanalizace Zlín (Vak Zlín)

24.1.2002 Zaslala Česká spořitelna, pracující pro soukromý subjekt napojený na koncern Veolia (Vivendi), městu Zlín nabídku na „odkup“ akcií vodárny Zlín. Již za 4 měsíce na to, soukromý subjekt v rozporu se zákonem a stanovami společnost tuto městskou vodárnu protiprávně ovládl. Přitom Vak Zlín do té doby vlastnily z 90 % města a ve vedení vodárny a měst byli pouze a výhradně komunální politici. Rozhodující vlastnický podíl a rozhodující počet lidí v orgánech Vaku Zlín mělo město Zlín!

Hlavní důvod, proč zastupitelé města Zlín, kteří ovládali Vak Zlín, s něčím podobným souhlasili, byly falešné sliby, ohledně budoucího inflačního růstu ceny vody, což byl argument lživý, ale velice účinný. Zastupitelům zněl fantasticky a vlastně proti němu nebylo obrany.

str. 15 nabídky České spořitelny na odkup akcií Vaku Zlín učiněné městu Zlín 21.1.2002

Falešný slib a manipulace se zastupiteli

Inflační růst cen vody po předání vody do rukou koncernu je pravda nebo lež?

Francouzský koncern Veolia v roce 2005, tzn. již 1. rok poté, co převzal hospodaření s vodou na Zlínsku, zvedl cenu vody o 9,87 %, zatímco inflace vzrostla o pouhé 1 %.

Zásadní důkaz o jednání politiků na Zlínsku ve prospěch koncernu a to zcela bez ohledu na negativní dopady na cenu vody pro lidi a spotřebitele je, že nikomu z politiků města Zlín a lidem ve vedení Vaku Zlín toto nevadilo a nevadí! Nepodali žaloby, neprotestovali. Naopak, vedení vodárny Zlín (dosazené městem Zlín) odsouhlasilo a schválilo tyto růsty cen a v nich kalkulované desítky miliónů zisku zahraničnímu koncernu Veolie.  To, že peníze občanů tečou do zahraničí lidé netuší. Zahraniční subjekt se před neinformovanými občany vcelku fikaně skrývá za český název firmy – Moravská vodárenská, a.s.!

Růsty cen a vývoj inflace dokazuje, že na počátku tunelu ve Vaku Zlín stála obrovská lež

růst ceny a inflace

Vak Zlín se z pozice vodárny mající 2. nejlevnější cenu vody ve Zlínském kraji, velmi rychle vyšplhal na pozici vodárny s nejdražší cenou vody ve Zlínském kraji.

Jednání u Vrchního soudu v Olomouci 14.9.2016

Zde jsem soudcům senátu soudu sdělil:

 Poté, co koncern ovládl Vak Zlín a zisky z vody začaly téct od zahraničí, cena vody nejen, že neroste o inflaci, ale ona roste daleko více než ve všech okolních vodárnách Zlínského kraje, které zůstaly v rukou měst a obcí Vak Kroměříž, Vak Vsetín a Slovácký Vak.

Zahraniční know-how a nejdražší cena vody v kraji

„Jsem přesvědčen, že v roce 2004 30.4. na valné hromadě Vaku Zlín došlo k zavedení protiprávního systému, který je nevýhodný pro společnosti i akcionáře a dochází ke každoročnímu tunelování vodárny VaK Zlín, což se projevovalo i na každoročním schvalování valných hromad VaKu Zlín, kde se schvalují účetní uzávěrky, výsledovky. Celý ten proces dle mého názoru přesahuje rovinu obchodního práva, ale v rovině obchodního práva chci navrhnout několik důkazů, které ponechávám na senátu, zda je provede nebo neprovede. Dle mého názoru prokazují organizovaný komplot, který vedl k důsledkům, které můj právní zástupce v tomto materiálu předložil, kdy z VaKu Zlín bylo vyvedeno řadu aktiv, a to bezúplatně. A požitek z těchto aktiv požívá subjekt, který se sám přiznal, že VaK ovládá, rozdělí a to, co je ziskové, si nechá, zbytek vrátí obci.“

Nemravný komplot jsem mimo jiné doložil srovnáním cen vody ve Zlínském kraji a postavením Vaku Zlín mezi místními vodárnami. Vak Zlín se z pozice 2. nejlevnější vodárny ve Zlínském kraji, vyletěla na pozici vodárny s nejdražší cenou vody ve Zlínském kraji. Od roku 2008 až do roku 2016 si tuto pozici pohodlně udržuje a falešné sliby, že zahraniční „know-how“ zajistí inflační růstu cen, nikoho z politiků nezajímá. Lidé přitom platí jako mourovatí.

 

Voda je dar, ne zboží, nenechte si ujít to nejlepší z ČLÁNKŮ o vodě!
Přihlaste se k odběru aktuálních článků

 

Advokátka Vaku Zlín, M. Šourková

Dle mého názoru je stejně podváděná a manipulována, jako předtím zastupitelé měst a akcionáři Vaku Zlín. V reakci na tyto informace sdělila soudu nepravdivé informace o tom, jak je na tom Vak Zlín a okolní vodárny.

p. ŠourkováPředložila tabulku vodáren seřazených od nejnižší ceny vodného a stočného k nejdražší ceně a soudu tvrdila: „Pokud jde o argumentaci vodného, stočného, já si nevzpomínám všechny obce, které jsme zaslechli ve Zlínském kraji, pamatuji si Kroměříž, ty další dvě vodárny nikoliv, ale v tu chvíli jsem se dívala tady do pořadí vodáren dle aktuálních cen vodného a stočného a ani jedna z těchto vodáren není před VaKem Zlín.“

Poté, co jsem se ji zeptal, zda má ověřené informace, které soudu předkládá, sdělila, že je takto dostala od klienta a pravdivost neověřovala.

Vedení Vaku Zlín buď nedává svému advokátovi pravdivé informace, nebo advokát u soudu lže a nepravdivými informacemi argumentuje u soudu.

Pořadí vodáren dle výše cen vody ve Zlínském kraji

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

NFPOV se postavil protiprávní komercionalizaci vody v ČR a začal lidi, vodu i ČR bránit. Prosazuje: Odpovědnost politiků za vytunelování vodáren. Vrácení priorit lidí do správy vody. Odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR

Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost, nenechte si ujít to nejlepší  VIDEA!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

 

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá kapka pomáhá?. I moře se skládá z kapek ?. Děkujeme

nfpov - souvis članky

  1. Advokátka Vaku Zlín, M. Šourková, informuje nepravdivě soud nebo byla podvedena!
  2. Pravda o vodě dnes i v České televizi: Zisk, který teče ze Zlína do zahraničí.
  3. Dokumenty o kauze Vaku Zlín, dokládající pokoutnost, nemravnost a protiprávnost celého dění

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Prosazujeme vyšetření protiprávní instalace koncernů k naší vodě a garanci práva lidí na vodu v ústavě. Petici již podepsalo přes 36.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE