Lži, na základě kterých starostové předali zisky z vody koncernu

Koncerny se přes falešné sliby dostávají do vodáren a k ziskům z vody v celé ČR!

Falešné „sliby“ inflačního růstu cen vody,  měly zblbnout zastupitele, aby předali monopol vody do rukou koncernu. Byly naháněči koncernů a s koncerny kooperujícími „politiky“ předkládány po celé České republice! Šlo o oblíbený a neodolatelný manipulační „argument“ různých naháněčů koncernů, kteří se pokoušeli vlomit mezi vodu a lidi zahraniční koncern, byl slib inflačního růstu cen vody. Ten měl garantovat koncern, pokud zastupitelé předají monopol hospodaření s vodou do jeho rukou, po celou délku trvání kontraktu, nejčastěji na 30 let.

lživé sliby inflačního růstu cen vody Ukázkové příklady tohoto jednání je dění kolem společností Vodovody a kanalizace M. Boleslav, Vodovody a kanalizace Pardubice,  Vodovody a kanalizace Přerov, Vodovody a kanalizace Kroměříž, kde vesměs mnou informovaní zastupitelé tyto lživé argumenty různých naháněčů koncernů či Hadů na radnici pracujících ve vedení měst a vodáren skrytě pro koncerny, odhalili a vodu udrželi v rukou samospráv a svých vodáren.

Příkladem, kde tyto nebo podobné manipulativní a často doslova lživé argumenty sloužily k rozhodnutí podvedených zastupitelů provést majetkovou dispozici a vodu předat do rukou koncernů je např. společnost  Vodovody a kanalizace  Zlín,  Vodovody a kanalizace  H.Králové, VHS Olomouc nebo Vodárna Kladno Mělník.

Realita

Je ovšem zcela jiná. Slib inflačního růstu byla obrovská lež, která měla zblbnout zastupitele a zajistit vyvedení monopolu vody do rukou koncernu!

Ukázkový příklad Vodovody a kanalizace Zlín (Vak Zlín)

24.1.2002 Zaslala Česká spořitelna, pracující pro soukromý subjekt napojený na koncern Veolia (Vivendi), městu Zlín nabídku na „odkup“ akcií vodárny Zlín. Již za 4 měsíce na to, soukromý subjekt v rozporu se zákonem a stanovami společnost tuto městskou vodárnu protiprávně ovládl. Přitom Vak Zlín do té doby vlastnily z 90 % města a ve vedení vodárny a měst byli pouze a výhradně komunální politici. Rozhodující vlastnický podíl a rozhodující počet lidí v orgánech Vaku Zlín mělo město Zlín!

Hlavní důvod, proč zastupitelé města Zlín, kteří ovládali Vak Zlín, s něčím podobným souhlasili, byly falešné sliby, ohledně budoucího inflačního růstu ceny vody, což byl argument lživý, ale velice účinný. Zastupitelům zněl fantasticky a vlastně proti němu nebylo obrany.

str. 15 nabídky České spořitelny na odkup akcií Vaku Zlín učiněné městu Zlín 21.1.2002

Falešný slib a manipulace se zastupiteli

Inflační růst cen vody po předání vody do rukou koncernu je pravda nebo lež?

Francouzský koncern Veolia v roce 2005, tzn. již 1. rok poté, co převzal hospodaření s vodou na Zlínsku, zvedl cenu vody o 9,87 %, zatímco inflace vzrostla o pouhé 1 %.

Zásadní důkaz o jednání politiků na Zlínsku ve prospěch koncernu a to zcela bez ohledu na negativní dopady na cenu vody pro lidi a spotřebitele je, že nikomu z politiků města Zlín a lidem ve vedení Vaku Zlín toto nevadilo a nevadí! Nepodali žaloby, neprotestovali. Naopak, vedení vodárny Zlín (dosazené městem Zlín) odsouhlasilo a schválilo tyto růsty cen a v nich kalkulované desítky miliónů zisku zahraničnímu koncernu Veolie.  To, že peníze občanů tečou do zahraničí lidé netuší. Zahraniční subjekt se před neinformovanými občany vcelku fikaně skrývá za český název firmy – Moravská vodárenská, a.s.!

Růsty cen a vývoj inflace dokazuje, že na počátku tunelu ve Vaku Zlín stála obrovská lež

růst ceny a inflace

Vak Zlín se z pozice vodárny mající 2. nejlevnější cenu vody ve Zlínském kraji, velmi rychle vyšplhal na pozici vodárny s nejdražší cenou vody ve Zlínském kraji.

Jednání u Vrchního soudu v Olomouci 14.9.2016

Zde jsem soudcům senátu soudu sdělil:

 Poté, co koncern ovládl Vak Zlín a zisky z vody začaly téct od zahraničí, cena vody nejen, že neroste o inflaci, ale ona roste daleko více než ve všech okolních vodárnách Zlínského kraje, které zůstaly v rukou měst a obcí Vak Kroměříž, Vak Vsetín a Slovácký Vak.

Zahraniční know-how a nejdražší cena vody v kraji

„Jsem přesvědčen, že v roce 2004 30.4. na valné hromadě Vaku Zlín došlo k zavedení protiprávního systému, který je nevýhodný pro společnosti i akcionáře a dochází ke každoročnímu tunelování vodárny VaK Zlín, což se projevovalo i na každoročním schvalování valných hromad VaKu Zlín, kde se schvalují účetní uzávěrky, výsledovky. Celý ten proces dle mého názoru přesahuje rovinu obchodního práva, ale v rovině obchodního práva chci navrhnout několik důkazů, které ponechávám na senátu, zda je provede nebo neprovede. Dle mého názoru prokazují organizovaný komplot, který vedl k důsledkům, které můj právní zástupce v tomto materiálu předložil, kdy z VaKu Zlín bylo vyvedeno řadu aktiv, a to bezúplatně. A požitek z těchto aktiv požívá subjekt, který se sám přiznal, že VaK ovládá, rozdělí a to, co je ziskové, si nechá, zbytek vrátí obci.“

Nemravný komplot jsem mimo jiné doložil srovnáním cen vody ve Zlínském kraji a postavením Vaku Zlín mezi místními vodárnami. Vak Zlín se z pozice 2. nejlevnější vodárny ve Zlínském kraji, vyletěla na pozici vodárny s nejdražší cenou vody ve Zlínském kraji. Od roku 2008 až do roku 2016 si tuto pozici pohodlně udržuje a falešné sliby, že zahraniční „know-how“ zajistí inflační růstu cen, nikoho z politiků nezajímá. Lidé přitom platí jako mourovatí.

 

Voda je dar, ne zboží, nenechte si ujít to nejlepší z ČLÁNKŮ o vodě!
Přihlaste se k odběru aktuálních článků

 

Advokátka Vaku Zlín, M. Šourková

Dle mého názoru je stejně podváděná a manipulována, jako předtím zastupitelé měst a akcionáři Vaku Zlín. V reakci na tyto informace sdělila soudu nepravdivé informace o tom, jak je na tom Vak Zlín a okolní vodárny.

p. ŠourkováPředložila tabulku vodáren seřazených od nejnižší ceny vodného a stočného k nejdražší ceně a soudu tvrdila: „Pokud jde o argumentaci vodného, stočného, já si nevzpomínám všechny obce, které jsme zaslechli ve Zlínském kraji, pamatuji si Kroměříž, ty další dvě vodárny nikoliv, ale v tu chvíli jsem se dívala tady do pořadí vodáren dle aktuálních cen vodného a stočného a ani jedna z těchto vodáren není před VaKem Zlín.“

Poté, co jsem se ji zeptal, zda má ověřené informace, které soudu předkládá, sdělila, že je takto dostala od klienta a pravdivost neověřovala.

Vedení Vaku Zlín buď nedává svému advokátovi pravdivé informace, nebo advokát u soudu lže a nepravdivými informacemi argumentuje u soudu.

Pořadí vodáren dle výše cen vody ve Zlínském kraji

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

NFPOV se postavil protiprávní komercionalizaci vody v ČR a začal lidi, vodu i ČR bránit. Prosazuje: Odpovědnost politiků za vytunelování vodáren. Vrácení priorit lidí do správy vody. Odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR

Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost, nenechte si ujít to nejlepší  VIDEA!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

 

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá kapka pomáhá?. I moře se skládá z kapek ?. Děkujeme

nfpov - souvis članky

  1. Advokátka Vaku Zlín, M. Šourková, informuje nepravdivě soud nebo byla podvedena!
  2. Pravda o vodě dnes i v České televizi: Zisk, který teče ze Zlína do zahraničí.
  3. Dokumenty o kauze Vaku Zlín, dokládající pokoutnost, nemravnost a protiprávnost celého dění

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články