Ústavní soud vyřkne další ortel: Je zde další krok k vrácení vody do rukou obcí

Opět přichází rozhodování Ústavního soud o protiprávním jednání soudců Nejvyššího soudu

V roce 2014 senát Ústavního soud ve složení předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Ludvíka Davida a Jiřího Zemánka vyhověl poprvé mé ústavní stížnosti na protiprávní jednání 3 soudů Nejvyššího soudu,  konkrétně JUDr. Filipa Cilečka a soudce JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška, když senát Ústavního soudu konstatoval, že bylo porušeno mé základní právo na spravedlivý proces a konstatoval, že soudci Nejvyššího soud při posuzování přípustnosti dovolání nerespektovali zásadní a jasně dané povinnosti a dopouštěli se protiústavní svévole.

V roce 2015 senát Ústavního soud ve složení předsedy JUDr. Tomáše Lichovníka a soudců JUDr. Vlasty Formánkové a JUDr. Vladimíra Sedláčka vyhověl mé další ústavní stížnosti na protiprávní jednání 3 soudů Nejvyššího soudu, konkrétně JUDr. Filipa Cilečka a soudce JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška. Tento jiný senát Ústavního soudu rovněž došel k závěru, že bylo porušeno mé základní právo na spravedlivý proces a konstatoval, že soudci Nejvyššího soud při posuzování přípustnosti dovolání nerespektovali zásadní a jasně dané povinnosti a dopouštěli se protiústavní svévole.

Následující jednání soudců Nejvyššího soudu mne opět přinutilo se na Ústavní soud obráti

Přes rozhodnutí dvou senátů Ústavního soud, totiž dle mne nadále pokračuje protiprávní jednání soudců Nejvyššího soud. Svůj názor na jednání soudců Nejvyššího soudu všem nově a potřetí řekne opět Ústavní soud.

 

CCC- Vak Zlín VH 30.5.2007 vyhlášení nálezu ÚS č.j. IV. ÚS 2018_16 dne 30.5.17-j

O co jde v soudních kauzách?

Jde o to vrátit vodu do rukou obcí a ukončit nemravné a protiprávně zavedené tunely do městských vodáren. Soudy postupně odhalují hanebný a nemravný komplot, realizovaný ve prospěch koncernu a na účet nás, lidí.  Rozkrývá protiprávní jednání organizované skupiny osob a její propojení s místními anti-politiky a dokonce i lidmi z vedení samotných vodáren.  Ukončení tunelování okresních vodáren je celospolečensky velmi žádoucí. Ukončuje předem promyšlený a řízený komplot a rozkrývá proces realizace tunelu v okresní vodárně, do kterého byli a jsou zapojení i místní politici.

„Je to vláda psychopatů dosazených podnikatelskými skupinami ve prospěch těchto skupin na úkor občanů.“ Jan Hnízdil 

Konečná stanoviska soudců v podstatě dokládají, že současný systém nelze nazývat demokracií. Demokracie je vláda volených zástupců ve prospěch občanů, ale to co tady máme my, nemá s demokracií nic společného. Anti – politici jednají v zájmu koncernu. Voda se přitom týká nejen 170 tis. občanů Zlínska, ale všech 10.000.000 obyvatel České republiky a následujících generací, které přijdou po nás.

Na soudy jsem se obrátil ještě předtím, než byly vodárny vytunelovány

Protože jsem toho názoru, že:

 1. Voda je strategická surovina. Voda je základ života a můj život, ani život mých dětí, rozhodně do rukou koncernů a cizinců nepatří.
 2. Není jediný důvod se nechat okrádat, ani být v pozicí platících otroků.
 3. Není jediný důvod se nebránit a trpět kolaboraci a protiprávní jednání anti-politiků na úkor nás lidí, které mají zastupovat a hájit.

Jedině přes soudy lze zastavit rozkradení okresních vodáren politiky a to po celé České republice. 

Má obrana vodáren u soudů trvá neskutečných 15 let, od roku 2002. Požaduji, aby soudy zastavily lumpárnu a loupež za bílého dne, na kterou všichni doplácíme, když anti-politici předali cizincům zcela zdarma neskutečné hodnoty a celou správu monopolu vody:

 • V oboru školené zaměstnance a celý vodárenský management.
 • Právo inkasovat zisk z vodného a stočného a peněžní toky z vody.
 • Monopolní postavení správce vody v regionu a portfolio vlastních smluvních vztahů.
 • Vlastní svobodné rozhodování o vodě bez jakéhokoliv vlivu cizinců.

Do vytunelování přitom byla okresní vodárna zcela funkční a logický celek, který tvořil vodárenský majetek a prostředky k jeho správě. Rozhodovala o všem, byla schopna stanovit a prosadit vlastní priority o rozvoji, provozování a byla absolutně nezávislá na koncernech, nájezdnících, cizincích či překupnících:

 • Disponovala vším, co bylo potřeba k zajištění řádného provozu a správě vodovodních a kanalizačních trubek v celém regionu.
 • Byla v rukou měst a obcí z cca 90% a byla proto v postavení oprávněného žadatele o dotace z EU.
 • Na místo zdražování vody a výplat vysokých zisků, investovala peníze od lidí zpět do obnovy trubek.
 • Ovládala a spravovala monopol vody v okrese a rozhodovala o všem a na zájmy Veolie a nemusela brát ohled.

Tunel je vydáván za vstup strategického investora

Má obrana vodárny přes soudy začala již v roce 2002, kdy jsem zjistil, že část vedení vodárny a politiků kolaboruje a připravuje vytunelování vlastní okresní vodárny. Toto jednání vydává před neznalými zastupiteli falešně jako údajný vstup strategického investora do vodárny. Do vodárny ovšem nikdy žádný investor vstoupit neměl. Cílem bylo z vodárny vykuchat to, co vydělává a to předat do rukou cizinců. To, do čeho se musí dál investovat, se nechá v městské vodárně.

Voda - jak jednají hadi na radnicích

Stejně jako poslanec Čech jsem, se začal lumpárně bránit. Upozornil jsem na to, co se ve vodárnách páchá a děje ministry, místní politiky, soudy, policii i státní instituce. Upozornil jsem na to, že místní anti-politici kolaborují a jednají v zájmu organizované skupiny fyzických a právnických osob, které jednají pod jednotným místem vedení, ve prospěch a v zájmu koncernů, nikoliv měst a obcí a okresních vodáren.

Soudy v ČR v zásadních kauzách řádně nefungují, jinak by ukončení tunelů netrvalo 15 let  

Žaloby na obranu Vaku Zlín jsem podal již v roce 2002. Přesto byl v roce 2004 VaK Zlín vytunelován, protože soudy vlastně ani nezačaly jednat. Neschopnost soudce Krajského soudu v Brně řádně věc pochopit, důkazně doložit, rozebrat a zdůvodnit a správně rozhodnout, vedla dokonce nakonec Vrchní soud v Olomouci k tomu, že předal rozhodování v této nejdůležitější věci – valná hromada 30.4.2004 – zavádějící protiprávní tunelování okresní vodárny, jinému soudci.

Ten ovšem věc dostal v době, kdy již léta probíhalo drancování peněženek lidí a rozhodl až v roce 2010. Soudce konstatoval:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti … Napadené rozhodnutí jsou v rozporu s ustanovením §56a obchodního zákoníku. Soud považuje za zbytečné vyjmenovávat jednotlivá ustanovení, s nimiž jsou napadená usnesení v rozporu. Za nejvýznamnější však považuje právě otázku dobrých mravů. Některá jednání však dosahují takové intenzity, že je otázkou, zda byly porušeny toliko dobré mravy.“

Proces, který proběhl kolem vodárny popsal a vyhodnotil takto:

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. V kostce shrnuto, když Jižní vodárenská, a.s. neuspěla v přímém výběrovém řízení v roce 2001, rozhodla se dosáhnout sledovaný cíl jiným způsobem. Prostřednictvím České spořitelny, a.s. ovládla potřebnou část hlasovacích práv ve společnosti Vak Zlín. V této fázi je zvlášť významná činnost SMZ a jeho zástupce Ing. Milana Soldána. Další fází bylo personální ovládnutí společnosti osobami se zkušenostmi v jiných vodárenských společnostech. … Z dosavadního zjištění soudu je zřejmé, že tyto osoby byly připraveny vykonávat potřebné činnosti pro jakoukoliv zájmovou skupinu. (např. Ing. Bernard, místopředseda představenstva Vak Zlín, se stal generálním ředitelem obchodní společnosti Zlínská vodárenská, a.s. apod.).“

SOUV.ČLÁNKY

KOMPLOT ANTI-POLITIKŮ A VYVÁDĚNÍ ZISKŮ Z VODY NA KONCERN

VEOLIA A NEMECKO

Uložit

Podobné články