Konce drahé vody: Rozsudek umožní ukončit drancování peněženek lidí

Konce drahé vody: Pravomocný rozsudek, buď umožní nebo neumožní ukončit drancování peněženek lidí přes tunelování městské vodárny.

Soudci JUDr. Alena Ježíková, JUDr. Zdeňka Šindelářová a JUDr. Ivan Šišma, z Vrchního soud v Olomouci, dnes po 15 letech mého boje vynesou pravomocný verdikt ve vodárenské kauze.

Jde o ROZHODNUTÍ, které bude zásadní nejen pro všechny občany okresu Zlín, ale bude precedentní pro občany řady dalších okresů v celé České republice. Dle mého názoru proběhl po celé ČR nemravný a protiprávní proces vedoucí k vytunelování okresních vodáren a instalaci cizinců mezi lidi a vody. To vše za pro lidi a stát nevýhodných podmínek, znamenající ztrátu kontroly nad hospodařením se strategickou surovinou. To, co se stalo v odvětví vodárenství a s českými vodárnami stalo za posledních 20 let, považuji za kolonizaci ČR. Proto jsem se před 15 lety obrátil na soudy.

Léta dokládám soudcům, že protiprávní jednání vede k tunelování městských vodáren a veřejných rozpočtů.

Upozorňuji politiky i soudce na existenci organizované skupiny osob, pracující pod jednotným místem vedení v zájmu zahraničních koncernů. Do této skupinu bohužel patří k ostudě řady „politických“ stran také někteří politici, působící ve vedení měst i státu a současně ve vedení okresních vodáren. Zastupitelé a občané jim věřili, ale oni zneužili jejich důvěry. Nemravně se zastupiteli manipulovali a předkládali jim lživé informace nebo jim naopak zásadní informace a data zamlčeli. To vše proto, aby podvedení zastupitelé souhlasili s uzavřením vazalských smluv, kterými se k ziskům z vody dostaly zahraniční koncerny.

Jsem toho názoru, že ve funkčním státě nemají obdobné praktiky co dělat. Proto jsem se obrátilo na soudy a toto jednání posuzují soudci. V řadě vodáren proběhla pokoutná privatizace zisků a zestátnění nákladů. Někteří „politiky“ to ovšem presentují jako příchod strategických investorů. Toto platí jen pro vodu, ale také pro plyn, teplo, energii, odpadové hospodářství a např. zdravotnictví.

Žaloby jsem podal a vytrval v nich, protože vím, že mám pravdu, ale také protože chci žít ve svobodné zemi.

To, co a jak se do vodáren zavedlo je pro nás lidi nevýhodné a nepřijatelné ať už soudci rozhodnou jakkoliv. Budu vždy přesvědčen, že probíhal a stále probíhá organizovaný protiprávní akt, jak v rovině obchodního i trestního práva. Bez tohoto jednání by totiž informovaní zastupitelé nikdy s předáním vody do rukou cizinců nikdy nesouhlasili.

Hospodaření s vodou bylo vyvedeno do rukou cizinců za podmínek, které jsou hanebné a nemravné.

Lidem, spotřebitelům, městům i státu to přináší fatální důsledky:

 • Zisky z vody, které platí lidé v drahé ceně vody, končí místo v obnově trubek v zahraničí
 • Infrastruktury mnoha regionů je díky absurdnímu systému vybydlována
 • Vodárny i regiony přišly o možnost čerpat dotace z EU na obnovu a rozvoj trubek
 • Lidé platí drahou vodu a městské vodárny přitom nemají peníze na obnovu infrastruktury
 • Údajní „Strategičtí investoři“ neinvestují a v podstatě jde o model Trautenberk
 • Města musí ze svých rozpočtů dotovat obnovu trubek místo vodáren
 • Lidé platí za vodu 2-3x –jednou v ceně vody, podruhé z daní
 • Vytunelované vodárny fungují jako trafiky pro koncernům oddané „politiky“, kteří udržují v chodu systém Trautenberk, neboli provozní model.
 • Jsem přesvědčen, že za tunelováním vodáren, drancování veřejných rozpočtů a peněženek lidí, stojí stejné praktiky, jako ve Slovenské kauze GORILA.
 • Posledních 15 let zakládá důvodné podezření ze systémové korupce a je důkazem o nefungování základních pilířů demokracie – tj. politiky a nezávislé policie a justice.
 • Ukazuje se závažná neschopnost a neochota vrcholných politiků bránit zájmy České republiky a její občany.

Soudci v této kauze již jednou v prospěch lidí rozhodli a proces jako protiprávní popsali a zneplatnili v roce 2012

weinštukZástupci městské vodárny Zlín, nominováni „politiky“ města Zlín,  se ovšem proti rozsudkům ve prospěch lidí odvolávají již od roku 2010. Napadli soudce Weinštuka, který již v roce 2010 proces instalace koncernu na místo osoby ovládající monopol vody na místo Vaku Zlín, označil za protiprávní a nemravný tunel. Pokusili se ho odvolat, ale Ústavní soud jim to zatrhl. Následně v roce 2012 soudci JUDr. Alena Ježíková, JUDr. Zdeňka Šindelářová a JUDr. Ivan Šišma z Vrchního soudu v Olomouci rozhodli o neplatnosti valných hromad vodárny Zlín před a po zavedení provozního tunelu do městské vodárny.

Soud rozhodne, zda procesy, kterými došlo k instalaci cizinců mezi lidi a vodu, jsou či nejsou protiprávní. Jsem přesvědčen o tom, že jsem předložil dost důkazů, které při zohlednění jejich obsahu a při zohlednění znění a smyslu přijatých zákonů, dojde k tomuto závěru také soud. Pokud ne, na mém názoru to nic nezmění.

Jsem přesvědčen, že na toto jednání všichni lidé v ČR doplácí a pokud nic neuděláme, následky ponesou naše děti a další a další generace. Ve státě, kde funguje samospráva, politický systém, justice i státní instituce má být systém spravován pro občany, nikoliv pro hrstku majitelů koncernů a s nimi kolaborující politiky.

SOUV.ČLÁNKY

JAK TRUTENEBERK PRODÁVAL VODU?

Trautneberk

prazdny - div j

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články