Zadání soutěže, soutěžní dokumentace, rozbory, sliby veřejnosti, prohlášení v tisku, nabídka Veolie městu Praha, smluvní dokumentace a další

rozhodování zastupitelů a rady města

 znalecké posudky