Hledáno klíčové slovo: Pražské vodovody a kanalizace


 


Hlavní město Praha

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

USNESENÍ


Rady hlavního města Prahy

 

číslo 1679
ze dne 15.10.2002

k návrhu smluv souvisejících s prodejem akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace > a.s.


 
 

Rada hlavního města Prahy
 
I.  schvaluje

smlouvy související s prodejem akcií společnosti < Pražské vodovody a kanalizace a.s., které jsou přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení


II.  ukládá

1.  náměstkovi primátora Švecovi

1.  podepsat smlouvy, které jsou přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení

   Termín:  22.10.2002


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Igor Němec
primátor hl.m. Prahy

 
 
 

Ing. Petr Švec
náměstek primátora hl.m. Prahy náměstek primátora hl.m. Prahy

 
 
 

Předkladatel:   náměstek primátora Švec
Tisk:  2411
Provede:  náměstek primátora Švec  
Na vědomí:  odbory MHMP