PETYCJE WODA TO ŻYCIE

Zgodnie z art. 18 Karty Praw Człowieka oraz ustawy nr 85/1990 Sb. o prawie do zgłaszania petycji

Szanowni Posłowie/Posłanki oraz Senatorzy Republiki Czeskiej

decydujecie o tym jak i dla kogo jest ustawione zarządzanie wodą,  surowcem kluczowym dla życia więcej niż 10 milionów obywateli Republiki Czeskiej. Dlatego wzywamy Was my, niżej podpisani obywatele, aby woda, infrastruktura wodociągowa, zarządzanie wodą i pieniędzmi, które płacimy za wodę, były pod kontrolą i administracją państwa lub miast, jako usługa publiczna, a nie źródło zysków z działalności gospodarczej lub pozyskiwania renty.

Zwracamy się do posłów i senatorów Republiki Czeskiej z następującymi żądaniami:

  1. Stworzenia długoterminowej koncepcji państwowych wodociągów odnoszącej się do zapewnienia źródeł wody, bezpiecznego dostarczania obywatelom wody pitnej oraz czyszczenia wód odpadowych, do zabezpieczenia samofinansowania całej branży.
  2. Mianowania dostępu do wody pitnej podstawowym prawem każdego człowieka w odpowiedzi na starania jej komercjalizacji oraz zagwarantowanie tegoż prawa w Konstytucji Republiki Czeskiej.
  3. Dotrzymania zasady, iż „woda nie jest towarem” we wszelkich kwestiach związanych z wodą.
  4. Wprowadzenia zasady, iż usługi dostarczania wody i czyszczenia wód odpadowych są prowadzone w interesie publicznym, a prawa człowieka są nadrzędne wobec interesów prywatnych podmiotów.
  5. Rozpoczęcia procesu zmierzającego ku transformacji istniejących spółek prowadzących czynności w zakresie wodociągów w formę publicznego użytku, tzn. w formę spółek typu non-profit.
  6. Zagwarantowania, iż zarządzanie wodociągami i kanalizacją ma postać i charakter usługi publicznej.
  7. Wprowadzenia do przepisów prawa zasady, że własność, administracja i kontrola wody, infrastruktury i zarządzania wodą musi znajdować się w rękach administracji publicznej.
  8. Zapewnienia ochrony źródeł wody i dostaw wody przeciwko wandalizmowi i terroryzmowi, przy współpracy państwowych instytucji ds. bezpieczeństwa.
  9. Zapewnienia, aby spółki działające w wodociągach były zobowiązane do świadczenia i publikowania informacji o kalkulacjach cen i umowach z miastami i wodociągami, bez żadnych wyjątków (instrument tajemnicy handlowej w usługach publicznych jest nie do zaakceptowania).
  10. Przyłączenia instytucji, w których kompetencji jest ochrona państwa i jego interesów, np. służb wywiadowczych, do sprawdzania podejrzanych czynności podmiotów prywatnych i przyjęcia środków prowadzących do naprawy często niezgodnego z prawem stanu zarządzania wodą i prowadzenia wodociągów.

Petycja również przyjdzie do ciebie przez e-mail. Wydrukuj go i wyślij go oryginalnie fizycznie do sygnatariusza, prześlij go do TRIBUNAL WATER FOUNDATION Fund, Na Drahách 247, Sviadnov.

Dziękuję 🙂

Petycję podpisało już

[php function=1]
CHCĘ PODPISAĆ PETYCJĘW ten sposób pomóc może każdy

AUTORZY PETYCJI

Niniejsza petycja „Woda to życie” została stworzona przez komisję ds. petycji w składzie:
MUDr.  Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Arkusz z podpisami
Zgodnie z §4 ustawą nr 85/1990 Sb., o prawie do zgłaszania petycji, wskazujemy, iż arkusz z podpisami dotyczy petycji „WODA TO ŻYCIE”. Załącznikiem do każdej części jest cytat z ww. ustawy.

MUDr. Michal Chromec

Długoletni przedstawiciel miasta Přerov, przez 12 lat pełniący funkcję prezesa zarządu Wodociągów i kanalizacji m. Přerov (Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.), który we współpracy z uczciwymi politykami wielokrotnie bronił wodociągów przed koncernowymi zdobywcami. Zainicjował Porozumienie miast o wspólnej strategii, które zapewniło suwerenność decyzji miast w zakresie wodociągów. Dzięki temu Vak Přerov uzyskał dotację z UE, pieniądze od ludzi inwestuje w rozwój wodociągów, a ceny wody są niższe niż te oferowane przez większość koncernów w okolicy.

Ing. Radek Novotný

Specjalista ds. działania koncernów i Wężów w garniturach. Od lata pomaga w zachowaniu wpływu gmin na wodę oraz na to, aby pieniądze pobrane od ludzi były przeznaczane na odnowę rur, a nie wysyłane do krajów zagranicznych. Opisał PODZIEMIE, a w wielu regionach pomógł gminom je zablokować. Jest autorem projektu PRAWDA O WODZIE. Uczy, jak bronić wody i wodociągów przez zdobywcami. W trakcie walki o wodociągi zwracał się do sądów, które wynagradzały go za prawdę. Doświadczył niewyobrażalnych praktyk gangsterskich i zastraszania  w odpowiedzi na jego działania na korzyść wody.

Petycja jest drugim krokiem projektu WODA LUDZIOM

„Woda to życie, a życie obywateli Republiki Czeskiej nie należy do rąk prywatnych firm, koncernów ani handlarzy”
R. Novotný

 

Ochrona danych osobowych

RODO: Podpisując niniejszą petycję wyrażacie zgodę wobec Funduszu PRAVDA O VODĚ, numer identyfikacyjny: 069  25 316, z siedzibą pod następującym adresem: Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, zapisanemu w rejestrze Sądu Okręgowego w Ostrawie, pod nr ref. N 1293 na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail.

Udzielone dane osobowe zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą nr 85/1990 Sb., o prawie do zgłaszania petycji. Zostaną przekazane instytucjom i urzędom określonym w petycji i mogą zostać wykorzystane dla celów dalszego informowania petentów. Zgoda jest udzielana do momentu osiągnięcia celu i sensu petycji, najdłużej na okres 10 lat. Petent może odwołać swoją zgodę pisemnie w dowolnej chwili oraz ma prawo do korekty danych, a także pozostałe prawa w rozumieniu ustawy nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych. Każdy podmiot przyłączony do gromadzenia podpisów na niniejszej petycji jest zobowiązany do dochowania ustawowych obowiązków ochrony danych osobowych i zarządzania nimi.

Petycję podpisało już

[php function=1]