KDO MÁ MÍT V ČR V RUKOU: VODU, INFRASTRUKTURU, DODÁVKU VODY, PENĚŽNÍ TOKY A ZISKY Z VODY?

Projekt VODA LIDEM2018-09-09T11:51:05+02:00

Projekt VODA LIDEM má tři kroky:

 1. INFORMOVÁNÍ POLITIKŮ a předání důkazů o dění ve vodárnách – CHARTA VODA 300 ?
 2. NÁVRH ŘEŠENÍ – 10 kroků, jak problémy kolem vody řešit – PETICE VODA JE ŽIVOT ?
 3. POŽADAVEK NA NÁPRAVU a JASNÉ ODPOVĚDI POLITIKŮ  VODA A KOHO VOLIT? ?

Vše, co proběhlo kolem vody a vodáren a to nejen v ČR, stojí na nedostaku informací.

Což dává prostor pro manipulace, protiprávní jednáníkorupci. Má to vliv na dva zásadní faktory, které o dění kolem vody rozhodují.

PRVNÍ FAKTOR –

– neznalost problematiky mezi zákonodárci a jejich účelové udržování v nevědomosti nebo ve falešné představě, že je vše v pořádku. Kroky zastupitelů, zákonodárců a dlouhá léta i zástupců médií, určuje léta placený public relations ?  a brainwashing osob propojený přímo nebo nepřímo s koncerny nebo různými sdruženími, které koncerny postupně ovládly.

Tento faktor se snaží minimalizovat Nadační fond PRAVDA O VODĚ informováním ve veřejném zájmu, datovou základnou, rozsudky a investigativní žurnalistikou na stránkách www.pravdaovode.cz ?

DRUHÝ FAKTOR –

– nedostupnost osobních stanovisek zákonodárců a politiků k otázce VODY:  Lidé volí „naslepo“ a neví, kteří politici/strany/hnutí jednají v zájmy lidí, měst a státu a kteří politici jsou ve skutečnosti „nominanti“ koncernů.

Tento faktor se snaží minimalizovat Nadační fond PRAVDA O VODĚ přes projekt VODA LIDEM a dokumentováním protiprávního jednání politiků v kauzách kolem vodáren např. www.pravdaovode.cz/zlin ?

 • ŽÁDNÝ POLITIK SE NEMŮŽE VYMLOUVAT, ŽE NĚCO NEVÍ, NEMÁ INFORMACE A NÁZOR
 • LIDÉ  POŽADUJÍ NÁPRAVU, KTERÁ MÁ JASNOU KOSTRU
 • POLITICI MUSÍ ŘÍCT SVÉ STANOVISKO K VODĚ A ZAČÍT JEDNAT, JINAK JSOU NEVOLITELNÍ

První krok projektu VODA LIDEM byl realizován ještě před založením NFPOV. Další dva kroky jsou již realizovány prostřednictvím Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ ?, který  veřejnosti a zástupcům médií poskytl osobní stanoviska poslanců, senátorů i členů Vlády ČR na stránkách www.pravdaovode.cz/kohovolit .

Projekt VODA LIDEM má tři kroky:

 1. INFORMOVÁNÍ POLITIKŮ a předání důkazů o dění ve vodárnách – CHARTA VODA 300 ?
 2. NÁVRH ŘEŠENÍ – 10 kroků, jak problémy kolem vody řešit – PETICE VODA JE ŽIVOT ?
 3. POŽADAVEK NA NÁPRAVU a JASNÉ ODPOVĚDI POLITIKŮ  VODA A KOHO VOLIT? ?

Vše, co proběhlo kolem vody a vodáren a to nejen v ČR, stojí na nedostaku informací.

Což dává prostor pro manipulace, protiprávní jednáníkorupci. Má to vliv na dva zásadní faktory, které o dění kolem vody rozhodují.

PRVNÍ FAKTOR –

– neznalost problematiky mezi zákonodárci a jejich účelové udržování v nevědomosti nebo ve falešné představě, že je vše v pořádku. Kroky zastupitelů, zákonodárců a dlouhá léta i zástupců médií, určuje léta placený public relations ?  a brainwashing osob propojený přímo nebo nepřímo s koncerny nebo různými sdruženími, které koncerny postupně ovládly.

Tento faktor se snaží minimalizovat Nadační fond PRAVDA O VODĚ informováním ve veřejném zájmu, datovou základnou, rozsudky a investigativní žurnalistikou na stránkách www.pravdaovode.cz ?

DRUHÝ FAKTOR –

– nedostupnost osobních stanovisek zákonodárců a politiků k otázce VODY:  Lidé volí „naslepo“ a neví, kteří politici/strany/hnutí jednají v zájmy lidí, měst a státu a kteří politici jsou ve skutečnosti „nominanti“ koncernů.

Tento faktor se snaží minimalizovat Nadační fond PRAVDA O VODĚ přes projekt VODA LIDEM a dokumentováním protiprávního jednání politiků v kauzách kolem vodáren např. www.pravdaovode.cz/zlin ?

 • ŽÁDNÝ POLITIK SE NEMŮŽE VYMLOUVAT, ŽE NĚCO NEVÍ, NEMÁ INFORMACE A NÁZOR
 • LIDÉ  POŽADUJÍ NÁPRAVU, KTERÁ MÁ JASNOU KOSTRU
 • POLITICI MUSÍ ŘÍCT SVÉ STANOVISKO K VODĚ A ZAČÍT JEDNAT, JINAK JSOU NEVOLITELNÍ

První krok projektu VODA LIDEM byl realizován ještě před založením NFPOV. Další dva kroky jsou již realizovány prostřednictvím Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ ?, který  veřejnosti a zástupcům médií poskytl osobní stanoviska poslanců, senátorů i členů Vlády ČR na stránkách www.pravdaovode.cz/kohovolit .