PETYCJA WODA TO ŻYCIE
Może Wy także macie dość absurdalnego systemu:
Obywatelu pij, ale nie pytaj co. Płać, nie pytaj komu i ile. Milcz i nie zaglądaj do czyjej kieszeni trafiają Twoje pieniądze.

Żądamy od Parlamentu Republiki Czeskiej naprawy sytuacji z wodą i uruchamiamy proces przywrócenia zarządzania wodą do wodociągów w rękach miast w formie

USŁUGI PUBLICZNEJ

W ukończeniu bezsensownej komercjalizacji wody pomaga Wasz podpis tutaj i teraz

Petycję podpisało już

13136 občanů

Po 10 miesiącach pracy zebraliśmy 13 671 fizycznych podpisów pod petycją WATER'S LIFE

  1. Dziękuję ludziom, którzy przyłączyli się do wszystkich, którzy są obojętni na to, co dzieje się z wodą w Czechach.
  2. Ludzie zaczynają rozumieć, że nie jest normalne, kiedy sprzedają "Trautenberks" do czeskiej wody.
  3. Potężna opinia publiczna i politycy nie mogą tego ignorować.

Podpisy są gromadzone dalej

nawet jeśli mamy więcej niż 10 000 fizycznych podpisów potrzebnych do złożenia wniosku o uzdatnienie wody w Parlamencie Republiki Czeskiej.
Im więcej osób podpisuje petycję, tym większa potrzeba zadośćuczynienia.

Dlaczego jest 11.100 podpisów w Internecie i fizycznie 13671? Ponieważ niektóre osoby podpisały petycję, ale nie podpisały już petycji. Dziękuję za pomoc.

Parlament Republiki Czeskiej ma bronić interesów obywateli, a nie koncernów
dlatego żądamy:

  • Ustanowienia zasady, iż „woda nie jest towarem”.
  • Zabezpieczenia źródeł wody, dostarczania obywatelom wody pitnej.
  • Zagwarantowania prawa dostępu do wody pitnej jako podstawowego prawa obywateli.
  • Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego obecność koncernów w kwestiach dot. wody
  • Zapewnienia ochrony źródeł wody i dostaw wody.

Politycy martwią się jedynie o swoją opinię publiczną, a tą tworzymy my, obywatele.

Chcecie wody czystej, niezabrudzonej nielegalnymi działaniami koncernów i polityków?

Tak... to jest właśnie ta chwila.

13136 občanů

Same polubienia na FB nie pomogą!

Państwo, które nie ma bezpośredniego wpływu na wodę i wszystko co z nią związane, nie jest państwem suwerennym

 

Żądamy, aby Republika Czeska była państwem suwerennym

Co podpisujesz

OSOBY WSPIERAJĄCE CELE FUNDUSZU PRAWDA O WODZIE

Petycję podpisały także osoby z Akademii Nauk Republiki Czeskiej