PETICE
"Wasser ist Leben"

Gemäß Artikel 18 der Charta der Grundrechte und Grundfreiheiten und des Gesetzes Nr. 85/1990 Slg. auf der rechten Seite der Petition.

Wasser ist Leben, keine Ware

 

Liebe Mitglieder / Senatoren / Senatoren der Tschechischen Republik

Sie entscheiden, wie und für wen das Wassermanagement eingestellt wird. Eine Ressource, die für das Leben von mehr als 10 Millionen Bürgern der Tschechischen Republik fur entscheidender Bedeutung ist. Deshalb fordern wir, die unterzeichnenden Bürger, dass Wasser, Wasserinfrastruktur, Wasserwirtschaft und das Geld, das wir für Wasser bezahlen, unter der Kontrolle und Kontrolle des Staates oder der Stadt stehen, als öffentliche Dienstleistung, nicht als Gewinn- oder Geschäftsgewinn.

Wir forden von Ihnen:

 1. Die Bildung eines langfristigen staatlichen Wasserversorgungskonzeptes.Der für die Wasserversorgung,  Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung zur  der Eigenfinanzierung der gesamten Branche sicher gestellt wird.
 2. Die Schaffung ,des Zugangs zu Trinkwasser jedes Bürgers , als das Grundrecht wird. Dieses Recht, wird für dei Bürger, in der Verfassung der Tschechischen Republik garantiert.
 3. Bei allen Wasserproblemen gilt der Grundsatz "Wasser ist keine Ware".
 4. Der Grundsatz, dass Wasser- und Abwasserbehandlungsdienste im öffentlichen Interesse werden durchgeführt, und somit die Menschenrechte den Interessen privater Subjekte überlegen sind.
 5. Beginn eines Prozesses, der zur Umwandlung bestehender Wasserunternehmen in öffentliche Versorgungsunternehmen führt.
 6. Die Form  garantieren, dass der Betrieb der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung , in des öffentlichen Dienstes bleibt.
 7. Das Prinzip, dass Eigentum, Management und Kontrolle von Wasser, Infrastruktur und Wassermanagement, in den Händen der öffentlichen Verwaltung ins Rechtsnormen einbeziehn sein muss.
 8. Gewährleistung der Sicherheit von Quellgebieten, Wasserressourcen und Wasserversorgung gegen Vandalismus und Terrorismus  mit den staatlichen Sicherheitskräften zusammenarbeiten.
 9. Die Wasserversorgungsunternehmen sollen ausnahmslos Informationen über Preise und Verträge mit Städten und ihren Wasserversorgungsunternehmen sicherstellen,und  müssen veröffentlich bereitstellen.  (Geschäftsgeheimnisse im öffentlichen Dienst sind inakzeptabel).
 10. Institutionen Beteiligung , die für den Schutz des Staates und seiner Interessen zuständig sind, wie z. B. Nachrichtendienste, bei der Untersuchung verdächtiger Aktivitäten privater Einrichtungen, und bei Maßnahmen des oft rechtswidrigen Zustands der Wasserwirtschaft und der Wasserwirtschaft beheben.

Es gibt Beweise dafür, dass solche Petitionen dazu beitragen, dass Wasser in die Hände der lokalen Behörden gelangt

Ich füge meinen Tropfen hinzu und unterzeichne eine Petition

Die Petition unterschrieben

3355 občanů

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Moc bezmocných

Podpisem petice „VODA JE ŽIVOT“ se spojují lidé chápající nenahraditelnost vody, jejichž kroky směřují k nakládání s vodou jako s veřejnou službou a nikoli jako pouhým zdroje zisků korporací.  

Jedinci sami nemají šanci sjednat nápravu, proto tímto tvoří komunitu s cílem společně si pomáhat a prosadit „moc bezmocných“, tj. přimět politiky činit jasné kroky k vrácení vody zpět do rukou měst/státu a správu vody dnes orientovanou na zisk soukromých firem vrátit na správu orientovanou na zájmy lidí, měst a státu.

Komunita činí a podporuje reálné kroky vedoucí k nápravě:

 1. Podání podnětů ke zjištění příčin neustálého zdražování vody a ke kontrolám cenotvorby.
 2. Zpřístupnění informací o vodě, o cenác vodného a stočného, vodárnách a prioritách městských a soukromých vodáren v ČR.
 3. Dosažení soudního precedenčního rozsudku, kterým bude možné vrátit vodu do vodáren v rukách měst a obcí.
 4. Získání zásadní informace pro rozhodování občanů koho volit, tj. osobní stanoviska politiků k tomu, kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu a dodávky vody lidem v ČR.
 5. Zveřejnění případů, kdy došlo k protiprávnímu zavedení provozního modelu a rozkrytí odpovědnosti konkrétních osob za to, že řada městských vodáren byla protiprávně zbavena pozice správce monopolu vody.

AUTOŘI PETICE

MUDr. Michal Chromec

Dlouholetý zastupitel města Přerov a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který s poctivými politiky opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky. Inicioval Dohodu měst o společné strategii, která  zajistila suverenitu  rozhodování  měst ve vodárně.

Díky tomu městská vodárny Vak Přerov dosáhla na dotace z EU, peníze od lidí reinvestuje do rozvoje vodárny a cenu vody má přitom nižší než většina vodáren v rukou koncernů v okolí.

Člen správní rady Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.

Ing. Radek Novotný

Makroekonom, vodárenský konzultant a odborník na praktiky koncernů, který 17 let pomáhá zachovat vliv obcí na vodu. Autor projektu PRAVDA O VODĚ. Dokládá, jak lze ubránit vodárny před nájezdníky přes soudy, které mu dávají za pravdu. V řadě regionů pomohl zastavit proces vedoucí k vytunelování okresních vodáren.

Jako první v ČR popsal nájezdy soukromých firem a podstatu tzv. "provozních modelů", kdy anti-politici pod heslem "přichází strategický investor" "privatizují" zisky z vody.

Jeden ze zakladatelů Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.