PETICE VODA JE ŽIVOT

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem  a ne byznys korporací

Vše kolem vody (přehrady, vodárenské trubky, čistírny vod, i náklady na prodej a čištění vody nakonec vždy zaplatíme my, lidé. Proto máme právo, aby systém správy vody byl nastaven jako služba lidem a ne jako kšeft a zdroj dolování zisků koncernů.

Dění kolem vody za posledních 30 let dokazuje, že koncerny a politici často nedodržují zákony ČR. Proto pro nápravu věcí kolem vody nestačí pouze změnit ústavu. Proto je třeba do správy vody zapracovat 10 principů z petice VODA JE ŽIVOT. Jen úprava ústavy samo o sobě nápravu v zájmu lidí nepřinese.

Požadujeme po poslancích a senátorech

  1. Vytvoření dlouhodobé státní vodárenské koncepce k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
  2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v Ústavě České republiky.
  3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
  4. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu. Lidská práva jsou nadřazena zájmům soukromých osob.
  5. Transformaci stávajících vodáren do podoby veřejně prospěšných společností.
  6. Garanci, že prodej vody má podobu a charakter veřejné služby.
  7. Voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody musí být v rukou veřejné správy.
  8. Zajištění bezpečnosti vodních zdrojů a dodávek vody proti a terorismu.
  9. Společnosti ve vodárenství jsou povinné poskytovat veškeré informace. Obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné.
  10. Prošetření nemravných nájezdů na vodárny a odpovědnost pachatelů protiprávní instalace koncernů k naší vodě.

Souhlasíte?
Pak Váš právě teď, chrání vás i vaše děti

 

Petici již podepsalo přes

31.000 lidí

Toto je ve svobodném státě neakceptovatelné

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

AUTOŘI PETICE

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

MUDr. Michal Chromec

Zastupitel Přerova a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky.

Inicioval Dohodu měst, která městům zajistila suverenitu  rozhodování o všem kolem vody. Díky tomu Vak Přerov dosáhl i na dotace z EU, peníze od lidí investuje a lidé platí za vodu méně než většina vodáren v rukou koncernů v okolí.

Ing. Radek Novotný

Ekonom, odborník na nekalé praktiky koncernů. 20 let pomáhá v ČR zachovat systém, kde peníze od lidí končily zpět v odvětví a ne v zahraničí. Rozkryl, jak a kdo řídí a provádí tunely městských vodáren.

Od roku 2002 brání vodárny přes soudy. Vyhrál 4x Ústavní soud, 2x Nejvyšší soud. Soudci mu dávají za pravdu. Je i terčem různých útoků. Aby lidi a vodu chránil, založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Petice je jen jeden z kroků, který pro nápravu děláme

Ochrana osobních údajů

GDPR: Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.