2001

2002

2003

 • 6.3.2003 Jižní vodárenská městům: Jsme připraveni vás finančně motivovat ...
  6.3.2003 Jižní vodárenská městům: Jsme připraveni vás finančně motivovat ...

  „Provozní model je vzájemné partnerství při maximálním zapojení dotačních zdrojů. Jižní vodárenská, a.s. usiluje, aby vodárenství v okrese Zlín bylo v provozním modelu … Jsme připraveni nabídnout Vám i finanční motivaci za uzavření Smluvní dokumentace, která by spočívala v příspěvku na investiční akce Vašeho města v oblasti vodovodů a kanalizací.

 • 21.10.2003 Jižní vodárenská: Prosazení provozního modelu. O dotace bude žádat Vak Zlín a ne obce.
  21.10.2003 Jižní vodárenská: Prosazení provozního modelu. O dotace bude žádat Vak Zlín a ne obce.

  Prosazení provozního modelu, je udajně klíčem k tomu, aby města a obce nemusely žádat o dotace z fondů EU(s dofinancováním z obecných rozpočtů). Žádat bude společnost Vodovody a kanalizace Zlín v provozním modelu.
  Realita je, že díky provoznímu modelu nemají dotace ani Vak ani města a obce.

 • 11.12.03 Pokus zajistit JIV další akcie, aby ji narostla možnost prosadit smlouvy s Veolií
  11.12.03 Pokus zajistit JIV další akcie, aby ji narostla možnost prosadit smlouvy s Veolií

  Nepravdivé informace mají přimět obce, aby vkládaly majetek do VAKU a akcie, které za něj dostanou, aby pak mohla nabýt Jižní vodárenská. Představenstvo akcionářům tvrdí: "VAK tvoří logický celek, který zceluje vodárenskou infrastrukturu, kterou následně provozuje, což je dlouhodobá koncepce VAKu"
  Ve skutečnosti se dělá vše proto, aby provozování dostal do svých rukou koncern!

 • 2003 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
  2003 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

  Jižní vodárenská prostě oznámila představenstvu Vaku Zlín, že nabyla hlasovací práva a je ovládající osobou Vaku Zlín! Vedení Vaku Zlín se nediví, neprotestuje a nepodává žaloby na nedodržování stanov. Někdo napochoduje do Vaku, řekne že ho ovládá a vedení Vaku zasalutuje!

2004

Mé názory a rozbory a odpovědi k otázkám vody, vodáren a dění v ČR

 • Přednáška: Možnosti dalšího potencionálního rozvoje Vaku Zlín aneb jak ukončit tunel ve Vaku Zlín
  Přednáška: Možnosti dalšího potencionálního rozvoje Vaku Zlín aneb jak ukončit tunel ve Vaku Zlín

  Má přednáška na téma dalšího rozvoje Vak Zlín lze shrnout do jediné věty.
  Nelze napravit ani rozvíjet právně relevantně něco, co bylo zavedeno protiprávně, je to neplatné a jde o tunel - tečka.

 • Má odpověd na otázky k vodárneství pro odborný časopis CZECH industry
  Má odpověd na otázky k vodárneství pro odborný časopis CZECH industry

  V čem jsou specifika vodárenství? Jak je to ve vodárenství z pohledu měst, obcí a státu? Jaké závazky má ČR vůči EU v oblasti vodárenství? Jak je to se zdroji pro financování investic, když prodej vody zajišťují vodárny obcí a když ji zajištují koncerny? Co přináší privatizace prodeje vody? Jak funguje vodárna v tzv. provozním modelu? Nakolik je obchod s vodou výnosný? Jak probíhala privatizace vodáren a prodeje vody? Konkrétní příklady nevýhodně uzavřených smluv. Jak se na věc dívají soudy? Kde jsou největší rizika pro stát, když nedojde k nápravě?

Rozbory, rozsudky, analýzy, které dokazují, že říkám pravdu   

Podrobné informace o způsobu vyvedení zisků z Vaku Zlín