Mé názory a rozbory a odpovědi k otázkám vody, vodáren a dění v ČR

 • Přednáška: Možnosti dalšího potencionálního rozvoje Vaku Zlín aneb jak ukončit tunel ve Vaku Zlín
  Přednáška: Možnosti dalšího potencionálního rozvoje Vaku Zlín aneb jak ukončit tunel ve Vaku Zlín

  Má přednáška na téma dalšího rozvoje Vak Zlín lze shrnout do jediné věty.
  Nelze napravit ani rozvíjet právně relevantně něco, co bylo zavedeno protiprávně, je to neplatné a jde o tunel - tečka.

 • Má odpověd na otázky k vodárneství pro odborný časopis CZECH industry
  Má odpověd na otázky k vodárneství pro odborný časopis CZECH industry

  V čem jsou specifika vodárenství? Jak je to ve vodárenství z pohledu měst, obcí a státu? Jaké závazky má ČR vůči EU v oblasti vodárenství? Jak je to se zdroji pro financování investic, když prodej vody zajišťují vodárny obcí a když ji zajištují koncerny? Co přináší privatizace prodeje vody? Jak funguje vodárna v tzv. provozním modelu? Nakolik je obchod s vodou výnosný? Jak probíhala privatizace vodáren a prodeje vody? Konkrétní příklady nevýhodně uzavřených smluv. Jak se na věc dívají soudy? Kde jsou největší rizika pro stát, když nedojde k nápravě?

Rozbory, rozsudky, analýzy, které dokazují, že říkám pravdu