"VODA JE ŽIVOT"

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

PODPISEM PETICE PROSAZUJETE 10 PRINCIPŮ, KTERÉ VRACÍ DO SPRÁVY VODY ZÁJMY OBČANŮ

  1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby.
  2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu.
  3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk.
  4. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace.
  5. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy.
  6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů.
  7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu.
  8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)

  9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy.
  10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren.

Jsme za půlkou.👏 Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, protože jako jediní vše kolem vody platí.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

Přijde vám i petice. Tu vytiskněte prosím a originál Vámi podepsaný pošlete na adresu Nadační fond PRAVDA O VODĚ, ul. Na Drahách 247, Sviadnov.

Děkujeme 🙂

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Petice umožňuje předat politikům důkazy o tom, co se páchá a musí říct - jsem pro nápravu nebo proti. Pak jasné, koho zájmy hájí.

SOUDY POTVRZUJÍ, POLITICI S KONCERNY ZÁKONY NEDODRŽUJÍ. PROTO JE TŘEBA ZAVÉST DO SPRÁVY VODY 10 PRINCIPŮ, KTERÉ TRVALE VRACÍ DO PRODEJE VODY ZÁJMY OBČANŮ.

"Voda je život a život občanů České republiky rozhodně do rukou koncernů ani překupníků nepatří."

AUTOŘI PETICE

MUDr. Michal Chromec

Opakovaně ubránil vodárnu Přerov před překupníky. Inicioval Dohodu měst, která chrání region před tuneláři. Lidé díky tomu platí za vodu méně než většina okolních vodáren v rukou cizinců a Vak Přerov čerpá dotace na investice.

Ing. Radek Novotný

Odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků. 20 let brání vodu, prosazuje dodržování zákonů, garanci práva lidí na vodu a vrací do prodeje vody zájmy občanů. Vyhrál 4x Ústavní soud a aby se lidé mohli bránit, založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Ochrana osobních údajů a GDPR +

Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.