SOUD NAŘIZUJE NA 11.6.2019 JEDNÁNÍ K "2. ŽALOBĚ" VEOLIE NA ZAKLADATELE NF PRAVDA O VODĚ, R. NOVOTNÉHO

Soud po cca 1,5 roku od podání žaloby Veolií nařižuje jednání

Veolia soudu tvrdí, že R.Novotný a jeho firma - nepodnikají ve vodárenství a neprovozují žádnou vodohospodřskou infrastrukturu - se vůči ní dopouští nekalé soutěže

VEOLIA PROVOZUJE NAČERNO MAJETEK MĚSTAneoprávněně inkasuje milióny
    [op_file_download_item title="Nekal%C3%A1%20sout%C4%9B%C5%BE%3F%20Ano%2C%20ale%20ne%20ze%20strany%20RN.%20Veolie%20protipr%C3%A1vn%C4%9B%20ovl%C3%A1d%C3%A1%20sv%C3%A9%20konkurenty%2C%20m%C4%9Bstsk%C3%A9%20vod%C3%A1rny%20Vak%20Zl%C3%ADn%20a%20VKM%20-%20co%C5%BE%20leg%C3%A1ln%C4%9B%20nebylo%20mo%C5%BEn%C3%A9" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Obchodní-a-rozvojová-strategie-Veolia-Water-v-CR-s-vyzn.jpg" package="" level="" new_window=""]Veolie%20v%20roce%202003%20publikovala%20v%20%C4%8Dasopise%20Vodn%C3%AD%20hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD%20svou%20Strategii.%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EOdhalila%20skute%C4%8Dn%C3%BD%20stav%20v%20m%C4%9Bstsk%C3%BDch%20vod%C3%A1rn%C3%A1ch%2C%20kter%C3%A9%20fakticky%20ji%C5%BE%20nebyly%20m%C4%9Bstsk%C3%A9%2C%20ale%20ovl%C3%A1dal%20je%20v%20rozporu%20se%20z%C3%A1kony%20%C4%8CR%20koncern%20Veolie.%20V%20Ovl%C3%A1dac%C3%ADch%20zpr%C3%A1v%C3%A1ch%20t%C4%9Bchto%20vod%C3%A1ren%20tuto%20informaci%20ov%C5%A1em%20akcion%C3%A1%C5%99i%20nenajdou.%20Veden%C3%AD%20Vak%20Zl%C3%ADn%20(Bernard%2C%20Mar%C4%8D%C3%ADk%2C%20Tejchaman%20...%20)%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20stav%20zastupitel%C5%AFm%20tajili%20a%20po%20realizaci%20smluv%20s%20Veoli%C3%AD%2C%20p%C5%99e%C5%A1li%20na%20lukrativn%C3%AD%20posty%20v%20koncernu.%20%20%20%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3ERovn%C4%9B%C5%BE%20zde%20popsala%2Cco%20s%20vod%C3%A1rnami%20ud%C4%9Bl%C3%A1%20%E2%80%93%20to%2C%20co%20vyd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1%2C%20vyvede%20do%20sv%C3%BDch%20rukou%20a%20infrastrukturu%2C%20do%20kter%C3%A9%20se%20mus%C3%AD%20investovat%20-%20nech%C3%A1%20m%C4%9Bst%C5%AFm%20a%20obc%C3%ADm.%20%20%3Cbr%2F%3E[/op_file_download_item]

Co si myslíte o Veolii a této "žalobě"?

CO PŘEDCHÁZELO NAŘÍZENÍ JEDNÁNÍ ZE STRANY VEOLIE?
"ŽALOBA" VEOLIEúdajně nekalá soutěž

Kdo zadal příkaz "zaútočit žalobou" na R.Novotného?

Novotný pozval na jednání soudu veřejnost i média

Veřejná pozvánka na soudod R.Novotného

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Nic podobného nemusíme v ČR řešit, je-li správa české vody v rukou městských vodáren

DÁVÁ VÁM SMYSL, ŽE INFORMUJEME O TĚCHTO PRAKTIKÁCH?
PAK NÁS PODPOŘTE

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Radek Novotný" company="Ekonom, odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků a spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2017/08/radek-novotny.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Cíl podobných "žaloby" je:
  1. Zastrašit, zaměstnat a cucat časově, energeticky a finančně lidi, kteří vodu brání a současně odvést pozornost od toho, co se páchá a co Hadi na radnicích nemravně a často protiprávně kolem vody páchali a páchají.
  2. Pokud se o vodě nemluví, tak se nic nestalo, že? Lidé, kteří o vodě mluvím, lumpárnu odaljí a někteří se jí postavili přes soudy.
Ano, Veolie tím vezme lidem, kteří vodu brání čas, energii i peníze, ale nevezme jim, že mají PRAVDU VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT, ANI ŽIVOT NAŠICH DĚTÍ, DO RUKOU KONCERNŮ ANI PŘEKUPNÍKŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme