SOUD ROZHODL - VEOLIE ZA 1. "ŽALOBU" NA EKONOMA A ZAKLADATELE NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ ZAPLATÍ TROJNÁSOBEK

VEOLIA za svůj žalobní útok PLATÍ

Platí málo, ale rozsudek má mnohem větší cenu jako informace, na čí straně je pravda a že má cenu bojovat a nenechat se zastrašovat. 👍

To, co platí, zdaleka to nepokryje náklady na téměř 3 roky soudní obrany a neprávem "žalovaný" nedostává nic za práci, čas, nervy a atd., které na obranu proti útoku musel vynaložit a o to jí šlo, ale rozsudek má daleko vyšší hodnotu:

a) Ukazuje, že se jde bránit útokům bílých límečků.
b) Soudy již ví, že jde o lumpárnu a nenechají se zmanipulovat - bláboly právníků o tom, že Veolie žalobu stahuje, protože prý dosáhla svého...
c) Lidé vidí, co je koncern ochotný dělat, aby se udržel u "koryta s vodou", což odhaluje další důvod, proč nemá u české vody co dělat

Částka, kterou musela zaplatit je symbolická, ale soud nařídil, že musí zaplatit maximum, které soudu umožňuje nařídit zákon - tzn. trojnásobek běžné sazby.

Soud pochopil a popsal, že Veolie neříká pravdu, proč vzala zpět žalobní útok a znemožnila jeho veřejné projednání u soudu

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřtem co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. po cca 2,5 letech před jednáním u soudu, vzaly svou údajnou žalobu v celém rozsahu zpět.

  [op_file_download_item title="Cel%C3%A9%20usnesen%C3%AD%20soudu%20k%20sta%C5%BEen%C3%AD" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2020/05/VSOL-Veolia-Movo-RN-rozhodnutí-o-odvolání-NŘ-200406.pdf" package="" level="" new_window=""]Zp%C4%9Btvzet%C3%AD%20%C5%BEaloby%20%22od%C5%AFvodnily%22%20%C3%BAdajn%C3%BDm%20jedn%C3%A1n%C3%ADm%20%C5%BEalovan%C3%A9ho%20n%C3%A1sleduj%C3%ADc%C3%ADm%20po%20pod%C3%A1n%C3%AD%20%C5%BEaloby%20ve%20smyslu%20%C3%BAdajn%C3%A9ho%20odstran%C4%9Bn%C3%AD%20n%C4%9Bkter%C3%BDch%20%C5%BEalobkyn%C4%9Bmi%20tvrzen%C3%BDch%20vide%C3%AD%2C%20jako%C5%BE%20i%20pochybnou%20pasivn%C3%AD%20legitimaci%20%C5%BEalovan%C3%A9ho%2C%20nic%20v%C5%A1ak%20v%20tomto%20sm%C4%9Bru%20nedolo%C5%BEily.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3ENajednou%20necht%C4%9Bly%20%C5%BE%C3%A1dnou%20ve%C5%99ejnou%20omluvu%2C%20kter%C3%A9%20se%20v%20r%C3%A1mci%20podan%C3%A9%20%C5%BEaloby%20dom%C3%A1haly%20na%20internetov%C3%BDch%20str%C3%A1nk%C3%A1ch%20a%20v%20celost%C3%A1tn%C3%ADm%20den%C3%ADku%20a%20p%C5%99i%20zp%C4%9Btvzet%C3%AD%20%C5%BEaloby%20v%C4%9Bd%C4%9Bly%2C%20%C5%BEe%20tomuto%20%22po%C5%BEadavku%22%20%C5%BEalovan%C3%BD%20odm%C3%ADtl%20vyhov%C4%9Bt.[/op_file_download_item]
ŽALOBNÍ ÚTOK Č.1spuštěný Veolií v roce 2017
EKONOM ŘÍKÁ PŘEDEMVEOLIA ŽALOBNÍ ÚTOK STÁHNE PŘED JEDNÁNÍM SOUDU

USNESENÍ Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném JUDr. V. Strakové a JUDr. E. Rutarové a JUDr. L. Kypré

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČO 49241214 a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, jsou povinny zaplatit žalovanému Radkovi Novotnému společně a nerozdílně na náhradě nákladů řízení

částku 18.876 Kč

VEOLIA a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ se u soudu domáhaly:

 • zdržení se šíření následujících tvrzení ve spojení nebo ve vztahu se žalobci nebo ostatními společnostmi skupiny VEOLIA a skupině VEOLIA: dojení spotřebitelů, vazalské smlouvy, protiprávní jednání na základě klamu a falešných slibů, netransparentní a nevýhodné smlouvy, kořistění českého vodárenství, tunel, tunelování, protiprávní smlouvy, nevypověditelné smlouvy, pochybná privatizace, parazitní model, infrastruktura se vybydluje, pokoutné jednání, soukromé penězovody, megapodvod, kolaborace, vodárenská loupež, korupční praktiky, lumpárny.
 • uveřejnění omluvy na internetových stránkách a v celostátním vydání deníků Blesk a Mladá fronta Dnes,
 • odstranění konkrétních článků z internetových stránek.
 • odstranění konkrétních videozáznamů z internetových stránek.

Po cca dvou letech, před veřejným jednáním ve věci samé u soudu,  "žalobu" v celém rozsahu vzaly zpět.

Je třeba se bránit. Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací.

Souhlasíte? Přidejte se.

R. Novotný soudu doložil, že lidi informuje pravdivě a ve veřejném zájmu

 • Kanál YOU TUBE i stránky www.pravdovode.cz mají v obsahu naopak řadu nových videí, menu a článků, které dál informují občany a dokládají, co se páchá a kdo to páchá. K odstranění některých videí došlo z důvodu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Koncern Veolie nemá dobré jméno a to ne díky činnosti mé, ale díky činnosti své vlastní.  Uvedené je podloženo rozsudky soudů, důkazy a zkušenostmi lidí ve vedení měst a obcí.
 • Veolie je subjekt, který léta porušuje zákony, neoprávněně užívá cizí majetek ke svému obohacení a dojí protiprávně z lidí léta milióny.
 • Zde je odkaz na webovou stránku https://pravdaovode.cz/zaloba-veolie-na-novotneho-10-2-17/  V reakci na žalobní „útok“, jsou na jednom místě lidem dál přístupné články, které touží Veolie smazat.
 • ....
 • Trvá na tom, co uvedl dříve - probíhá:

Odvolací soud zcela souhlasil s argumentací žalovaného

V dané věci je namístě mimořádné zvýšení odměny advokáta, a to až na trojnásobek.

Toto zvýšení je odůvodněno jak časovou náročností práce advokáta žalovaného, potřebou reagovat na řadu argumentů VEOLIE a MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a vypořádat se s množstvím navržených důkazů, tak i náročností z hlediska orientace v judikatuře soudů a samotné problematice vodohospodářství.

Proto odvolací soud považuje za odpovídající odměnu žalovaného ve výši 7.500 Kč za jeden úkon právní služby. Za dva uskutečněné úkony právní služby tak náleží odměna advokáta 15.000 Kč, dále 2x paušální náhrada hotových výloh po 300 Kč, což

spolu s 21% DPH činí 18.876 Kč.

EKONOM ŽÁDÁ SOUD PROJEDNEJTE ŽALOBNÍ ÚTOK VEŘEJNĚ U SOUDU
VEOLIE STAHUJE SVŮJ 1. ŽALOBNÍ ÚTOK NA EKONOMA

Stanovisko R. Novotného k stažení žalobního útoku Veolie

Trvám na tom, že se Veolii nemám zač omlouvat. Omluvu dluží Veolie mi a občanům České republiky. Měla by vrátit miliardy a odpochodovat z ČR, stejně jako armáda SSSR.

Výsledek tohoto komplotu ukazuje, jak funguje tzv. Žalobní útok proti informování veřejnosti - A strategic lawsuit against public participation (SLAPP) Více ZDE

Nic z toho, co Veolie po soudu požadovala, nedosáhla. Věděla, že to tak skončí. Skutečný cíl Veolie byl dostat mne pod tlak, zastrašit a sát energeticky, finančně a časově, což cca 3 roky dělala.

Soudu i veřejnosti to říkám a dokládám do začátku. Za tři roky práce na své obraně nedostanu ani korunu a právník dostane směšných 18.000 Kč. Bylo jasné, že žádné veřejné jednání u soudu neproběhne. Projednávání jednotlivých důkazů o tom, co se ve vodárenství páchá, je to poslední, co Veolie, Trojské koně či kolaborující politici a vodaři  potřebují.

Zbytečné to ovšem nebylo. Soudu a veřejnosti jsem doložil důkazy, co je Veolie zač.

Jsem přesvědčen, že jsem nejen tomuto soudu prokázal existenci organizované skupiny nájezdníků. S ní kolaborují "politici". Při kořistnění trhu monopolu vodu jednají pod jednotným místem vedení. Tato organizovaná skupina  páchá závažnou hospodářskou trestnou činnost a protiprávní činnost i z pohledu obchodního a soutěžního práva.

Soudu jsem doložil, že Veolie sama nebo prostřednictvím třetích osob praktikuje při své instalaci do pozice osoby ovládající monopol vody – protiprávní jednání, manipulace, jednání obcházející zákon, greenmailing i korupci - což potvrzují pravomocné rozsudky soudů z řady států a proto nemá dobrou pověst ani dobré jméno.

Cíle je mne zastrašit, protože bráním sebe, lidi a vodu tím, že o nekalostech veřejnost informují a přes soudy činím kroky, aby byl protiprávní stav ukončen a darebáci nesli za své činy odpovědnost.

Radek Novotný

VYJÁDŘENÍ EKONOMA SOUDUJDE O ÚTOK, NE O ŽALOBU

Jde o brutální útok, jen gangstery, kteří mi zapalují auto, nebo mě mlátí u domu, vystřídali bílé límečky - R.Novotný

DÁVÁ VÁM SMYSL BRÁNIT SEBE I VODU? PAK SE PŘIDEJTE.

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a proto s námi sebe i vodu brání.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podpořili

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_size="20" font_size="20" style="4" animation_type="slide" animation_loop="n" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#022A51" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Petr Zapletal" company="https://www.darujme.cz/projekt/1202560" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Dobrý den, každá taková informace na mne působí jako adrenalin a přesvědčuje mne, že stojí za to proti propojení politické moci a peněz bojovat každý den. Nemusí každý vyhrát a pojmout boj jako celoživotní cíl, stačí zaujmout otevřený postoj a tak se chovat a jednat. Podle pravidla že v tomto světě už nikdo není sám, může každý jedinec být právě tím spouštěcím mechanismem, který v konečném důsledku způsobí potřebnou změnu, jenž těm dalším poté pomůže. Mějte se moc hezky, ať se Vám daří[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Václav Kanta 150 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou![/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Zdeňka Mandlová 500 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Bohdan Klapka 100 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jan Dědík 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Bronislava Růžičková 300 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Falc 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Moře se skládá z kapek, jednu posílám.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Kočí" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Josef Kňazovčík" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Martin Ermis - 50 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1200860" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Roman Cach - 3000 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1200860" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Daniel Suk 300 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jiří Zíka" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Radek Sluka" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili, jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]