VYJÁDŘENÍ EKONOMA A ZAKLADATELE NF PRAVDA O VODĚ, R. NOVOTNÉHO K ODROČENÍ SOUDU OHLEDNĚ DOBRÉHO JMÉNA VEOLIE

Byl jsem právní zástupkyní vyrozuměn, že jednání soudu nařízené na den 16. 4. 2019 bylo odvoláno na neurčito a že k tomu došlo na návrh žalobců...

Trvám na tom co jsem uvedl dříve, probíhá:

...

Zveřejňování pravdy o tom co se děje a o jejich praktikách jim vadí a přibližuje odhalení, co se v ČR spáchalo. Vše, co zveřejňuji je založeno na podložených faktech. A když tato fakta popisuji a hodnotím tím, že je dávám do lidové mluvy např. označením „lumpárny, pokoutné jednání, dojení spotřebitelů, kořistnění trhu ...“, pak to je popis skutečného stavu o stavu vodárenství jako věci veřejné, provozovaného žalobci.

Nadále považuji žalobu za nedůvodnou, účelovou, šikanózní  a také jako útok bílých límečků a jsem připraven, a chci své postoje před soudem obhájit.

Dovoluji si proto soud požádat o to, aby jednání ve věci nařídil co nejdříve.

Radek Novotný

VYJÁDŘENÍ R.Novotného k jednání Veolie

CELÉ VYJÁDŘENÍ RN a žádost o nařízení jednání

Takto Veolie tvoří své jméno

VEOLIA ÚČTUJE LIDEM LÉTAdo cen protiprávně náklady v řádech miliónů
VEOLIA PROVOZUJE NAČERNO MAJETEK MĚSTAneoprávněně inkasuje milióny

Plné moci k podání "žaloby" podepsali

"ŽALOBA" A VYJÁDŘENÍ ŽALOVANÉHO K "ATAKU" VEOLIE 10.2.2017
 • icon
  Vyjádření R. Novotného soudu k žalobnímu útoku Veolie - a jejím skutečnému jménu

  Fakticky jde o snahu zneužít soudy k cenzuře, k omezení svobody slova a nastavení KONCERNISTÁNU v České republice (vysvětlení pojmu KONCERNISTÁN je uvedeno dále).Jde o pokus zabránit lidem, politikům, médiím a institucím k přístupu k informacím... Usnesení řady soudů to dokládají...Pověst Veolie nemůže být nijak dotčena informováním o vytunelováním Vaku Zlín nebo Vodárny Kladno-Mělník, pokud se Veolie na vytunelování těchto společnosti nepodílela.Pak ovšem nemá dobré jméno a žaloba je pokus zneužít právo a zamaskovat vlastní protiprávního jednání. ...

 • icon
  "Žaloba" Veolie na ekonoma R.Novotného - prý na ochranu dobrého jména- podaná Veolií u KS v Ostravě 2.2017

  Žalobu na ekonoma R.Novotného psal nový advokát Veolie, z advokátní kanceláře PETERKA PARTNERS, resp. její společník - Přemysl Marek, který na příkaz Veolie tvořil předtím "stížnost" na advokátku E.Štauderovou a konstruoval její údajné nekalé jednání.
  Po Advokátní komoře chtěl, aby s ní zahájila kárné řízení, za to jak se k vodě vyjdařuje.

  Advokátní komora vše prošetřila, na vyjadření paní Štauderové neshleda nic nekalého a fabulaci p. Marka a tím i podnět Veolie odložila jako neoprávněný.

  Advokátka, stejně jako R.Novotný, případně novinář J. Sůra podobné kroky Veolie, považuje za rafinovaný útok bílých límečků na svobodu občanů ČR a snahu o zastrašení.

Co si myslíte o R.Novotném a jeho výzvě soudu, aby jednání co nejdříve nařídil?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Žaloby koncernů nemusí lidé v  ČR řešit, je-li voda spravována bez koncernů

DÁVÁ VÁM SMYSL BRÁNIT SEBE I VODU? PAK NÁS PODPOŘTE

 • Radek Novotný Radek Novotný Ekonom, odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků a spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
  Cíl podobných "žaloby" je:
  1. Zastrašit, zaměstnat a cucat časově, energeticky a finančně lidi, kteří vodu brání a současně odvést pozornost od toho, co se páchá a co Hadi na radnicích nemravně a často protiprávně kolem vody páchali a páchají.
  2. Pokud se o vodě nemluví, tak se nic nestalo, že? Lidé, kteří o vodě mluvím, lumpárnu odaljí a někteří se jí postavili přes soudy.
  Veolie tím vezme lidem, kteří vodu brání čas, energii i peníze, ale nevezme jim, že mají PRAVDU.

   

  VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT, ANI ŽIVOT NAŠICH DĚTÍ, DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme