VEOLIE CHTĚLA ZABRÁNIT INFORMOVÁNÍ LIDÍ. POŽADOVALA SMAZÁNÍ ČLÁNKŮ NOVINÁŘE J. SŮRY Z MF DNES, KTERÉ INFORMOVALY O TOM, CO SE KOLEM VODÁREN PÁCHÁ, OMLUVU A 100.000 Kč

Požadovala smazat články, které vydala Mladá fronta DNES

O co ve vodárenských kauzách jde?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Za 2 hodiny u soudu Veolie OTOČILA.
Novinář nic mazat nemusí, nemusí se Veolii omlouvat, ani jí nemusí platit 100 tis. Kč!

12.08 hod.

Vyhlášeno toto usnesení: Zahajuje se jednání ve věci označením projednávané věci.

Veolie přednáší žalobu shodně jako na č.l. 1-9, a dále uvádí, že není případná obrana žalovaného či žalovaných, že realizují pouze svobodu slova, neboť tato svoboda končí tam, kde při naplňování dochází k zásahu do práv třetích osob a v tomto případě došlo k zásahu do práv právnické osoby.

Žalovaní, novinář a MAFRA, navrhují zamítnutí žaloby v celém rozsahu, odkazují na svá písemná podání v této věci, a namítají dále nad rámec již uvedeného, že dle nich je žalobní návrh neurčitý, neboť není zřejmé, jakým jednáním a jak zasáhli do práva na ochranu pověsti žalobce jako právnické osoby.

12.22 hod. vyhlášeno toto usnesení:
Zahajuje se dokazování.

Právní zástupce žalobce vyzván, aby v souvislosti s jednotlivými články, které byly čteny jako důkazu, uvedl, co jsou v těchto článcích za nepravdivá tvrzení.

...

13.56 hod. Vyhlášeno toto usnesení:

I. Soud schvaluje tento smír:

Žalovaný novinář J.Sůra a MAFRA nejsou povinni odstranit žalobcem navrhované články a zveřejnit písemnou omluvu ani hradit žalobci jím požadované zadostiučinění.

ZDE ke stažení

    [op_file_download_item title="PROTOKOL%20z%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20o%20%C5%BEalob%C4%9B%20Veolie%20na%20novin%C3%A1%C5%99e%20a%20MAFRU%20u%20soud%20v%20%C3%9Ast%C3%AD%20nad%20Labem%2016.10.2017" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/38-Cm-184-2017-jednání-16.10.2017-2.pdf" package="" level="" new_window=""]12%3A08%20%3Cbr%2F%3EZ%C3%A1stupce%20Veolie%20p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1%C3%AD%20%C5%BEalobu%20shodn%C4%9B%20se%20%C5%BEalobou%3Cbr%2F%3E13%3A56%20min.%3Cbr%2F%3ESoud%20NAVRHUJE%20sm%C3%ADr%20a%20Veolie%20s%20n%C3%ADm%20souhlas%C3%AD%3A%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3ENovin%C3%A1%C5%99%20ani%20den%C3%ADk%20MAFRA%20nejsou%20povinni%20odstranit%20%C4%8Dl%C3%A1nky%2C%20zve%C5%99ejnit%20p%C3%ADsemnou%20omluvu%2C%20ani%20hradit%20%C5%BEalobci%20zadostiu%C4%8Din%C4%9Bn%C3%AD.[/op_file_download_item]
ZDE JE "ŽALOBA" VEOLIE NA NOVINÁŘEna novináře, zde je zdarma k dispozici

Komentář novináře J. Sůry k praktikám Veolie...

 

Informace o žalobních útocích lidem poskytujeme dík vaší podpoře. Je vám jasné, že nás nepodporují koncerny, politici s nimi kooperující ani stát...

Názor osobností na to, co se děje

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Doc. Ilona Švihlíková" company="Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Její hlavní obor jsou mezinárodní ekonomické vztahy a souvislosti mezi ekonomikou a politikou" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/10/svihlikova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Noam Chomský" company="Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Noam-Chomský-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🍀