VEOLIE CHTĚLA SMAZAT ČLÁNKY, KTERÉ INFORMOVALY O TOM, CO SE KOLEM VODÁREN PÁCHÁ, OMLUVU A 100.000 Kč

Za 2 hodiny u soudu změnila Veolie názor. Nic se mazat nemusí, omluvu ani 100 tis. Kč již nechce

12.08 hod.

Vyhlášeno toto usnesení: Zahajuje se jednání ve věci označením projednávané věci.

Veolie přednáší žalobu shodně jako na č.l. 1-9, a dále uvádí, že není případná obrana žalovaného či žalovaných, že realizují pouze svobodu slova, neboť tato svoboda končí tam, kde při naplňování dochází k zásahu do práv třetích osob a v tomto případě došlo k zásahu do práv právnické osoby.

Žalovaní novinář a MAFRA navrhují zamítnutí žaloby v celém rozsahu, odkazují na svá písemná podání v této věci, a namítají dále nad rámec již uvedeného, že dle nich je žalobní návrh neurčitý, neboť není zřejmé, jakým jednáním a jak zasáhli do práva na ochranu pověsti žalobce jako právnické osoby.

12.22 hod. vyhlášeno toto usnesení:
Zahajuje se dokazování.

Právní zástupce žalobce vyzván, aby v souvislosti s jednotlivými články, které byly čteny jako důkazu, uvedl, co jsou v těchto článcích za nepravdivá tvrzení.

...

13.56 hod. Vyhlášeno toto usnesení:

I. Soud schvaluje tento smír: Žalovaný novinář J.Sůra a MAFRA nejsou povinni odstranit žalobcem navrhované články a zveřejnit písemnou omluvu ani hradit žalobci jím požadované zadostiučinění.

ZDARMA ke stažení

CHCETE SI PŘEČÍST ŽALOBU VEOLIE? na novináře, zde je zdarma k dispozici

Co si myslíte o smyslu této žaloby?

Žádné podobné "žaloby" nemusí soudy řešit, pokud je voda ve správě měst a ne koncernů

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT O TĚCHTO PRAKTIKÁCH?
PAK NÁS PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

  • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Její hlavní obor jsou mezinárodní ekonomické vztahy a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
    Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
  • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
    Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme