PETICE "VODA JE ŽIVOT"

Pomozte svým podpisem
napravit hospodaření s vodou v ČR

Žádáme vrátit městům a obcím

Vodu a vodárenskou infrastrukturu

Rozhodování, řízení a odpovědnost

Provozování vodovodů a kanalizací

Kontrolu nad penězi a zisky z vody

Chci podepsat PETICI

Petici již podepsalo:

[php function=1]

16 let trvající úsilí a naše výsledky dokazují, že to má smysl!

Mnoho českých měst odmítlo předat správu vody soukromým subjektům a jiná už získala vodu zpět do své zprávy nebo o to usilují

Aktuální situace. Zisky z vody
odchází do zahraničí:

Stav, kterého chceme docílit
díky VODA JE ŽIVOT!

Chci se připojit k PETICI

Každý podpis je důležitý, připojte se k tisícům občanů, kteří již petici podepsali.