PETICE VODA JE ŽIVOT

je další krok k vrácení správy vody do vodáren v rukou měst v podobě

VEŘEJNÉ SLUŽBY

Cílem je napravit absurdní systém: občane, vodu pij a neptej se, co v ní je. Plať a neptej se kolik, komu a kde tvé peníze končí!

CHARTA je první krok projektu VODA LIDEM