Jaromíra Vítková za KDU-ČSL

mandát 15.10.2016 - 15.10.2022

senátorka, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a zpravodajka petice VODA JE ŽIVOT v senátu

 

HLASOVALA PROTI PETICI VODA JE ŽIVOT, TZN. PROTI:

 1. Ukončení systému dolování zisků z vody cizími firmami.
 2. Vyšetření protiprávního ovládnutí prodeje vody koncerny.
 3. Prosazení dodržování zákonů ČR a zajištění vymahatelnosti práva.

Paní Vítková, KDU byla opakovaně požádána, aby doložila důkazy na základě kterých hlasovala proti petici VODA JE ŽIVOT a odpověděla na otázky k tomu, co tvrdila senátorům. OPAKOVANĚ  TO ODMÍTÁ UČINIT.

23.9. 21 Pošta informuje odesílatele, že p. Vítková odmítla převzít doporučeně zaslanou druhou žádost o vysvětlení a doložení důkazů, zaslanou na její oficiální adresu kancelaář senátorka ČR

30.8.21 byla p. Vítkové KDU na její oficiální adresu kanceláře senátora ČR zaslána druhá žádost o vysvětlení a doložení důkazů.

4.8. 21 zasílá p. Vítková dopis, kde odmítá odpovědět na otázky a doložit důkazy, na základě kterých hlasovala PROTI petici a tvrdila, že je vše vyřešeno, resp. odpovídá prázdnými frázemi.

20.7.21 byla p. Vítková zástupcem petentů veřejně požádána o vysvětlení a doložení důkazů týkajících se jejich závěrů k petici a jejího hlasování PROTI petici

1.7.21 p. Vítková na jednání senátu navrhal zamítnout petici, hlasovala PROTI petici a tvrdila, že vše, co petice požaduje, je již vyřešeno. Svá tvrzení opírala o stanovisko léta koncerny ovládaném sdružení.

Senátor ČR recituje stanovisko soukromého sdružení SOVAK jehož představenstvo ovládají léta koncerny?  Nebo tvrzení ministerstva zemědělství, které léta jedná v zájmu koncernů, což jsme doložili? Žádný ze senátorů se nad tím nepozastavil?

Vyhráli jsme soudy. Prokazují protiprávní instalaci koncernu do pozice subjetku ovládajícího prodej a peněžní toky z vody. To jsme senátorům doložili.

Obrátila se někdy KDU za 20 let na soudy a policii? Brání reálně městské vodárny?

Ne? Chápete proč? My ne. Paní Vítková tvrdí, že vše je vyřešeno. My jsme ji doložili, že není. Požádejte p. Vítkovou, ať doloží, jak to vyřešeno: vitkovaj@senat.cz

S pan Vítkovou jsme se poprvé setkali k tématu voda u ní v kanceláři senátora v Boskovicích dne 29.7. 2020

To, co jsme osobně vysvětlili, dle právní analýzy zápisů z jednání petičního výborů nikdy senátorům nesdělila.

Rozhovor trval 1,5 hodiny. Vysvětlili jsme si, co se 20 let ve vodárenství  ČR páchá, kdo je za to odpovědný, že část politiků jedná protiprávně v zájmu koncernů. Ukázali jsme dopady a jak to napravili např. ve Francii či v Německu.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Paní Vítková sdělila:

 • Že si o pozici zpravodaje petice VODA JE ŽIVOT řekla sama. Že ji měl dostat p. Chaloupek. Že jsou dobří i špatní lidé všude a ona nechce v senátu jen sedět.
 • Popsala zkušenost s rozhodováním senátorů u petice o zbraních, kdy spousta senátorů, zvedla ruku pro petici ne, protože jsou o ní přesvědčeni, ale aby neměli problém s myslivci, až budou volby.
 • Popsala zkušenost s fungováním městy ovládané vodárny Vodárenská, a.s.. Problémy, které zná a souvisí s třenicemi kolem toho, kde se investuje. Že starostové, pokud chtějí (mnozí tomu nerozumí), tak do všeho nahlížet mohou, informace od vodárny dostávají, existuje kontrola a vidět do toho je. Sdělila, že si myslí, že u velkých korporací je toto nepřehledné.
 • Že má zkušenost, že se lidé nechají navolit do orgánů, nevěnují tomu čas, nerozumí tomu a pak sedí v orgánech a koukají kolem, jak kdo hlasuje! Nemají problematiku nastudovanou, jsou tam jako nějaké loutky a to je blbý.
 • Na otázku, proč si myslí, že jsme petici dali do senátu a ne do sněmovny - odpověděla, že senát je asi trošku více korektní.
 • Upozornila, že má zkušenost, že v senátu byli věci, kterým se mělo věnovat více času, a ten se tomu nevěnoval a vše se spláchlo.

J. Vítková: Každá věc, kterou člověk nastuduje nebo pochopí, se může hodit někde jinde. Jenom su, zvědavá jak to všechno proběhne (smích). Já se dívám na hodiny a sleduji, kolik jsme strávili času a je to hodina a půl. Mám strach, že někteří prostě.... Vím už trošku, jak to chodí. Někdo tam prostě někomu něco nakuká, lidově řečeno. Vypne. Však to znáte. ... Musíme přesvědčit postupně všechny a musíme vše opřít o důkazy.

Netušil jsem, jak moc jsem se pletl, když jsme po dlouhé době uvěřil politikovi -  R. Novotný

radek-novotny

"Odjížděl jsem s tím, že to není ztracený den života, že p. Vítková je dobrý člověk, který sice řadu informací neví, ale má zájem, chce rozhodovat se znalosti věci v zájmu občanů. Čeká nás hodně práce, ale s člověkem, který má podobné názory na vodu, koncerny, politiku i na život. Chápe důvodnost petice, je ochotná důkazům věnovat čas i úsilí. Vyvrátil jsem ji pomluvy, že chceme něco znárodňovat i omyl, že koncerny poskytují informace. Chápe potřebu vyšetřit protiprávní ovládnutí peněžních toků z vody cizinci. Chápe zásadní chybu návrhu ústavního zákona k vodě, kdy stát/občané má povinnost vše financovat a právo ovládat peněžní toky a zisky z vody jsou dál v rukou koncernů. Pokud se zorientuje, pak  může pomoct  prosadit vymahatelnost práva a získání zpětné kontroly nad strategickým odvětvím do rukou státu/měst a jejich vodáren."

Po jednání byly dle dohody paní senátorce Vítkové, zaslány odkazy na důkazy a detailní informace k tomu, co bylo na jednání řečeno

Dle domluvy posílám hlavní odkazy k vodě. Pomohou vám problematiku pochopit. Budu rád, když si na ně najdete čas. - R. Novotný

Paní Vítková, která si vzala petici dobrovolně jako zpravodajka, navrhla senátu petici zamítnout. Nevěříte? My také ne. Tvrdí, že petice je údajně NEDŮVODNÁ, protože je vše již vyřešeno. Námi doložené důkazy potvrzují, že nic vyřešeno není.

Neznalost p. Vítkové jsme před jednáním senátu o petici eliminovali nejen na jednání v Boskovicích

Dva měsíce před jednáním senátu jsme senátorům doporučeně doručili důkazy i rozsudky a pak jsme v senátu vysvětlili důvodnost petice

Paní Vítková nikdy nereagovala např. na ROZBOR ústavní pasti, ani na důkazy a rozsudky obsažené v 1. díle publikace Voda je život. Chápete, proč? My ne.

Žádný politik v senátu ani ve sněmovně nemůže tvrdit, že neví, co se páchá  kolem tunelů městských vodáren a protiprávních instalacích koncernů do pozic osob ovládajících monopol prodeje vody a peněžní toky a zisk z vody v ČR.

Jak hlasovali jednotliví senátoři?

Díky petici museli senátoři hlasovat a tím veřejně odpovědět na zásadní otázky:

 1. Podpoříte prošetření protiprávních ovládnutí monopolu prodeje vody koncerny, nebo ne?
 2. Pomůžete prosadit garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR, nebo ne?
 3. Souhlasíte s tím, že kdo vše platí, tomu to má sloužit a ve vodárenství vše platí pouze občané, proto není důvod, aby jejich peníze končily v cizině, kde žádnou vodu neodebírají?

PRO návrh p. Vítkové z KDU, odmítnout petici, prý vše již vyřešeno - hlasovalo 51 senátorů

Převážně ze stran odpovědných za tunely vodáren  - ODS - KDU - STAN - TOP 09, ale i např. ze strany zelených

Návrh odmítnout petici NEPODPOŘILO 19 senátorů. Od jednoho z těch co nebyl na jednání, víme, že by to také nepodpořil.

DETAILNÍ PŘEHLED O HLASOVÁNÍvčetně strany

Absurditu tvrzení, že vše je vyřešeno, potvrdil přímo v senátu i senátor Goláň ODS

Předané informace zná, reaguje na naše rozsudky a Rozbor ústavní pasti jsme osobně probrali. Máme na ústavní past stejný názor.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Paní Vítkovou informujeme o tom, co se kolem vody a vodáren páchá léta a informují o tom i média

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Paní Vítkovou informujeme o děni ve vodárenství od roku 2018

 • 17.6. 2020 Obdržela ROZBOR pro občany a stát nevýhodného návrhu ústavního zákona k vodě z rukou Ministerstva zemědělství, který je nastaven v zájmu koncernů.

BEZ REAKCE

 • 29.7. 2020 Osobně schůzka u ní v Boskovicích. Podáno vysvětlení bodů petice i doloženo, jak byly protiprávně uzavřeny smlouvy s koncerny, jako to má dopady - Detail o průběhu jednání i o předaných důkazech ZDE a pro porovnání formální  podoba zápis od p. Vítkové bez důkazů ZDE
 • 10.12. 2021 Chtějí po nás 5 jmen osob, které budou moci vystoupit na jednání o petici v senátu  - nikdy všechny tyto osoby na jednání nepozvali - Důkaz ZDE

 

P. VÍTKOVÁ NEPRAVDIVĚ TVRDÍ:

že  R.Novotný schvaloval Seznam pozvaných, je to lež. Seznam pozvaným NEODSOUHLASOVAL – dostával ho pouze na vědomí. Požádala RN o seznam lidí, kteří mají vystoupit za petenty. Ten ho zaslal a šlo o 6 osob – p. Chromec, p. Špendlík, p. Novotný, p. Lorencová, p. Vitáskovou a p. Štauderová.

Na žádném Seznamu pozvaných - těchto 6 osob není.

 

 • 7.1. 2021 Jsme požádali p. Vítkovou a p. Drahoše o zrušení nařízeného pochybného jednání, které nám bylo presentováno jako ÚDAJNÉ VEŘEJNÉ SLYŠENÍ, ale cca 3 dny před jednáním jsme se dozvěděli, že na něm byla zakázána účast veřejnosti a médií a ním omezili počet lidí, kteří za nás mohou vystoupit. Důkaz ZDE.
 • Vysvětlujeme, že: Smyslem projednání petice není rychlost, ale kvalita a souhrnný obsah informací předaných senátorům a veřejnosti a následné rozhodování se znalost věci na mnoho generací dopředu.
 • Důkaz - Žádost o projednání petice za účasti veřejnosti

Vysvětlili jsme, že veřejné slyšení bez účasti veřejnosti není veřejné slyšení a upozornili jsme, že se protiprávního jednání nebudeme účastnit.

ODMÍTLI HO ZRUŠIT. PŘESTALI JSME JIM VĚŘIT.

Není-li zájem, aby senátoři od nás dostali informace v plném rozsahu, aby se téma vody veřejně otevřelo a senátoři vše řešili se znalosti věci, pak není zájem petici projednat, což není v zájmu občanů, ale v zájmu koncernů.

OD TOHOTO MOMENTU JSME JIŽ OČEKÁVALI JEN FORMÁLNÍ A POVRCHNÍ PŘÍSTUP A TEN PŘIŠEL.

 

 • 8.1. 2021 Zasíláme písemně p. Vítkové a p. Drahošovi žádost o zrušení pochybného projednávání petice, kdy na údajném veřejném slyšení dne 11.1.21 byla zakázána účast veřejnosti a zástupcům médií. Důkaz ZDE. Předem jsme sdělili, že názor právníků i nás je, že Veřejné slyšení bez účasti veřejnosti není veřejné slyšení a je protiprávní. Proto se takového projednání petice nebudeme účastnit. ODMÍTLA HO ZRUŠIT.
 • 8.1. 2021 p. Vítková ODMÍTÁ  JEDNÁNÍ  ZRUŠIT a zasílá přehled formálních kroků, které v senátu proběhly. Kromě schůzky v Boskovicích  neznamenají věcnou diskusi k problematice vody - jen se přijal a rozesílá obsah petice.

 

P. VÍTKOVÁ NEPRAVDIVĚ TVRDÍ:

že RN nepředal kontakt na státního zástupce. Je to lež. 27.12.2020 obdržela od RN doporučení, aby pozvala na petici nezávislého odborníka na tunel Vak Prostějov - Státního zástupce - kontakty a adresu státního zastupitelství a vyjádření státního zastupitelství k této tunelářské kauze byl příloze emailu. Důkaz ZDE

Adresa státního zastupitelství je v zápatí dokumentu, který ji RN zaslal jako důkaz o tom, co se páchá ve Vak Prostějov - s tím, aby pozvala jako nezávislého odborníka státního zástupce.

P. VÍTKOVÁ NEPRAVDIVĚ TVRDÍ:

že RN opakovaně nezaslal dokument ke změně ústavního zákona v Poslanecké sněmovně, který přislíbil. Je to lež. ROZBOR dostali fyzicky všichni senátoři na podatelně senátu v den, kdy byla podána petice.

 • 11.1.2021 Senátoři jednají o petici i s lidmi odpovědnými za protiprávní vytunelování městské vodárny Kladno Mělník? p. Vítková KDU na něj pozvala i 3 lidi za toto odpovědné a nikdo o tom nebyl neinformován.
 • O rozsudcích a dolování zisků z vody, na které jsme upozornili p. Vítkovou ani o tom, že jsme žádali, aby bez účasti veřejnosti projednání petice neprobíhalo, protože NEJDE O VEŘENÉ SLYŠENÍ nebo abychom mohli informovat v plném obsazení,

NENÍ V ZÁPISE ANI SLOVO

Důkaz:  ZÁPIS

 

 • 28.4.2021 Jsme p. Vítkové doručili doporučeně poštu  informace, důkazy, data, rozsudky k vodárenským kauzám v podobě 1. dílu publikace VODA JE ŽIVOT -

  BEZ REAKCE

Důkaz ZDE

CO SE PÁCHÁ VE VODÁRENSTVÍFakta, data, rozsudky, srovnání, čísla
 • 13-...5.2021 Občané žádají senátory z petičního výboru  i p. Vítkovou o osobní názor k obsahu 1. dílu publikace VODA JE ŽIVOT, informující o tom, co se páchá ve vodárenství v rámci doložení důvodnosti petice.
 • 1) Co si myslíte o důkazech, které Vám Nadační fond Pravda o vodě předal?
 • 2) Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • 3) Pomůžete prosadit její realizaci?

Lidé, kteří se jí ptali na názor na důkazy a rozsudky, které od nás dostala, od ní dostali tuto "odpověď".

 • 19.5.2021 Materiál pro senátory jsme připravovali 4 měsíce. Cca 20 dnů poté, co ho obdrželi, přichází ze senátu informace, že petiční výbor končí šetření petice. Na prostudování 90 stránkového materiálu s odkazy na důkazy a rozsudky v počtu cca dalších 400 stran, které jsme doručili i p. Vítkové a na ověření jeho pravdivosti stačilo p. Vítková cca 20 dnů. Více ZDE
 • 24.5.2021 Paní Vítková zasílá alibistické, formální a nic neříkající odpovědi a na otázky neodpovídá. Důkaz ZDE
 • 2.6.2021 Jednání petičního výboru, na který jsou pozváni zástupci petentů. V programu výboru je petici vyhrazeno 10 minut a je určeno, že na jednání nesmí vystoupit zástupci petentů.  p. Vítková tvrdí, že petice je nedůvodná neboť je prý již vše vyřešeno nebo se řeší - což je lež.
 • 2.6.2021 Jednání petičního výboru, na který jsou pozváni zástupci petentů. V programu výboru je petici vyhrazeno 10 minut a je určeno, že na jednání nesmí vystoupit zástupci petentů.  p. Vítková tvrdí, že petice je nedůvodná neboť je prý již vše vyřešeno nebo se řeší.

TOTO TVRZENÍ P. VÍTKOVÉ NENÍ PRAVDIVÉ

Formální průběh projednávání petice byl slušně řečeno neuvěřitelný

Př. Věděli, že dostali zatím jen 1. díl důkazů. P. Drahoš a petiční výbor další důkazy odmítli, prý není účelem výboru se vracet k petici, ale ukončit šetření petice!


Senátor Drahoš: To, že vám váš petiční výbor poslal materiály, to je naprosto v pořádku. Vy jste ještě řekl, že dostaneme ještě něco. Nic méně naším úkolem je ukončit šetření petice. ... Není účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům a k petici! ... E-maily jsme dostali všichni a myslím si, že je většina z nás bez přečtení mazala. 


 • 2.6.2021 Jednání petičního výboru, bylo v programu výboru petici vyhrazeno 10 minut! a na jednání nesměli vystoupit zástupci petentů.
 • Paní Vítková KDU tvrdila, že petice je nedůvodná, prý je již vše vyřešeno nebo se řeší. Což je nesmysl.
 • Zápis z jednání výboru nedopovídá průběhu jednání. Petenti požádali doplnění zásadních skutečností, do zápisu, aby byl pravdivý.
 • Formální zápis bez faktů  ZDE.  V zápise není uvedeno, jak senátoři jednali o petici:
 • Pan Chaloupek - se na jednání obrátil na zástupce petentů, ale nechtěl informace o pro lidi špatném ústavním zákoně nebo o tunelování vodáren apod. Zajímal se, proč se ho občané ptají na názor k obsahu 1. dílu publikace. ZDE

"Prosím vás, mě by strašně zajímalo, kdo organizuje posílání e-mailů? Já jsem dostal desítky e-mailů s žádostí, abych odpověděl na dotazy, a jsou to e-maily, které si jsou podobné - jmenují se voda je život nebo drahá voda. Je to něco tak obtěžujícího. Já jsem ani na jeden neodpověděl... Já vám to klidně můžu přečíst:

Co si myslíte o důkazech, které vám byly k "VODĚ" doručeny v 1. díle publikace, kterou vám zaslala nadace PRAVDA O VODĚ? Ověřili jste si jejich pravdivost?

 • Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • Pomůžete prosadit její realizaci?

 

Výbor odhlasoval, že p. Novotný může na jednání vystoupit. Jeho odpověď není přes opakované žádosti, uvedena v zápise o průběhu jednání výboru.

radek-novotny

"Náš cíl je dostat k vám informace, abyste rozhodovali se znalostí věci. Proto jsme přibližně 3 týdny dozadu poslali každému senátorovi poštou materiály, které jsme připravovali cca 4 měsíce. Je to souhrn dvacetileté zkušenosti s obranou vody v České republice. Je to názor cca 12 lidí, kteří ví, co se tady kolem vody děje, plus ekonomika, rozsudky, jak se chová ministerstvo zemědělství, včetně důkazů.

Poskytli jsme vám informace... díky tomu, že se lidé složili. Příprava 1. dílu informací, který již máte, včetně zaslání, jsou náklad řádově 100.000 Kč a 2. díl, který vám dojde do cca tří týdnů, dalších 100.000 Kč. Lidé se poskládali a my jsme je informovali, že podklady byly doručeny 350 lidem, kteří sedí na klíčových postech ČR, kde o vodě rozhodují. 

Protože se ptali na vaše stanoviska, tak jsme je vyzvali, že pokud chtějí informace od senátorů, tak se musí ptát jich a ne nás, protože vaše osobní názor neznáme a nejsme oprávnění za vás mluvit. My jsme vám materiály přes e-maily neposílali, chtěli jsme, abyste je dostali fyzicky.

Zásadní důkazy a rozsudky o tom, že petice je důvodná, jsme předložili. Nyní legitimně žádáme, aby senátoři předložili své důkazy na základě, kterých tvrdí, že není důvodná, protože je prý vše vyřešeno. COŽ NENÍ.

Chcete, aby paní Vítková doložila, kdy byly uhrazeny miliardové škody? Od kdy a jak regiony čerpají dotace z EU?  Kdy byly ukončeny tunely vodáren?

Otázky si dle vlastního uvážení upravte a doplňte. Požádejte, ať doloží důkazy. Je to jiné, když něco požaduje  5-10 lidí nebo 1000 a více lidí.

vitkovaj@senat.cz

606836349

Adresa senátorské kanceláře

Komenského 2317/33a,
Boskovice 680 01


PTEJTE SE

 • Jaký je váš názor na informace předané v 1. díle publikace VODA JE ŽIVOT?
 • Jaký je váš názor na jednotlivé body petice a jak jsou vyřešeny?
 • Jak, kdo a kdy konkrétně vyřešil protiprávní působení koncernů u monopolu prodeje vody v Kladně, Zlíně, Prostějově, Olomouci, Hradci Králové ... ?

Odpověď pošlete na radek.novotny@pravdaovode.cz.

KDU byla po roce 1990 ve vládách prakticky se všemi ODS, ČSSD, ANO,US, ODA, ZELENÍ. V době totality, v letech 1948–1989, byla součástí Národní fronty s komunisty.

KDU a její působení ve vládách a na ministerstvech

KDU

VODA JE STRATEGICKÁ SUROVINA A PROTO VODA ANI JEJÍ PRODEJ A SPRÁVA NEPATŘÍ DO RUKOU PŘEKUPNÍKŮ ČI KONCERNŮ. SOUHLASÍTE?

Pak se přidejte

 

Petici již podepsalo:

37.679 kapek💦

I moře se skládá z kapek

VODU BRÁNÍME PETICÍ, ALE I CESTOU INVESTIGATIVNÍ, PŘES SOUDY A POMOC ROZUMNÝM POLITIKŮM. DÁVÁ VÁM TO SMYSL?

Podpisy budeme sbírat, dokud nebude zjednána náprava

CELÝ TEXT PETICE

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí. Kapky společně tvoří moře. Děkujeme.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes aplikaci darujme.cz, kde není zveřejněno jméno dárce a koncerny ani politici tak na něj nemohou útočit

 

Děkujeme🐬