Tržní principy hospodářství fungují jen tam, kde jsou respektovány morální principy a kde funguje soudní systém. Pokud toto neplatí pak vzniká finanční diktát.

Co říkají soudci na pokoutné vyvední vody do rukou cizinců? Pro koho pracují politici pro koncerny?

V ČR máme obrovský problém

JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soud v Brně, v pořadu BOJ O VODU, REPORTÉŘI ČT 2016

Cizinci se k naší vodě instalují sami, přes "politiky", kteří s nimi kolaborují

Proti protiprávným komplotům vedoucím k ovládnutí vody cizinci se v demokracii můžeme bránit pouze soudní cestou.

Máme právo a povinnost se lumpárně bránit. Když jsem v roce 2002 podal první žalobu, netušil jsem, že evidentní protiprávní jednání budou soudci  řešit 15 let. Část justice v ČR je nefunkční a to nahrává páchatelům protiprávní tunelů vodáren. 5x jsem musel dojít až k Ústavnímu soudu ČR, který mi vždy mi dal zapravdu.

Vodu lze ubránit přes soudy, informovanost lidí a veřejné mínění

Proč bráním vodu přes soudy?

Je to prosté. Bráním sebe a svou rodinu. Mám 3 děti a chci žít v suverenním státě a ne v kolonii. Voda je krev státu, pokud ji budou v ČR pumpovat cizinci, pak zaplatíme nejen drahou vodou, ale především - vlastní svobodou. Žaloby koncernů na ty, kdo vodu brání, jsou toho důkazem již dnes. Nechci žít v Koncernistátu.

10 základních kroků právní obrany vody a městských vodáren, které provádím od roku 2002

 1. Aktivní účast na valných hromadách vodárny a zastupitelstvech.
 2. Zajištění  kompletních informací a důkazů v listinné podobě.
 3. Studium materiálů a pochopení toho, co vyřčeno není.
 4. Odhalení lží, podvodů, manipulací a skutečných cílů nájezdníků.
 5. Informování zastupců měst o tom, co je skutečný cíl kolaborantů.
 6. Spolupráce a konzultace obrany vody právní cesty s rozumnými politiky.
 7. Soudní vymožení dokumentů, které kolaboranti odmítají vydat - např. přílohy k zápisům z valných hromad.
 8. Vypracování a podání žalob na obranu vodárny
 9. Příprava před každým jednáním u soudu, 15 let pravidelné sledovnání soudního spisu a zabránění ztráty dokumentů.
 10. Věnování celému procesu čas, energii, pozornost a finance.

Inventura mé 15 let trvající práce ve 20 odrážkách

K rozsudkům zabraňujícím vytunelování vodáren přes vyvedení vody do rukou cizinců vede dlouhá cesta, která stojí mnoho času, práce i peněz. Tuneláři na to spoléhají. Jsou chvíle, kdy pochybuji o tom zda politici, soudci a policie používají zdravý selský rozum.

 • Od roku 2002 bráním Vak Zlín s cílem ukončit tunel
 • Od roku 2002 bráním Vak Kladno s cílem ukončit tunel
 • V roce 2002 jsem pomohl žalobami zabránit vytunelování Vak Břeclav.
 • Od roku 2003 jsem 3x pomohl zabránit vytunelování Vak Přerov.
 • V roce 2003 jsem poprvé pomohl zabránit vytunelování Vak Kroměříži.
 • V roce 2004  jsem podal žalobu na protiprávní vytunelování Vak Zlín a Vak Kladno
 • V letech 2005-2006 jsem pomohl zabránit vytunelování Vaku Náchod.
 • V roce 2005 jsem podal žalobu proti vytunelování Vak H.Králové
 • V roce 2006 jsem podal žalobu proti vytunelování Vak Chrudim a Vak Pardubice
 • V roce 2007 přes soud ubránil před vytunelováním Vak Pardubice.
 • V roce 2008 jsem dosáhl pravomocný soudní precedens dokládající reálnou tržní hodnotu akcií většiny vodáren ČR v roce 2002 - na úrovni 1200 Kč/akcii. Jde o důkaz, že městy schvalované prodeje akcií vodáren České spořitelně (koncernu)  za 160 Kč/akcii byl hanebné a hraničící s trestnou činností.
 • V roce 2009 jsem přes žaloby pomohl podruhé zabránit vytunelování Vak Kroměříži.
 • V roce 2010 jsem poprvé vyhrál soud na obranu Vaku Zlín před vytunelováním
 • V roce 2012 jsem vyhrál další soudy na obranu Vaku Zlín před vytunelováním
 • V roce 2013 jsem poprvé uspěl u Ústavního soudu ČR
 • V roce 2014 jsem podruhé vyhrál soud na obranu Vaku Zlín před vytunelováním
 • V roce 2014 jsem podruhé uspěl u Ústavního soudu ČR
 • V roce 2016 jsem potřetí a pravomocně uspěl VS Olomouc v kauze tunelu Vak Zlín
 • V letech 2016-2017 jsem 3x uspěl u Ústavního soudu ČR v kauzách Vak Zlín a Vak Kladno

Boj o vodu přes soudy je neskutečně náročný

Časově, vědomostně, finančně i psychicky. Když naháněči koncernů zjistili, že o jejich jednání začínám informovat a tuneláři začali prohrávat u soudů, pak neváhali použít gangsterské praktiky a zkusili zastrašit mne a všechny, co vodu se mnou brání. Beru to jako důkaz, že obranu vody děláme dobře, protože se bojí.

Abych vše vydržel, musel jsem si být jist, že mám - Pravdu

Mé neúspěchy

Selhání justice

Na počátku jsem zažíval u soudů samé prohry a draze za to platil. V letech 2004-2006 jsem prohrál něco, co ve fungující justici prohrát nedá a soud navíc určil, že musím zaplatit koncernům a kolaborujícím  městům

téměř 1,5 mil. korun

V letech 2002-2003 jsem se obrátil na soudy s žalobou na určení neplatnosti smluv mezi nájezdníkem Českou spořitelnou a městy, přes které soukromé subjekty, stojící za ČS, protiprávně ovládly městské vodárny. Ty si poté zevnitř městské vodárny připravily podmínky pro jejich vykuchání a přes manipulace je nemravným postupem na valných hromadách vodáren vykuchaly - smlouvami o tzv. provozním modelu/tunelu.

Strávil jsem 6 let soudních tahanic, aby mi nakonec soudci řekli, že nemám aktivní legitimaci a právní zájem na určení neplatnosti těchot smluv, které umožnily, aby např. Vak Zlín a Vak Kladno protiprávně ovládala soukromá firma, která nebyla akcionář vodárny! Jsem přesvědčen, že to byl a je fatální justiční omyl a toto rozhodnutí dokládá absurdní fungování některých soudců v ČR.

"Soudci" vlastně konstatovali, že spolumajitel firmy nemá právní zájem  na určení neplatnosti smluv, které uzavřel jiný spolumajitel s cizí osobou, a touto smlouvou obchází stanovy společnosti a protiprávně zcela se mění ovládající osobu městské vodárny.

Mé přesvědčení se rovná jistotě, neboť v roce 2013-2014 Ústavní soud ČR, v kauze Vaku Zlín, konstatoval, že jednou ze zásadních otázek, které je Nejvyšší soud povinen posoudit, je platnost nebo neplatnost smluv mezi Českou spořitelnou a městy. Totéž potvrdil Ústavní soud v roce 2017 v kauze Vak Kladno. Toto jsem přitom požadoval po soudcích na samém počátku a soudy to udělat odmítly. Kdyby řádně pracovaly, tak k žádným tunelů vodáren nedošlo.

Vrchní soud v Olomouci nakonce tyto smlouvy prohlásil v roce 2016 za neplatné a celé jednání jako komplot obcházející stanovy a zákony ČR.

1,5 mil. Kč ani čas mi ovšem nikdo ze soudců nevrátil.

Hloupost i arogance soudců

Na soudy jsem se obrátil i v kauzách Olomouc, Hradec Králové a Chrudim. U nižších soudů jsem zde, stejně jako ve Zlíně nebo v Kladně prohrál. Soudci odmítli kauzy posuzovat komplexně, v případě Hradce jsem dokonce zažil urážky ze strany soudce, který mne označoval z komunistického kapitalistu a odmítl toto své vyjádření zaprotokolovat.

Když na jednání o Olomoucké kauze VHS Olomouc soudce prohlásil: "Je jedno, jak rozhodnu, důležité je, že rozhodnu rychle a vy se pane Novotný odvolejte", byl jsem opravdu úrovní naší justice zhnusen.

Nechtěl jsem doslova utrácet čas a peníze na boj s justiční šikanou, proto jsem na obranu v těchto regionech rezignovat s tím, že čas dozraje i zde, když dosáhnu precedentu tam, kde rozhodují skuteční soudci.

Zde marně vynaložené náklady dosáhly v celku výše 630.000 Kč

Trojské koně

Většina zastupitelů napříč politickým spektrem jsou rozumní lidé, bohužel vodu berou jako samozřejmost, vodě nevěnují pozornost a nemají informace. Mezi politiky zejména ve velkých městech a ve vodárnách najdete bohužel také Hady v oblecích, kteří skrytě pracují pro soukromé subjekty a plní v celém procesu úlohu Trojských koňů.

Tyto závěry soudců platí pro jednání Trojských koňů v mnoha regionech ČR

 1. Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických). … Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.
 2. Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné. … Napadené rozhodnutí jsou v rozporu s ustanovením §56a obchodního zákoníku. Některá jednání dosahují takové intenzity, že je otázkou, zda byly porušeny toliko dobré mravy.”
 3. Jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vak  Zlín, a.s. společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK ... k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona) ...

10 kroků k vytunelování městské vodárny

které Trojské koně zastupitelům a lidem neřeknou, když je o(h)lupují frází o vstup strategického investora do vodárny

Trojské koně zevnitř městských vodáren a velkých měst díky nim postupně realizují:

 1. Nejdříve naháněči koncernů protiprávně ovládnou vodárnu spravující monopol vody v okrese.
 2. Vedení vodárny tento protiprávní stav přikryje a tváří se, že nexistuje.
 3. Poté postupně "realizují privatizaci" výnosů/zisků a zestátnění nákladů/ztrát.
 4. Městská vodárna, původně konkurent koncernu, je zlikvidována.
 5. Vodárna musí financovat investice, které potřebuje koncern k podnikání, ale zisky z vody ve vodárně neskončí.
 6. Vodárna je zbavena zisků z vody. Ty končí v zahraničí i za cenu ztráty dotací z EU na obnovu infrastruktury.
 7. Cena vody a zisky koncernu letí nahoru a přitom jsou trubky v zemi vybydlovány nebo pod-investovány.
 8. Chybí peníze? My vám je dáme, ale zdražíme lidem vodu. Toto "zahraniční know-how" máme i bez cizinců, že?
 9. Z městské vodárny se stane formální slupka, vše užitečné z ní je prodáno, pronajato nebo vyvedeno cizincům.
 10. Vodárna funguje jako trafika pro ty, kteří systém pro koncern zavedli a udržují ho v chodu.

Proč zastupitelé souhlasili s uzavřením smluv s koncerny?

Protože byli podvedeni a zmanipulovali vlastními lidmi z vedení velkých měst a vodáren. O(h)loupení zastupitelé souhlasili s uzavřením smluv s cizinci často na základě falešných slibů, lží a podvodného jednání.

Po podpisu smluv koncern samozřejmě do městské vodárny nikdy nevstoupil. Byl realizován pravý opak. Z městské vodárny byla vykuchána všechna zisky tvořící aktiva. Ta se přes překupníky nakonec dostala do rukou koncernu.

Souhlasili, protože byli zmanipulování, podvedení a někteří namotivovaní

A lidé, kteří by měli vodu a vodárny bránit i přes evidentní protiprávní stav dál hájí zájmy cizinců a ze starostů si doslova dělají prdel.

Vše kolem předání vody do rukou cizinců v ČR vystihuje píseň Jarka Nohavici - Pravda a Lež

Kauza Vodovodů a kanalizací Zlín

Tunel Vaku Zlín byl realizován po etapách. V roce 2002 proběhl první neúspěšný pokus. V zkulisí však již běžela záložní varianta a v roce 2004 byl protiprávní cestou tunel schválen. Soud nemravnost a neplatnost tohoto jednání potvrdil potvrdil v roce 2010 a v roce 2016 konečně i pravomocně!

Kontinuita protiprávního jednání způsobila, že pro obranu vody byl třeba podávat další a další žaloby

V této kauze jsem se na soudy musel obracet každý rok. Díky jednání Hadů na radnici města Zlín a vedení Vaku Zlín ovládly soukromé subjekty protiprávně Vak Zlín a připravili jeho "pohřeb". Ten proběhl 30.4.2004.

Stejní lidé, poté chtěli vše legalizovat a proto předkládli každý rok akcionářům k schválení  „přesný součet nepřesných čísel" - účetní závěrku vytunelované vodárny. Což jsem schválit odmítl, ale musel jsem se obrátit na soud, protože tuneláři si "legalizaci" odhlasovali.

Každé jednání od roku 2002 nese tyto stopy:

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné. … Některá jednání dosahují takové intenzity, že je otázkou, zda byly porušeny toliko dobré mravy.”

Má právní obrana vodárny Zlín trvá 15 let

2002-2017

Díky mým žalobám soudci potvrdili, že proces vytunelování Vaku Zlín byl mimořádně nemravný a nezákonný. Díky svým zkušenostem si řadu právních a investigativních věcí umím udělat sám a právníci mi "jen" pomáhají. Náklady na obranu vody a vodárny ovšem platím z vlastní kapsy. Mé náklady náklady na ukončení tunelu činí:

3.286.000,- Kč


"Vedení" Vak Zlín utratilo za pokus přes právníky před soudy zamaskovat své dlouholeté protiprávní jednání a zachování vody v rukou cizinců a tunelu vodárny:

50.000.000 Kč

Pozor! Ještě není konce, voda není zpět v rukou měst a obcí.

Klikněte na obrázek

Pokud chápete, že je třeba pokračovat, pak mi můžete pomoct

Chci pomoctdokončit proces vrácení vody do rukou státu

Přehled a závěry soudů dokládající protiprávní jednání ve Zlíně

Není důvod se nechat okrádat,
proto vodu bráním přes soudy

Závěry soudců 2004Nikdy nebyl dán souhlas uzavřít smlouvy s Veolií

A vy se může přidat k hájení
naší vody podepsáním petice:

Podepište peticiVodu zpět do rukou českého státu

Kauza Vodovodů a kanalizací Pardubice

V Pardubicích se "anti-politici" pokusili realizovat tunel také, jen se z části změnila taktika. Místo nabídek nastrčené České spořitelny se objevilo "poptávkové řízení. Cíl byl stejný, vyvést zisky z vody na koncern. V Pardubicích to došla tato snaha  tak daleko, že  vedení vodárny dokonce manipulovalo s hlasováním na valné hromadě.

I v Pardubicích jsem se při obraně vody musel obrátit na soud

Podal jsem žalobu a soud mi dal zapravdu a vodárna díky tomu zůstala v rukou měst. Tunel vodárny nebyl realizován a voda i vodárna zůstaly zcela v rukou měst a obcí  Pardubickém regionu. Vodárna díky mé úspěšné žalobě bránící její suverenitu, nepřišla o stamiliónové dotace z EU.

Machinace s  výsledky hlasování proběhnly na valné hromadě ve společnosti Vak Pardubice, dne 22.6.2006. Na valné hromadě jsem byl přítomen. Smlouvy mezi Veolií a Vak Pardubice akcionáři neschválili. PRO hlasovalo pouze 55,71% z přítomných, z toho většinu tvořily hlasy města Pardubice (ODS). Potřebných bylo min. 66%.

Člověk řídící valnou hromadu prohlásil, že usnesení valné hromady nebylo přijato a valnou hromadu ukončil. Akcionáři (starostové měst a obcí) proto začali z valné hromady s úlevou odcházet. Kolem představenstva Vaku Pardubice (dosazené hlasy města Pardubice) se shlukli "právníci" léta pracující pro koncern.

Poté stejný člověk, který předtím valnou hromadu ukončil, najednou vstal a začal nový průběh valné hromady a vyhlásil jiné výsledky. Prohlásil, že valná hromada udělila souhlas s uzavřením smluv mezi Vak Pardubice a společností z koncernu Veolie.

Proti tomuto komplotu jsem podal žalobu, kterou pravomocně u Krajského osudu v H. Králové vyhrál.

Důkaz: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 17. dubna 2007, č.j. 55 Cm 239/2006-48.

3 roky trvala má právní obrany vodárny Pardubice

2005-2007

Díky důkazů, které jsem předložil, soudci prohlásili proces v Pardubicích za protiprávní. Řadu právních věcí, jako vyhodnocení důkazů a přípravu žaloby jsem zpracoval sám. Právníci mi pomohli žalobu učesat. Díky rozsudku, jsem odhalil tunel a zachoval vodu v rukou měst, což umožnilo čerpat stamiliónové dotace z EU. Rozumným lidem usnadnil rozsudek prosadit, že se vedení Vak nebude odvolávat a darebáci a kolabornati budou muset z vedení vodárny odejít.

Nároku na úhradu nákladů soudního řízení, jsem se vzdal, aby darebáci z vedení vodárny museli odejít. Náklady na právní obranu Vak Pardubice mne za 3 roky stály:

340.000,- Kč


Pokud chcete, můžete mi pomoct v dalších kauzách

Chci pomoct

Není důvod se nechat okrádat,
proto vodu bráním přes soudy

Závěry soudců 2006Nikdy nebyl dán souhlas uzavřít smlouvy s Veolií

A vy se může přidat k hájení
naší vody podepsáním petice:

Podepište peticiVodu zpět do rukou českého státu

Můj příběh

Co dělám, jaké mám výsledky a cíle?

Probíhá boj o vodu a o to, zda ČR bude suverénní stát nebo kolonií cizinců

Můj příběh

Co mně říkají rozumní politici?

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

Voda je pro stát tím, čím krev pro člověka a proto nepatří do rukou koncernů

Pro Transparency international jsem napsal tento rozbor:

Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky?

Proč máme drahou vodu a vodárnám přesto stále schází peníze na investice? Co se dělo a děje s vodárnami? Kdo privatizoval zisky z vody a proč? Pro koho je to výhodné? Co se v ČR děje?

%%_op_gdpr_consent_%%

Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit

Chceme platit za vodu jen to, co je skutečně třeba. Chceme, aby peníze, které platíme za vodu, byly reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví a nekončily v cizině na účtech zahraničních koncernů. Chceme kontrolu a správu vody pro další generace v rukou státu.

Chcete totéž?

Pak, se přidejte k lidem, kteří již požadují nápravu ve prospěch lidí a měst

Pomozte poslat koncerny domů. Šlo to s armádou Sovětského svazu, půjde to i s koncerny.

Mám dost neustálého zdražování vody na úkor lidí