Sliby inflačního růstu cen vody za „privatizaci“ byla a je účelová lež

Falešné "sliby" inflačního růstu cen vody

spolu se slibem zajištění dotací a financování investic místo měst a obcí, patřil mezi tři největší lži, které používali naháněči koncernů a anti-politici, k podvedení zastupitelů po celé České republice. Sloužily k o(h)loupení zastupitelů, aby předali monopol vody do rukou koncernu.  Předkladali je zastupitelům naháněči koncernů a anti-politici v rolích Trojských koňů.

Šlo o oblíbený a vlastně neodolatelný manipulační "argument" kterým se Trojské koně pokoušeli vlomit mezi vodu a lidi zahraniční koncern. Inflační růst cen měl garantovat koncern, pokud zastupitelé mu předají monopol hospodaření s vodou, po celou délku trvání kontraktu, nejčastěji na 30 let. Ve skutečnosti tento slib nikdy dodržen nebyl.

Tři největší neodolatelné lži

Koncern předem počítal s tím, že tento slib nebude dodržovat

Pod zdůrazněnou větou napsal drobně, kdy slib platit nebude, ale anti-politici tuto frázi použili k o(h)loupení zastupitelů. Ti v dobré víře, že inflační růst cen nejsou schopni lidem zajistit, souhlasili s předáním monopolu vody do rukou cizinců.

Zastupitelé nevěděli, že anti-politici skrytě jednají v zájmu koncernů. Po předání vody do rukou koncernu cena vody roste  i o více než deset procent i když inflace je např. 1-2 procenta.

Konkrétní falešné sliby a konfrontace s realitou