Sliby inflačního růstu cen vody za „privatizaci“ byla a je účelová lež

Falešné "sliby" inflačního růstu cen vody

spolu se slibem zajištění dotací a financování investic místo měst a obcí, patřil mezi tři největší lži, které používali naháněči koncernů a anti-politici, k podvedení zastupitelů po celé České republice. Sloužily k o(h)loupení zastupitelů, aby předali monopol vody do rukou koncernu.  Předkladali je zastupitelům naháněči koncernů a anti-politici v rolích Trojských koňů.

Šlo o oblíbený a vlastně neodolatelný manipulační "argument" kterým se Trojské koně pokoušeli vlomit mezi vodu a lidi zahraniční koncern. Inflační růst cen měl garantovat koncern, pokud zastupitelé mu předají monopol hospodaření s vodou, po celou délku trvání kontraktu, nejčastěji na 30 let. Ve skutečnosti tento slib nikdy dodržen nebyl a pokud ano, tak předtím proběhlo obrovské zdražení.

Tři největší neodolatelné lži

Koncernoví naháněči předem počítali s tím, že tento slib nebude dodržen

Pod zdůrazněnou větou napsal drobně, kdy slib platit nebude, ale anti-politici tuto frázi použili k o(h)loupení zastupitelů. Ti v dobré víře, že inflační růst cen nejsou schopni lidem zajistit, souhlasili s předáním monopolu vody do rukou cizinců.

Zastupitelé měst a obcí nevěděli, že někteří Hadi na radnici skrytě jednají v zájmu koncernů. Po předání vody do rukou koncernu cena vody roste  i o více než deset procent i když inflace je např. 1-2 procenta.

Konkrétní falešné sliby a konfrontace s realitou

Nadační fond jsme založili jako občanskou iniciativu. Vše, co děláme financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu  její správu mají stejný názor jako my.

"Politici", "politické strany", stát ani ministerstva nám nikdy žádné finance na obranu vody a městských vodáren neposkytli.

EU bohužel dotace na boj s darebáky také neposkytuje.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo