Objednávka semináře "LEVNÁ VODA NA DOSAH U VÁS V REGIONU"

7 HLAVNÍCH TÉMAT

  • Protiprávní "privatizace" okresní vodárny (Vak Zlín)! Co se slibovalo a jaká je realita?
  • Proč nemá privatizovaný VAK dotace z EU a jak je může získat? O jaký objem peněz se jedná?
  • Léta nejdražší cena vodného a stočného ve Zlínském kraji! Voda prodávaná koncernem!
  • Jak jsou na tom vodárny ve Zlínském kraji? Srovnání vodáren z pohledu zisků!
  • Stanoviska soudů! Jaké jsou závěry soudů o protiprávním stavu a jednání ve Zlíně?
  • Protiprávní stav! Jak dlouho trvá a jak ho ukončit? Co to lidem a městům přináší?
  • Náprava ve prospěch lidí! Jak vrátit prodej vody zpět do rukou měst a obcí?

EXTRA BONUSY

Názory 3 hostů z fyzického semináře ve Zlíně na dění kolem a ve Vaku Zlín a dopady, které toto jednání má na lidi, cenu vody, rozpočty měst a stav vodárny.

1) Zastupitel Statutárního města Zlína (SMZ). Jak zastupitelé největšího akcionáře Vaku Zlín nedostávají informace o stavu a dění ve Vaku Zlín. Kdo informace tají?

2) Bývalý předseda dozorčí rady Vaku Zlín a zastupitel SMZ, který začal šetřit stav ve Vaku Zlín a byl okamžitě z orgánů vodárny odvolán. Doložil, že zastupitelé v roce 2004 rozhodovali o privatizaci Vaku Zlín na základě nepravdivých informací.

3) Dlouholetý předseda představenstva sousední okresní vodárny. Možnost porovnání, jak funguje vodárna v rukou obcí a v rukou koncernu. Dokládá a vysvětluje, co je pro lidi výhodné!

Názory těchto odborníků dostanete formou vidozáznamu elektronicky po skončení semináře.

PRŮBĚH SEMINÁŘE

Seminář probíhá v místě, které si určíte. Podmínkou je zajistit zpětný projektor a odpovídající prostory pro daný počet lidí. Datum semináře se dohodne předem. Délka semináře je 3 hodiny a následně je čas na dotazy a diskusi. Účastníci dostanou bonusy po absolvování semináře elektronicky.

Je určen především zastupitelům, členům politických stran, obč. sdružením, zaměstnancům měst a obcí, zástupcům firem z regionu, ale i občanům. Účastníci se zapojí do skupiny facebook.cz.

Výhoda: Informování zastupitelů najednou umožňuje získat koncensus a poté v zájmu občanů dělat kroky k čerpání dotací, zrušení protiprávního stavu a nezvyšování cen vody.