30.1.2017 VEOLIE ZAKLADATELI NF PRAVDA O VODĚ R.NOVOTNÉMU, KT. ODMÍTL COKOLIV MAZAT, SDĚLUJE, ŽE TRVÁ NA SMAZÁNÍ ČLÁNKŮ
ÚTOK S CÍLEM ZABRÁNIT INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI NEBO PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA?

Veolie a její snaha znemožnit lidem v přístuu k informacím

Názor R.Novotného

V žalobním útoku proti informování veřejnosti - tzv.  SLAPP útok žalobce neočekává, že soud vyhraje. Cíl je splněn již tím, že je žalovaný vystaven tlaku. Ideální pro útočníka je, pokud žalovaný podlehne strachu nebo neustojí financování rostoucích soudních nákladů a rezignuje na informování veřejnosti.

SLAPP vesměs předchází předžalob právní hrozba, která je svým obsahem v mnohém neproveditelná. Takže žalobní útok stejně přijde

 

ŽALOBY S CÍLEM ZNEMOŽNIT INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
PŘÍBĚH R. NOVOTNÉHO

Kdo zadal příkaz podat "žalobu" na R.Novotného?

ZDARMA ke stažení

 • icon
  Veolií zaslaná "předžalobní výzva" ekonomovi a spoluzakladateli Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ - Radkovi Novotnému

  R. Novotný toto považuje za rafinovaný útok bílých líměčků a neakceptovatelný zásah do ústavou garantovaných práv občana ČR, neboť léta brání proti nájezdníkům sebe, svůj majetek, města i stát a svobodně o tom informuje - což je v České republice jeho zákonné právo.

  Všechny, kteří chápou důležitost vody pro lidi, naše děti a stát ujišťuje, že toto bere velmi osobně. Považuje to za nejzásadnější útok na svou osobu (a to mu již darebáci zapálili u domu auto, fyzicky ho napadli, vyhrožovali jeho rodině, vyhrožovali mu smrtí atd.. ). více - PŘÍBĚH ZAKLADATELE https://pravdaovode.cz/muj-pribeh/

  Tuto "akci" koncernu Veolia bere proto jako další útok na sebe, rodinu, ale i na Českou republiku a považuje ji za zásadní střet o to, zda Česká republika je svobodný stát nebo KONCERNISTÁN.

  To, zda to je také útok na každého, kdo vodu nechce v rukou cizinců, si musí každý přebrat sám se sebou.

 • icon
  Pravomocný rozsudek o tom, co se léta páchá ve Vak Zlín a kdo to páchá

  Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

  "Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

  Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

Co si myslíte o lidech, kteří díky protiprávnímu jednání "politiků" nám prodávají z českých studní vodu a na tom bohatnou?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor na to, co se děje

 • Radek Novotný Radek Novotný Ekonom, odborník na praktiky koncernů a spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
  Voda je život a můj život, ani život mých dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří. Voda patří do rukou měst/státu a má být spravována jako veřejná služba a ne kšeft.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Chcete nám pomoct? Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z podpory lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme