VYJÁDŘENÍ P.ŠTAUDEROVÉ ADVOKÁTNÍ KOMOŘE K ATAKU VEOLIE
STÍŽNOST VEOLIE VNÍMÁM JAKO SNAHU O MÉ ZASTRAŠENÍ, ABYCH NEINFORMOVALA O NEVÝHODNOSTI PROVOZNÍCH MODELŮ PROSAZOVANÝCH VEOLIÍ, ABYCH NEBRÁNILA SVŮJ MAJETEK VE VAKU ZLÍN, ABYCH REZIGNOVALA NA ZÁJEM O VĚCI VEŘEJNÉ, OHLEDNĚ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ SUROVINY JAKO JE VODA.

Údajný zásah do údajné dobré pověsti VEOLIE A MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ

VEOLIA k mým výrokům v pořadu Nedej se vytýká blíže nespecifikovaný údajně závažný zásah do pověsti MoVo a společností skupiny Veolia. S takovým tvrzením zásadně nesouhlasím, nejen z důvodu absentujícího popisu zásahu a následků tím vyvolaných, ale zejména proto, že Veolia se dobré pověsti netěší. Nikoliv však kvůli tomu, že bych do ní já nebo jiná třetí osoba zasáhla, ale pro své vlastní praktiky, které jsou hojně medializovány:

 1. V televizním pořadu České televize, Reportéři, odvysílaném dne 28. 4. 2008 se popisují praktiky Veolie při přebírání byznusu s vodou - Korporátní profil Veolie od Public Citizen ... V roce 1991 rezignoval za braní úplatků od Vivendy (dnes Veolie) starosta Ostwaldu a člen městské rady ve Štrasburgu. O pět let později byl náměstek generálního ředitele Vivendy odsouzen za 18 měsíců za uplácení starostů francouzských 70 měst. Někteří z nich dostali tresty odnětí svobody až na 2 roky. ...
 2. V německém televizním dokumentu s názvem „Voda vydělává, aneb jak soukromé korporace bohatnou“ se pojednává mimo jiné o korupci Veolie v jihofrancouzském městě Montpellier.
 3. Dne 2. 11. 2015 vyšel v deníku Mladá fronta Dnes článek pod titulem „Veolia v Bukurešti uplácela úředníky, tvrdí žalobce. Chtěla zdražit vodu.“
 4. I soudy se opakovaně vyjadřovaly ke „spolupráci“ mezi VaKem Zlín a MoVo (Veolií), a to při posuzování neplatnosti usnesení valné hromady VaKu Zlín, konané dne 30. 4. 2004, kterým valná hromada schválila návrh smlouvy o prodeji části podniku VaK Zlín společnosti Zlínská vodárenská, a. s. (dnes MoVo).

ZDARMA ke stažení

 • icon
  Vyjádření p. Štauderové k zastrašování Veolie v podobě podnětu na Advokátní komoru 2.3.2017

  Aktuálně podanou kárnou stížnost vnímám jako snahu o mé zastrašení.

  Obdobným způsobem Veolia (i VaK Zlín) útočí na všechny své hlasité a veřejné kritiky, mezi nimi na Českou televizi, její redaktory, někdejšího starostu města Otrokovice MVDr. Mišáka, starostu Želechovic nad Dřevnicí Bc. Michala Špendlíka, autora projektu Pravda o vodě Ing. Radka Novotného, a další (útokům a hanopisům je věnován celý oddíl na tomto odkazu: http://pravdaovode.cz/muj-pribeh/hanopisy/).

 • icon
  ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ V KAUZE VAK ZLÍN ZE DNE 11.2.2010


  Jednání na valné hromadě je mimořádně nemravné. "Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

  Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti …

Má Veolia dobré jméno nebo její vlastní jednání je důkazem, že ne?

"STÍŽNOST" VEOLIE
ZÁVĚR ADVOKÁTNÍ KOMORY

Nic podobného nemusíme řešit, je-li správa vody trvale v rukou měst

MÁ SMYSL VĚDĚT O PRAKTIKÁCH VEOLIE? PAK NÁS PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme