ROZSUDEK NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU ZE DNE 18.4.2018
KASAČNÍ STÍŽNOST VEOLIE JAKO ŽALOBCE PROTI ŽALOVANÉMU FINANČNÍMU ŘEDITELSTVÍ SE ZAMÍTÁ

Unikátní závěry soudců Nejvyššího správního soudu v žalobě Veolie proti státu ČR, resp. finanční správě

"Specializovaný finanční úřad uložil KHP (Veolii) pokutu ve výši 900.000 Kč ... Správního deliktu se Veolie dopustila tím, že nerespektovala závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny.

Náklady na reklamu a propagaci, náklady na podporu ochranné známky, které Veolie zahrnula do kalkulací cen vody pitné a vody odvedené v položkách správní režie, nebyly uznány za ekonomicky oprávněné náklady oběhu ve smyslu účelnosti a efektivity, a to s přihlédnutím ke zvláštnostem daného zboží.

Pro vodu dodanou a vodu odvedenou tak Veolie sjednala a požadovala ceny, jejichž výše nebo kalkulace nejsou v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen.

Veolia vyjádřila v kasační stížnosti znepokojení, že původní rozsudek krajského soudu byl několik dní po vydání „zpřístupněn celé finanční správě“. Nejvyšší správní soud na této skutečnosti nespatřuje nic znepokojivého.

Při kontrole finanční ředitelství bylo konstatováno, že náklady typu služby centrály Veolia, propagace a reklama, právní služby, služby nemateriálové povahy apod. nemají žádnou souvislost s dodávkami pitné vody, resp. odváděním vod odpadních, a že „proti reklamě a propagaci nelze nic namítat, pokud se nestává součástí nákladů podléhajících regulačním pravidlům."

ZDARMA ke stažení