ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 19.6.2018
ŽALOBA VEOLIE PROTI ŽALOVANÝM OBČANŮM, ABY SE ZDRŽELI VYJADŘOVÁNÍ SE NA ADRESU VEOLIE,
SE ZAMÍTÁ

Názor soudce Krajského soudu v Brně na žalobu Veolie, která se snaží umlčet občany ČR

Veolii vadí lidé, kteří kritizují protiprávně instalovany provozní systém na kterém profituje. Pokusila se, aby soud nařídil povinnost zdržet tvrzení, že: Vztah společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. s koncernem VEOLIA, resp. společností Moravská vodárenská a.s. je protiprávní; Vlastnicko-provozní situace ve vodárenství ve Zlíně je tunelem století; Ve Zlíně je dlouhodobě nejdražší voda; Moravská vodárenská a.s. neinvestuje peníze vybrané za vodné a stočné zpět do infrastruktury.

Soud konstatoval, že co do základu byla žaloba shledána za nedůvodnou a žalobu zamítl

Soud konstatoval: "Základní právo na svobodný projev je třeba považovat za konstitutivní znak demokratické společnosti, v němž každému je dovoleno vyjadřovat se k věcem veřejným a vynášet o nich hodnotící úsudky, když věcí veřejnou jsou i otázky související s hospodařením s vodou, která bezpochyby je věcí veřejného zájmu.

Konkrétní kritika je ta, při které potřebné výchozí podklady tvoří konkrétně uvedené skutečnosti. ... výroky žalovaných byly věcnou a konkrétní kritikou, protože žalovaní vysloveně uváděli, z čeho svůj úsudek dovozují a opírali se o zpochybňované a soudem posléze „zneplatněné“ usnesení valné hromady o prodeji části podniku VaK Zlín VEOLII, o zprávy zastupitelstva o stavu hospodaření VaK Zlín, o podklady ve formě filmu o působení VEOLIE v různých státech Evropy a o jejích praktikách ...

Soud dospěl k závěru, že žalovaní toliko využili práva na kritiku, která v posuzované věci byla právem přípustnou a oprávněnou kritikou a z tohoto důvodu nemohlo jít o neoprávněný zásah do pověsti."

ZDARMA ke stažení