ADVOKÁTNÍ KOMORA ODMÍTLA ABSURDNÍ PODNĚT VEOLIE
NESHLEDALA V POSTUPU MGR. ŠTAUDEROVÉ PORUŠENÍ POVINNOSTI ADVOKÁTA A ODMÍTLA S NÍ ZAHÁJIT KÁRNÉ ŘÍZENÍ

Lidi, u kterých je důvodné podezření, že jsou členy organizované skupiny, která prováděla a řídila nájezdy na městské vodárny (nebo s ní spolupracovali) a poté za Veolii podávali různé "podněty a žaloby" na lidi, kteří bránili městské vodárny, nahradila Veolia - Mgr. Přemyslem Markem, zapsaném u ČAK pod č. 09079, společníkem advokátní kanceláře - PETERKA - PARNTERS

Strnad - žaloba Veolie na p.Mišáka a město Otrokovice

Toman žaloba Veolie na novináře Sůru

Bernard/Tejchman výzva zastupiteli města Napajedla

Bernard - stížnost a hanopis na spoluzakladatele NFPOV Radě pro rozhlasové vysílání

Veolia nepodala žalobu, ale Stížnost na advokátní komoru, která vytváří podvědomý tlak na advokátku, která se pod ním může obávat dál vyjadřovat k vodě v médiích, protože to vede k riziku, že přijde o advokátní licenci a práci ... Advokátní komora toto ukončila.

ZDARMA ke stažení

    [op_file_download_item title="%C4%8Cesk%C3%A1%20advok%C3%A1tn%C3%AD%20komora%20neshledala%20ve%20vyjad%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD%20se%20p.%20%C5%A0tauderov%C3%A9%20nic%20protipr%C3%A1vn%C3%ADho%20a%20podn%C4%9Bt%20Veolie%20odlo%C5%BEila%20jako%20neopr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%BD" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/ČAK-vyjádření-odložení-170816.pdf" package="" level="" new_window=""]Advok%C3%A1tka%20se%20k%20va%C5%A1emu%20podn%C4%9Btu%20obs%C3%A1hle%20vyj%C3%A1d%C5%99ila%2C%20dolo%C5%BEila%20%C5%99adu%20d%C5%AFkaz%C5%AF%20a%20v%C3%A1%C5%A1%20podn%C4%9Bt%20pova%C5%BEuje%20za%20%C3%BAtok%20v%20podob%C4%9B%20zastra%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD%2C%20aby%20neinformovala%20o%20nev%C3%BDhodnosti%20provozn%C3%ADch%20model%C5%AF%20s%20Veoli%C3%AD%2C%20nebr%C3%A1nila%20sv%C5%AFj%20majetek%20ve%20Vak%20Zl%C3%ADn%2C%20aby%20rezignovala%20na%20to%20mluvit%20do%20v%C4%9Bc%C3%AD%20ve%C5%99ejn%C3%BDch...%20V%20postupu%20p.%20%C5%A0tauderov%C3%A9%20neshledala%20AK%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20poru%C5%A1en%C3%AD%20z%C3%A1kon%C5%AF%20a%20v%C3%A1%C5%A1%20podn%C4%9Bt%20odkl%C3%A1d%C3%A1.[/op_file_download_item]

Považujete toto za "stížnost" Veolie na obranu jejího jména nebo zastrašování?

"STÍŽNOST" VEOLIEpokus zmanipulovat Advokátní komoru?
VYJÁDŘENÍ p.ŠTAUDEROVÉ na atak Veolii a jeho cíl

Nic podobného nemusíme řešit, je-li správa vody trvale v rukou měst

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK PODPOŘTE UKONČENÍ KŠEFTOVÁNÍ S VODOU

Názor osobností na to, co se děje

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Noam Chomský" company="Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Noam-Chomský-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme