Proč a co je třeba regulovat ve vodárenství?

Na tyto otázky a na řadu dalších odpovídal webinář z 26.6.2014

Kdo udrží na uzdě ceny vody? Z čeho se zaplatí investice? Kde končí peníze, které platíme za vodu? Jaké zisky inkasují vodárny? Proč "Frantíci" inkasují a Češi platí? Proč tento systém nechce dotovat EU? Proč lidé z koncernů tvrdí, že současná regulace je dostačující?

Proč je nutná regulace vodárenství?

Protože tam, kde došlo k privatizaci prodeje vody nebo celé vodárny (70% ČR), koncerny do té doby funkční regulaci obešly a regulace odvětví vody je nedostatečná. Protože regulace nepočítala s tím, že zástupci měst a okresních vodáren budou hájit zájmy koncernů  na místo zájmu lidí, měst a státu. Protože peněžní toky a také zisky kontrolují zahraniční firmy, které často inkasují až 90% zisku, ale financování investic nechaly na lidech a obcích! Protože bez systému ve prospěch lidí Evropská unie nepošle do ČR dotace ve výši až 40 miliard.

Informujte vaše známé

[sociallocker id="2822"]

[/sociallocker]

Videozáznam z webináře

1. Jak to funguje při stanovení cen vody a zisků vodáren a koncernů?

2. Regulace cen a zisků u vodáren, kde působí koncerny je pouhou iluzí, vytvářenou pro lidi, aby "věřili, drželi pusu a platili"

3. Takto "funguje" regulace přes komunální politiky. Hadi na radnici odmítají městům sdělit, jaký zisk z vody schválili koncernu.

4. Na čem by měla být regulace v ČR postavena a proč?

5. Regulační úřad, jeho pravomoce a postavení. Co je cílem státu ve vodárenství?

Možnost shlédnou všechna videa najednou

Jak ne/funguje regulace vodárenství v ČR?

U privatizovaných vodáren principy regulace nefungují.

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, email můžete kdykoliv odhlásit

Co se na webináři probíralo?

Iluze fungování regulace pro veřejnost

1) Politici pracující pro města a ti druzí!

V obou případech rozhodují o tom, kde skončí peníze spotřebitelů inkasované za vodné a stočné komunální politici. Výsledek je diametrálně odlišný. Totéž platí o objemu financovaných investic okresními vodárnami.

2. Zisky koncernům regulují politici ve vedení vodáren a z největšího města! Jak?

Zatajování pravdy před zástupci měst a obcí. Manipulace s informacemi a odmítání poskytování informací vlastníkům společnosti! Zástupce hlavního akcionáře sedí a mlčí a zastupitelé o tom co se děje ve vodárně nic neví!

Vedení nějaké společnosti z koncernu Veolia, SUEZ či EAG, odmítne majitelům dát přesné informace a jasné vysvětlení? Jak dlouho by ve vedení společnosti zůstali? 10 let jako "politici" ve Vaku Zlín?

Proč nedostali zástupci měst odpověď od "svých" komunálních politiků?

Protože Hadi na radnici nepracují pro města neboť schválili zisk 7 mil. korun městské vodárně a 91 mil. korun Veolii!

3. Dělení zisků u okresní vodárny a vodárny, která přenechala prodej vody koncernu!

Proč je voda někde dražší a jinde levnější?

Zjistíte z e-booku "Kde končí Vaše peníze za vodu?"

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, email můžete vždy odhlásit!

"Chci poděkovat za zaslání knihy i možnost seznámit se podrobněji s názory ing.Novotného, kterého jsem viděl i v Debatním klubu internetové TV. Kniha je stručná, ale zajímavá a ilustruje problematiku na srozumitelných faktech."    Dr.V.Pecka

"Působím na vysoké škole, učím předměty, které na vodu pohlíží z různých směrů. Vaše e-kniha je zpracována přehledně. Téma je živé a při doplňování o nové poznatky vám přeji mnoho úspěchů."    Hana Škrobánková

Funguje regulace v odvětví vodárenství v ČR?

 • Funguje tam, kde zůstal prioritou veřejný zájem a prodej vody kontrolují města přes své vodárny

 • Koncerny na vodě v ČR vydělávají a lidé + veřejnoprávní subjekty financují investice!

 • Funguje tam, kde města a obce táhnou za jeden provaz, jednají v zájmu měst a lidí!

 • Funguje tam, kde prodej vody zůstal pod správou vodařů, kteří pracují pro města a obce a ne pro korporace!

 • Nefunguje tam, kde Hadi na radnicích privatizovali vodárny nebo zisky z vodného a stočného!

 • Nefunguje od okamžiku, kdy se z prodeje vody stal kšeft a prioritou jsou zisky korporací!

 • Regulace zisků v ceně vody je manipulací, kterou zaměstnaci koncernů omílají, aby lidé "drželi pusu a platili"!

 • Po "privatizaci vody" schvalují cenu vody skutečně politici. Toto není regulace. Cenu schvalují laici, kteří často s koncerny kolaborují.

 • V odvětví, kde schází peníze, neexistuje zákonná hranice stanovující korporacím odpovídající výši nájmu za infrastruktury!

 • Neexistuje zákon, který stanoví, že z peněz inkasovaných za vodu se nejdříve musí obnovit infrastruktura a až poté se vyplácí zisky!

 • Funguje tam, kde politici nepřipustili privatizaci zisků z prodeje vody a tím prosazení priority zájmů zahraničních koncernů!

 • Pouhá regulace zisků či její výše nic neřeší. Koncerny peníze od lidí vyinkasují, např. nákladovou cestou.