Kdo je odpovědný za to, že lidem v Prostějově prodává vodu koncern Veolia?

Výroční zprávy Vak Prostějov a Moravská vodárenská - Veolia Prostějov. Kolik stojí kubík vody v Prostějově? Rozsudky prokazující komplot při instalaci koncernu k miliardám z vody.

Jak a pro koho je nastaven kšeft s vodou, kdo vydělává, kdo na to doplácí a kdo za to odpovídá? Tak to již pochopili i někteří zastupitelé Prostějova!

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Prodej vody, peněžní toky z vodného a stočného a miliónové zisky z vody na Prostějovsku ovládá od roku 2006 fr. koncern Veolia, díky protiprávnímu jednání části "politiků" ve vedení Vak Prostějov

Politici to kryjí bez ohledu na ekonomické dopady, důkazy a stanoviska soudu. Obdobně jako ve Zlíně a Olomouci.

p. Faltýnek (původně ČSSD nyní ANO) seděl a sedí, v orgánech Vak Prostějov. V roce 2006 byl u vyvedení hospodaření s vodou a zisků z vody na Veolii a dnes současně "SEDÍ" v orgánech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ (VEOLIE).

p. Tesařík (ČSSD), bývalý člen představenstva městské vodárny VHS Olomouc a primátor Olomouce, který byl v roce 2000 u vyvedení hospodaření s vodou a zisků z vody na Veolii a dnes "SEDÍ" v orgánech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ (VEOLIE).

Vodárenskou infrastrukturu Vak Prostějov provozuje koncern Veolia přes firmu MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., které dodává vodu na Prostějovsku od roku 2006, na Zlínsku od roku 2004 a na Olomoucku od roku 2000.

V roce 2001 město Prostějov, jako hlavní akcionář Vaku, odmítlo nabídky koncernů jako nevýhodné, ale v roce 2006 smlouvy s koncernem realizovalo. Vedení Vku podvedlo  starosty, slibolavo lži. Připravilo Vak Prostějov o zisky z vody a možnost čerpat stamilióny z dotací z EU. Vedení Vaku lže stále?

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

1) Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01, byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace Prostějov. Dne 12.10.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zapsáno: 1.listopadu 1993. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 1.7.2008 činil 442.148.000,- Kč. www.vakpv.cz. Měla zajištovat provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v okrese Prostějov

3) Osoby odpovědné za stav v okrese Prostějov www.volby.cz

Zastupitelstvo města Prostějov 1998-2002,   2002-2006,  2006-2010, 2010-2014

4) Dne 1.3.2006 došlo k převedení provozní části společnosti Vak Prostějov pod soukromou společnost Středomoravská vodárenská Olomouc, a.s. – SMV. Z francouzského koncernu Veolia voda ČR.Majetková část i nadále patří společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

5) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje díky protiprávnímu jednání vedení Vak Prostějov v okrese Prostějov soukromá společnost koncernu Veolie voda ČR, STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., od roku 2008 přejmenovaná na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..

6) Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury má platit do 31.12.2030, což vylučuje Vak Prostějov z postavení oprávněného žadatele o dotace z EU.

Tunel vodárny Prostějov zatím nepravomocně, ale velmi přesně a pěkně popsala soudkyně Krajského soudu v Brně

Celé usnesení soudu

Peníze lidí se do rukou koncernu dostaly díky protiprávnímu jednání politiků a vedení městských vodáren, z nichž mnozí mají posty v Moravské vodárenské (Veolia)

Moravská vodárenskáorgány
Vak Prostějovorgány

Za vše mluví stanovisko státního zastupitelství

Celé stanovisko státního zastupitele

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky

Informace o fungování a prioritách vodárny, o investicích, provozování vodovodů a kanalizací. Ale také o lidech, o Hadech na radnicích, ve vedení vodárny a o koncernu a dopadech stavu, kdy byla voda a její správa vyvedena do rukou cizinců.

Konkrétně francouzského koncernu VEOLIA, resp. její společnosti Moravská vodárenská. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s..

Vak Prostějov vlastní trubky, ale i ty má v rukou koncern, který je má na 30 let pronajaté.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Dokumenty, kde najdete informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně

Dokumenty, kde najdete informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

Výroční zpráva

obsahuje informace, které umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou. Výročné zprávy v čase umožňují porovnat, jaké dopady na ceny, na lidi, na investice má instalace cizinců do pozic prodejců vody.

Na jaké otázky dostanete odpověď?

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí nebo končí v cizině? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností?

Jak jsou „vyvážené“ smluvy se zahraničním koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice? Vak Zlín "pouze" vlastní vodárenské sítě, které má v rukou Veolia, která je má pronajaté? Prodej vody, stanovení její ceny a rozhodnutí o zisku z vody je v rukou fr. koncernu?

ke stažení:

městské Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
městské Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Francouzský koncern Veolia
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Francouzský koncern Veolia
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
rok
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2005
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
2004
VZ . . .
UZ . . .
2004
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
2003
VZ . . .
UZ . . .
2003
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
2002
VZ . . .
UZ . . .
2002
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
2001
VZ . . .
UZ . . .
2001
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
2000
VZ . . .
UZ . . .
2000
NEBYL V PROSTĚJOVĚ
NEBYL V PROSTĚJOVĚ

Další roky najdete zde

DÁVÁ VÁM SMYSLINFORMOVAT LIDI O TOM CO SE DĚJE A POŽADOVAT NÁPRAVU? PAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬