Voda je pro zemi tím, čím krev pro člověka, proto patří výhradně do správy měst/státu

Zájmy občanů jsou ve vodárenství na posledním místě, na prvním jsou ...

Voda drahá jako na západě, příjmy lidí ani ne poloviční. Stát investuje miliardy a zisky z vody tečou do zahraničí.

Voda se týká všech 10 mil. občanů ČR, ale ti ji nevěnují pozornost, proto platí a platí

Žádný stát s vodou v rukou cizinců není suverénní. Je třeba toto ukončit a vrátit do rukou státu/obcí:

  1. Vodu a vodárenskou infrastrukturu.
  2. Rozhodování, řízení a odpovědnost.
  3. Provozování vodovodů a kanalizací.
  4. Kontrolu nad penězi a zisky z vody.
Jak zjednat nápravu?

fade-leftfade-right12,1 miliard korun!

Odteklo z našich kapes do zahraničí za období 2012-2016

Za to lze bez zdražení vody postavit čistírny pro dvě Prahy nebo 121 čistíren pro menší města anebo 8000 dětských hřišť.

Voda, infrastruktura a hospodaření s vodou patří do rukou měst/státu a ne koncernů!

Prioritou hospodaření s vodou musí být přístup lidí k pitné vodě, právo lidí na hygienu, ochrana životního prostředí, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury a rozumná cena vody a ne miliardy v cizině na účtech koncernů.

Přidejte se svou kapkou k nápravě

Podepište VÝZVU VODA 2018Požadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Cena vody v roce 2018

Vodné a stočné v roce 2018 a srovnání cen v ČR

Cena vody 2018

Chcete rozumnou cenu vody a čistou vodu?

Pak musí být voda v rukou měst/státu. Naše peníze budou reinvestovány a nebudou končit v zahraničí.

Je-li voda kšeft, pak je cílem dostat co nejvíce našich peněz na účty do zahraničí.

Koncerny nižších cen nedosahují

Jejich know-how znamená, víme - jak na vás vyděláme

Cena vody v roce 2018 - Kolik zaptíte za vodné a stočné ve vašem regionu

Kdo v ČR prodává českou vodu? Komu platíte za vodu u vás v regionu?

Co se děje s vodou a vodárnami v ČR? Totéž, co v pohádce.

Jak Trautenberkové bohatnou na vodě?

Trautenberkové jsou dnes chytřejší. Kubu, Anče i hajného si koupili předem!

Kdo vám prodává vodu?Platíte cizincům nebo městské vodárně?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Voda je život a ne zboží. Voda je pro stát a jeho občany tím, čím je krev pro člověka

Co dělá a jaké má cíle?

NFPoV má za cíl pomoci vrátit správu vody do rukou měst/státu v podobě veřejné služby, místo dnešního stavu, kde je správa vody v rukou soukromých firem, jejichž hlavní cíl je dostat co nejvíce peněz z vody na své účty, nejlépe do daňových rájů.

Nadační fondPRAVDA O VODĚ

Probíhá boj o vodu a o to, zda ČR
bude suverénní stát nebo koncernistán

Samostatně nemají lidé šanci nápravu prosadit, ale spolu s NFPoV mohou nápravu prosazovat společně. „Moc bezmocných“ je ve společném postupu.

Podepište petici požadující v legislativě garantovat právo lidí na vodu!

přidejte se svou kapkou k nápravě

Podepište Výzvu VODA 2018Vodu zpět do rukou českého státu

Soudci potvrdili protiprávní instalaci cizinců k našim studním a senátor korupci

Jiří Čunek, senátor a hejtman Zlínského kraje za KDU-ČSL

Justice je pomalá a koncerny z toho těží, stejně jako z jednání politiků

  • Vodárny uzavřely nevýhodné smlouvy.
  • Uzavřením smluv došlo k poškození vodáren.
  • Smlouvy mají negativní vliv na hodnotu městských vodáren.
  • Smlouvy působí ztráty městům a nemohou čerpat dotace.
  • Správa vody přešla do rukou cizinců na základě lží.

Lumpárny nesmíme přehlížet

Závěry soudcůpotvrdili komplot a protiprávní stav ruší

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost

Mahátma Ghándí