Pravda o vodě v Praze - červen 2002

Zisky z vody
Cena vody
Historie
Dokumenty
Tunel

Hospodaření s vodou je ze 66%
v rukou francouzkého koncernu VEOLIA
a 34% v rukou Hl.města Prahy.

Díky vládě a "politikům" města Prahy je hospodaření s vodou a zisky z vody, v rukou cizinců, konkrétně francouzského koncernu VEOLIA a její společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK).  Vodárenské  trubky sice vlastní město Praha, přes svou Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS), ale i ty má v rukou koncern, neboť je má k na desítky let pronajaté. Hospodaření s vodou v Praze je tak v zásadních bodech v rukou koncernu a ti naplňují své priority - dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty. Do anti-privatizace PVK byl monopolní vlastník PVK stát ČR.

Malá domů "politikům" v Praze od FNM? Někteří z nich chtějí malou domů úplně od někoho jiného

Stát bezúplatně předává 34% podíl akcií PVK do majetku Hlavního města Prahy, ale ty velmi rychle končí v rukou fr. koncernu Veolia

O prodeji 34% podílu akcií PVK, z majetku města Prahy, bylo v zákulisí rozhodnuto již předtím než tyto akcie město dostalo od FNM

Nejprve Praha na oko odmítá přijmout 34% podíl akcií PVK. Tím přichází o dividendy PVK ve výši 25 milionů korun. V zákulisí se ovšem již připravuje prodej akcií, které dostane město bezúplatně od FNM. Pro právní vypořádání celé věci Rada města volí advokátní kancelář Jansta-Kostka. Jde o advokátní kancelář Miroslava Jansty, údajně dlouholetého přítele Ing. Jiřího Paroubka (ČSSD), který je v té době náměstkem pražského primátora pro oblast finanční politiky a který bude vést vyjednávání ohledně prodeje akcií.

Politické vedení města Prahy ještě ani nemělo akcie PVK ve vlastnictví a již zadávalo vypracování posudku hodnoty 34% akcií PVK pro případ prodeje těchto akcií minoritním akcionářem. Údajným účelem ocenění bylo stanovení orientační hodnoty firmy pro majitele minoritního podílu v případě prodeje tohoto podílu!

30.5.02 Rozhodlo zastupitelstvo hl.m.Prahy o získání 34% podílu, tj. 269.374 ks akcií PVK od FNM. Akcie byly převedeny na Hl.m.Praha bezúplatně.

Dne 27. 6. 2002 bylo na účet HMP připsáno 269 354 ks akcií, tj. 34% podíl ve společnosti PVK, a to na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu zaknihovaných cenných papírů“ uzavřené mezi FNM a HMP.

V souvislosti s bezúplatným převzetím akcií od FNM si HMP nechalo zpracovat ekonomickou analýzu vyjadřující objektivní tržní ocenění akciového podílu PVK ve vlastnictví HMP u společností EPIC Securities a Deloitte & Touche. Dle první společnosti se hodnota 34% podílu ve společnosti PVK pohybovala kolem částky 797 mil. Kč. Společnost Deloitte & Touche ocenila tento podíl na přibližnou hodnotu 880 mil. Kč.

V září 2002 bylo zadáno další posouzení hodnoty 34% podílu ve společnosti PVK u společnosti HZ Praha, spol. s r.o., která ocenila uvedený podíl na 869,3 mil. Kč. Maximální ocenění 34% podílu akcií PVK (880 mil. Kč) znamenalo určení hodnoty jedné akcie na 3 267 Kč.


Všechny uvedené posudky stanovovaly hodnotu 34% podílu PVK při délce trvání Smlouvy o provozování do roku 2013.

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Vodu bráníme 15 let. Obrátili jsme se na soudy a zdokumentovali jsme neskutečné komploty realizované anti-politiky. Vodu požadujeme vrátit do rukou měst.

PODPOŘTE NÁS

Stejně jako prodej akcií PVK Veolii, se v zákulisí připravovalo pro Prahu bezúplatné prodloužení smlouvy o provozování s Veolií, o čemž nevěděli zastupitelé ani znalci, natož veřejnost.

Vivendi na ohlášení převzetí akcií městem Praha reagovala "velmi rychle": o necelé dva týdny později dodává advokátní kancelář Váňa, Pergl a partneři, která Vivendi zastupuje, hlavnímu městu návrh tří smluv, které se prodeje akcií týkají.

  1. První smlouva - Smlouva o úplatném převodu cenných papírů
  2. Druhá smlouva - Rámcová smlouvy o provozování vodovodů a kanalizace na území HMP
  3. Třetí osudová smlouva - Smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací na území HMP

První smlouva se týkala samotného prodeje akcií a sama o sobě nebyla nijak zvláštní. Ani na snaze uzavřít druhou smlouvu nebylo v zásadě nic divného - v roce 2002 měla společnost PVK coby provozovatel vodárenské infrastruktury smlouvu pouze se správcovskou společností Pražská vodohospodářská společnost (PVS), která sice patřila městu, nicméně šlo z právního hlediska o samostatný subjekt. Podle nového zákona o vodovodech a kanalizacích musel mít provozovatel kromě správce majetku smlouvu rovněž s vlastníkem, tedy s Prahou – k čemuž měla sloužit tato smlouva. Měla především splnit to, nařizoval zákon. Smlouva měla být uzavřena do roku 2013, což byla doba, do které měla Praha podepsánu smlouvu i s PVS. V době kolem roku 2013 se pak měly vodohospodářské smlouvy v Praze zrekapitulovat, vyhodnotit jejich výsledky a případně by se mohlo vypsat například výběrové řízení na jiného provozovatele vodárenské infrastruktury.

Dravci ve vodě dokázali, že jistě ne náhodou žádný posudek nehodnotil prodloužení kontraktu o 15 let!


3 znalecké posudky, které město mělo k dispozici a které doložilo zastupitelům k prokázání oprávněné výše prodejní ceny akcií, vycházely při stanovení tržní hodnoty 34% podílu s délkou provozního kontraktu mezi PVS a PVK do konce roku 2013.  Škoda vzniklá městu Praha lze určit z ušlého příjmu z dividend PVK.

Při výplatě dividend z PVK ve výši 500 mil. Kč/rok, příjem z 34% podílu akcií PVK činí:

2,5 miliardy korun!

Hodně drahý trojský kůň

Nejprve Praha na oko odmítá přijmout 34% podíl akcií PVK. Tím přichází o dividendy PVK ve výši 25 milionů korun. V zákulisí se ovšem již připravuje prodej akcií, které dostane město bezúplatně od FNM.

Pro právní vypořádání celé věci Rada města volí advokátní kancelář Jansta-Kostka. Jde o advokátní kancelář Miroslava Jansty, údajně dlouholetého přítele Ing. Jiřího Paroubka (ČSSD), který je v té době náměstkem pražského primátora pro oblast finanční politiky a který bude vést "jednání" ohledně prodeje akcií PVK fr. koncernu Veolia.

Z pohledu koncernu je to vymyšleno geniálně

Za akcie se smlouvou do roku 2013 zaplatila Veolia 6 miliard, ale dalších 15 let nedostane město Praha, ani občané Prahy z prodloužené smlouvy ani korunu. Zisky z vody v řádech stamiliónů ročně potečou do zahraničí.

Dalo by se čekat, že na rozdíl od prvních dvou smluv hospodárně uvažující zástupci Prahy smlouvu o smlouvě budoucí odmítnou - byť jen projednávat. Skutečnost se  ukázala být jiná.

Co se dělo další rok?