Pravda o vodě v Praze

Hospodaření s vodou je pod kontrolou francouzkého koncernu VEOLIE

Historie
Proč Francouzi?
Zisky z vody
Cena vody

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., fr. Veolia a
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., město

Výroční zprávy, účetní závěrky, zprávy představenstva, výsledovky a rozvahy

Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

Obsahují informace, které umožňují sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou. Výročné zprávy v čase umožňují porovnat, jaké dopady na ceny, na lidi, na investice má instalace cizinců do pozic prodejců vody. Obsahují informace o vodě a vodárně v rukou cizinců.

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů závadná voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností? Jak jsou „vyvážené“ smluvy se zahraničním koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?

ČT2 Nedej se plus: Megapodovod s vodou v Praze 2015

Společnost PVK i prodej vody v Praze je zcela v rukou fr. koncernu Veolia. PVK nevlastní vodárenskou infrastrukturu, ale pronajímá si ji od Hlavního města Prahy a PVS a na ni prodává vodu lidem. Fr. koncern Veolia má v PVK majetkový podíl 100% a  město Praha 0%. Fr. Veolia, PVK, prodává vodu a inkasuje 100% zisku a město Praha, PVS, pronajímají Veolii vodárenské sítě a financuje ze 100% jejich obnovu!

Ke stažení:

 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - PVK (fr.Veolia)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.- PVK (fr.Veolia)
 
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. - PVS
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. - PVS
vlastníci
100% Veolia
100% Veolia
100% města a obce
100% města a obce
Prodává vodu na sítích města Prahy a městské společnosti PVS, a.s.
Prodává vodu na sítích města Prahy a městské společnosti PVS, a.s.
Pronajímá sítě VEOLII, která inkasuje zisky z prodeje vody
Pronajímá sítě VEOLII, která inkasuje zisky z prodeje vody
2014
VZ . . .
UZ . . .
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .

VZ poskytují informace o nákladech, výnosech a ziscích za dané a minulé účetní období ve společnosti. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT. Přehled o stavu majetku společnosti Aktiva a způsobu jeho financování Pasiva, v podobě Rozvahy. Porovnání dokumentů umožňuje sledovat vývoj ve společnosti i porovnat společnosti mezi sebou.

V Praze došlo k privatizaci zisků z vody, máte proto k dispozici VZ okresní vodárny i fr. soukromého prodejce vody Veolie. To umožňuje posoudit "vyváženost" smluv, např. z pohledu dosahovaných zisků z vody, které platí občané Prahy.

Proč českou vodu prodávají v Praze Francouzi?

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" v rukách fr.koncernu za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!


Znáte pohádku "Jak Trautenberk prodával vodu"?

Mezi lidi a vodu se postavil panák, který chtěl prodávat vodu a inkasovat zisk.

Kdo drží v rukou prodej vody, ten určuje cenu vody a inkasuje zisky

Realita v ČR je stejná jako v pohádce. Trautenberk je zpět. Rafinovaně je presentován jako "strategický investor a partner obcí" a koupil si Kubu, Anče i hajného!


e-book ZDARMA

E-book: Trautenberk se vrátil

Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?

Stáhnout e-book

"Proč platíme za vodu stále více, ačkoliv nemusíme?"

Již jen jeden krok!

Vložte e-mail a získejte zdarma e-book.

Nemám rád SPAM, váš e-mail můžete vždy odhlásit