Pravda o vodě v Praze 2002

Zisky z vody
Cena vody
Historie
Dokumenty
Tunel

ZAČÁTEK PRIVATIZACE ZISKU Z VODY V PRAZE

Hospodaření s vodou se dostává z 66%
do rukou cizinců, konkrétně francouzkého
koncernu VEOLIA.

Díky vládě a "politikům" města Prahy je hospodaření s vodou a zisky z vody, v rukou cizinců, konkrétně francouzského koncernu VEOLIA a její společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK).  Vodárenské  trubky sice vlastní město Praha, přes svou Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS), ale i ty má v rukou koncern, neboť je má k na desítky let pronajaté. Hospodaření s vodou v Praze je tak v zásadních bodech v rukou koncernu a ti naplňují své priority - dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty. Do anti-privatizace PVK byl monopolní vlastník PVK stát ČR.

Stát v roce 2000 předal v Praze kontrolu nad vodou a zisky z vody koncernu.

Odšrouboval zisky z vody, které končí v rukou koncernu! Rezignoval na skutečný vliv na cenu vody i na prioritu obnovy vodárenských sítí v Praze. Prodal 66% akcií PVK z majetku FNM fr. koncernu Veolia a městu Praha neumožnil získat nad vodou kontrolu.

Začalo jednání, jehož důsledkem je dnes nejdražší cena vody mezi velkými městy v ČR a také mezi hlavními městy států Visegrádské čtyřky - Česka, Maďarska, Polska, Slovenska.

Fond národního majetku prodává 66% akcií PVK

Dne 9.7.2000 zveřejnil FNM v Hospodářských novinách inzerát, kde zveřejnil soutěžní podmínky obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů a to celkem 522.902 kusů akcií PVK, představující 66% základního kapitálu společnosti PVK, a.s., který činil 792.276.000 Kč.

Soutěž byla vyhlášena jako více kriteriální. Hodnocenými kritérii byly podnikatelský záměr zabývající se rozvojem společnosti, jehož nezbytnou součástí musel být bezvýhradný souhlas se existujícím zněním smlouvy o podnájmu, nájmu a provozování mezi PVK a Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., vlastníkem infrastruktury, jejímž zřizovatelem a majoritním vlastníkem bylo hlavní město Praha. Dalším kritériem soutěže byla výše nabízené kupní ceny za jednu akcii, jejíž minimální výše byla stanovena na 1.379 Kč/akcii.

Důležitým kritériem pro hodnocení podnikatelského záměru mělo být uvedení závazných celkových plánovaných nákladů PVK na dobu 5 let následujících po převodu akcií na vítěze soutěže, konkretizované jako součet všech nákladových a výnosových položek výkazu zisků a ztrát. V podmínkách veřejné obchodní soutěže bylo stanoveno, že veškeré parametry zlepšení parametrů Provozovatelské smlouvy musí být konkrétní a formulovány a vyčísleny tak, aby byly měřitelné a kontrolovatelné. Předem bylo stanoveno, že obecné návrhy nebudou považovány za hodnotitelné.

Další z hlavních podmínek veřejné soutěže MF na prodej 66% akcií PVK bylo uzavření smlouvy o provozování infrastrukturního majetku mezi PVK a Pražskou vodohospodářskou společností, a.s.. PVK je provozovatelem infrastruktury v hlavním městě Praha, správcem je Pražská vodohospodářská společnost, a.s. jejímž zřizovatelem a majoritním vlastníkem je hlavní město Praha.

Soutěž zajišťovala Komerční banka, která vytvořila Profil společnosti a všechny dokumenty k soutěži - Zásady pro skládání kaucí, Zásady pro prokazování totožnosti, Pravidla data rooms a další.

Do výběrového řízení podali konečnou nabídku tři zájemci:

 1. Vivendi Water a Anglian Water
 2. Suez Lyonnaise des Eaux
 3. International Water BV a United Utilities BV

Do výběrového řízení podali konečnou nabídku tři zájemci:

 1. International Water s United Utilities nabízejí fondu 3,1 miliardy korun
 2. francouzský Suez Lyonnaise des Eaux 2,6 miliardy korun
 3. Vivendi a AW nabízí 6,18 miliard korun

Noviny se předhání v oslavných titulcích, ale pravda a katastrofické důsledky pro lidi, novinářům unikají.  Hospodářské noviny dne 17.7. 2000: Privatizace PVK možná vynese více než v případě IPB

Jde o obhospodařování majetku přesahujícího 15 miliard Kč, což bude v budoucnosti nesmírně lukrativní záležitostí. Míra zisku Vivendi se v Paříži v oblasti vodohospodářských služeb zvýšila až na 91%, uvedl Guitard. Do PVK hodlá Vivendi pro značnou zanedbanost sítí v následujících letech investovat několik miliard korun. Přes tyto mohutné investice se však Vivendi zavázala nezvyšovat cenu vody pro spotřebitele více než o inflaci. To slibuje rovněž SUEZ, který navíc hodlá podporovat místní vědu a výzkum.

Prodej akcií PVK z FNM proběhl na základě veřejné obchodní soutěže

za 11.665 Kč na jednu akcii PVK


Anomálie, že se privatizují jen zisky z vody, si všimli i někteří poslanci!

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Vodu bráníme 15 let. Obrátili jsme se na soudy a zdokumentovali jsme neskutečné komploty realizované anti-politiky. Vodu požadujeme vrátit do rukou měst.

PODPOŘTE NÁS

Koncernům a zkorumpovaným politikům v pozadí šlo o prachy?

Celý proces provázely gangsterské praktiky, zastrašování, vydírání a organizovaný postup ovlivňující "ochotu" politiků vodu a zisky z ní "privatizovat". Ještě během soutěže se pražským politikům dostane záhadných telefonátů, které pokračují i po té, co je vyhlášeno vítězství Vivendi.

MF DNES ze dne 14.února 2001:
Tajemnými telefonáty, které by se spíše hodily do filmu o italské mafii, pokračuje spor o privatizaci vody. Minimálně třem členům zastupitelstva telefonoval neznámý muž, který je upozorňoval, že dostali zaplaceno za to, aby se o privatizaci už nestarali. Pokud se jim nelíbila poskytnutá suma nebo nechtějí-li spolupracovat, mají peníze vrátit Radovanu Šteinerovi, který je předsedou finančního výboru městského zastupitelstva.
Podobný telefonát měl Jiří Witzany z Unie svobody a Marián Hošek s Martinem Bursíkem z KDU-ČSL.
Jiří Witzany nalezl vzkaz na svém telefonním záznamníku. "Člověk, který se představil jako Jiří Novotný, mě upozorňoval, že nemám dělat problémy, když nám přece přes pana Šteinera poslali peníze. Je to zjevně provokace, která má asi zpochybnit celý proces privatizace vody," řekl Witzany. Jako neuvěřitelnou provokaci a špinavost označil telefonáty samotný Šteiner (ODS). "Já s tím samozřejmě nic společného nemám. Zprávy o těchto telefonátech jsem zaslechl už v pondělí, ale je to nakolik absurdní, že to ani nepovažuju za vhodné komentování. Bavil jsem se o tom i s primátorem a také on soudí, že někdo evidentně chce vyvolat diskuse o privatizaci vody," řekl Šteiner.
Mezi kritiky způsobu privatizace vody patří i Martin Bursík, který zvažuje, že se kvůli tajemným telefonátům obrátí na policii. "Ta forma telefonátů je nejapná, ale když slyším, kolik kde lítalo milionů na úplatky, tak nevím, co si o tom mám myslet," řekl Bursík.

11.7.2000 Vodárenští giganti se chystají na soutěž o PVK - Zájemci o PVK se začínají předhánět ve svých vizích na zlepšování služeb zákazníkům. Zájemci mají pro případ převzetí PVK připraveny studie. Počítají s modernizací, chtějí zelené linky, zřídí moderní zákaznická centra.

13.7.2000 Fond národního majetku vyhlásil veřejnou obchodní soutěž na prodej 66% akcií největší vodárenské společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Soutěž organizovala Komerční banka, která připravila:

 • Podmínky obchodní veřejné soutěže
 • Návrh Smlouvy o koupi akcií PVK od FNM
 • Profil společnosti PVK

14.7.2000 Boj o pražské vodárny právě začíná.

Soutěž je vícekriteriální, přičemž těmi hlavními jsou nabídnutá cena a podnikatelský projekt. Firmy, které se uchází o PVK mají předložit nabídky do 10.října.

Co slibovaly koncernoví naháněči zastupitelům a občanům než sklapla privatizační past?

Neodolatelné sliby, krásná populistická hesla. Nic z toho neplatí!

 • Dotace z EU

 • Růst cen vody o inflaci

 • Budeme investovat miliardy místo města Prahy

Dovedete si představit, že by pro toto někdo hlasoval, kdyby věděl, že to je lež?

1) Zajistíme dotace z EU

První lež jako věž. Právě to, že Veolia ovládal PVK, hospodaření s vodu a inkasuje stamilión zisků z vodného a stočného vede EU k rozhodnutí neposkytnout Praze či PVS dotace z EU na obnovu infrastruktury. Zisky z těchto dotacemi financovanými investicemi by totiž končily jako neoprávněná veřejná podpora na účtech zahraničního koncernu.

2) Předejte nám monopol vody a cena vody poroste jen o inflaci

Druhá lež jako věž! Před privatizací PVK v tisku slibovaný inflační růst ceny vody není dodržován. Sliby a prohlášení,  že se cena vody přes velké investice bude zvyšovat pouze o inflaci používala v ČR především Vivendi.

Srovnání cen a inflace poté, co Veolia ovládla prodej vody v Praze

3) Budeme investovat miliardy do investic místo města Prahy!

Provozovatel se na investicích do infrastruktury nebude podílet. Jen na investicích do provozního majetku. 20.12.02 Šéf PVS Jan Slanec řekl, že příští rok by investice měl dosáhnout jedné miliardy korun. Většinu investic pokryjí dotace od státu a Evropské unie. Přímo šéf Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) potvrdil, že Vivendi (Veolia) do infrastruktury investovat nebude, ale zisky z vody inkasovat bude.

Uložit

Uložit

 1. VIVENDI - Praha může být dobrou referencí pro další expanzi v Evropě - Vivendi.
 2. SUEZ - Máme městu co nabídnout. Domníváme se, že výhledově je možné udržet nynější reálné ceny, to znamená nezvyšovat je nad úroveň inflace.
 3. ANGLIAN - Vzhledem ke svému působení v Evropě můžeme zajistit více finančních zdrojů z evropských podpůrných fondů.

Kdo je odpovědný za prodej obchodu s vodu fr. Veolii - Vivendi ?

Kritériem soutěže vyhlášené FNM bylo i dosahované zisky PVK v budoucnu. Členy privatizační komise při FNM na prodej 66% PVK byli i dva zástupci hl.m.Prahy, primátor Prahy Jan Kasl a Radovan Šteiner (oba ODS).

Hl.město Praha vědělo, jaké zisky plánuje Vivendi dosahovat v PVK v následujících letech. Pokud Vivendi v soutěži uvedlo pravdivé informace.

Zástupci Prahy přitom odhadovali, že do rekonstrukcí sítí bude třeba investovat až 18 miliard Kč. Vodovody, do kterých budou muset investovat, zůstanou v rukou města a PVK, které vybírá od občanů a firem vodné a stočné a v něm kalkulovaný zisk, se zprivatizují!

Dohled prodejem akcií měla privatizační komise:

 1. primátor Hl.města Prahy Jan Kasl (ODS)
 2. Radovan Šteiner (ODS)
 3. Jan Mládek, za ministerstvo financí
 4. Igor Fojtík, za ministerstvo financí
 5. Jan Plechatý, ministerstvo zemědělství (jediný odborník na vodárenství)
 6. Daniela Joklová, za ministerstvo životního prostředí
 7.  Jan Juchelka, za FNM
 8.  Ivan Hink, za FNM

Soutěž "vyhrála" Veolia, která za 66% akcií PVK zaplatila 6.099.651.830 Kč

Veolia ovládala v roce 2000 66% společnosti PVK za 6 miliard korun. Měla zajištěno právo inkaso vodné a stočné (tím i zisk z vody), Smlouvou o provozování infrastruktury s PVS, jen do roku 2013!

Co z toho plyne?

Přístup k zisku z vody a k monopolu vody předali koncernu politici a věděli, že to co slibuje je nesmysl.     

Vivendi slibovala inflační růst ceny vody a další miliardy investované do obnovy zanedbaných sítí! Koncerny přitom počítají s návratností investic min. ve výši 20%. Při této hranici ziskovosti plánovala Veolia vyinkasovat od lidí ve vodném a stočném za 13 let trvání smlouvy o provozování

7,2 miliard korun! 

Od koho tyto peníze měla dostat? Od koho jiného než od lidí a to v ceně vody. jak jinak by se Vivendi investované peníze a zisky vrátily? Vivendi bude dělat charitu? Jak ukázala realita, tak o charitu koncernům v české vodě rozhodně nejde.

Co z toho tedy skutečně plyne?

Že od počátku bylo lidem v zákulisí "privatizace" zisků z vody v Praze jasné, že inflační růst ceny vody nebude dodržen anebo dojde k pokoutnému prodloužení provozní smlouvy mezi  PVS a a PVK a Veolia za to již Praze nezaplatí ani korunu.

Nevěříte?

"Bude těžké dosáhnout návratnosti investice za dvanáct let, snazší by to bylo za třicet" prohlásil generální ředitel společnosti Vivendi Philippe Guitard pro Idnes.cz. Tím naznačil, co má společnost Vivendi v plánu.

Co se dělo další rok?