Voda je život a náš život, ani život našich dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří

PODPOŘTE NÁS

Jakákoliv částka pomůže. Náš cíl již znáte. Víte, že kráčíme vytrvale, dlouhodobě a krok za krokem, dokud voda nebude zpět v rukou našeho státu a obcí.

Celý proces trvá už mnoho let a stál velké peníze (konkrétní čísla si doplní klient) s tím, že lidé můžou podpořit projekt finančně 1) jednorázovou částkou 2) měsíčně pravidelně - stránka musí co nejjednodušeji vést lidi k poslání finančního daru.

PŘIDEJTE SVOU KAPKU KE KAPKÁM:

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC,
DÍKY KTERÉ POMÁHÁTE VRÁTIT:

Vodu a vodárenskou infrastrukturu

Rozhodování, řízení a odpovědnost

Provozování vodovodů a kanalizací

Kontrolu nad penězi a zisky z vody

12,1 miliard korun!

Odteklo z našich kapes do zahraničí jen v období 2012-2016. BEZ ZDRAŽENÍ VODY, za to lze postavit 2 čistírny odpadních vod 1.200.000 lidí (pro Prahu) nebo 121 čistíren pro menší města.

I s tímto nám pomáháte skoncovat a vrátit české peníze do české infrastruktury.