Jaroslava Vítková
KDU-ČSL

senátorka a zpravodajka petice VODA JE ŽIVOT v senátu

 

HLASOVALA PROTI PETICI VODA JE ŽIVOT, TZN. PROTI:

 1. Ukončení systému dolování zisků z vody koncerny
 2. Vyšetření protiprávního ovládnutí prodeje vody koncerny
 3. Prosazení dodržování zákonů ČR a zajištění vymahatelnosti práva
 4. Tomu, aby prioritou správy a prodej vody byly zájmy občanů a ne koncernů

 

Paní Vítková 1.7.21 v senátu nepravdivě tvrdila, že petice je nedůvodná, protože je vše již vyřešeno.

Opakovaně sdělovala stanoviska soukromého sdružení, jehož představenstvo léta ovládají koncerny, což neřekla. Vůbec neinformovala o důkazech, rozsudcích, atd., které dostávala léta od zástupců petice.

Paní Vítkovou léta informujeme o tom, co se páchá. Vysvětlili jsme ji, že vše kolem vody zaplatí vždy pouze občané, i to, proč má správa vody řešit čistotu vody, obnovu infrastruktury a ne sloužit k dolování zisků koncernů.

 • 17.6. 2020 Osobně přes podatelnu senátu předán ROZBOR špatného návrhu ústavního zákona k vodě z ruky Ministerstva zemědělství
 • 29.7. 2020 Osobně schůzka u ní v Boskovicích. Podáno vysvětlení bodů petice i doloženo, jak byly protiprávně uzavřeny smlouvy s koncerny, jako to má dopady - Detail o průběhu jednání i o předaných důkazech ZDE a pro porovnání formální  podoba zápis od p. Vítkové bez důkazů ZDE
 • 8.1. 2021 Zasíláme žádost o zrušení pochybného projednávání petice, kdy na údajném veřejném slyšení dne 11.1.21 byla zakázána účast veřejnosti a zástupcům médií. Důkaz ZDE. Předem jsme sdělili, že se netransparentního a dle názoru právníků protiprávního projednání petice nebudeme učstnit. Odmítla to zrušit.
 • 11.1.2021 Proběhlo jednání o petici občanů, na které p. Vítková pozvala i 3 lidi odpovědné za protiprávní vytunelování městské vodárny Kladno Mělník nebo toto kryjící.
 • Ze zápisu z jednání plyne, že p. Vítková neinformovala nikoho o tom, že zde vystupují osoby odpovědné za tunel městské vodárny Kladno. Na jedání o petici občanůpřednáší lidé léta na výplatních páskách koncernů a lidé odpovědní za tunely vodáren? Senátoři to netuší? O rozsudcích, protiprávním jednání a dolování zisků z vody zde není ani slovo. Důkaz:  ZDE 
 • 28.4.2021 Jsme všem senátorů, i p. Vítkové doručili doporučeně informace, důkazy, data, rozsudky k vodárenským kauzám v podobě 1. dílu publikce VODA JE ŽIVOT - K stažení zde  ZDE
 • 13-...5.2021 Občané žádají senátory z petičního výboru  i p. Vítkovou o osobní názor k obsahu 1. dílu publikace VODA JE ŽIVOT, informující o tom, co se páchá ve vodárenství v rámci doložení důvodnosti petice.
 • 1) Co si myslíte o důkazech, které Vám Nadační fond Pravda o vodě předal?
 • 2) Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • 3) Pomůžete prosadit její realizaci?
 • 19.5.2021 Materiál pro senátory jsme připravovali 4 měsíce. Cca 20 dnů poté, co ho obdrželi přichází ze senátu informace, že petiční výbor končí šetření petice. Na prostudování 90 stránkového materiálu s odkazy na důkazy a rozsudky v počtu cca dalších 400 stran, které jsme doručili i p. Vítkové a na ověření jeho pravdivosti stačilo p. Vítková cca 20 dnů. Více ZDE
 • 24.5.2021 Paní Vítková zasílá alibistické, formální a nic neříkající odpovědi a na otázky neodpovídá. Důkaz ZDE
 • 2.6.2021 Jednání petičního výboru, na který jsou pozváni zástupci petentů. V programu výboru je petici vyhrazeno 10 minut a je určeno, že na jednání nesmí vystoupit zástupci petentů.  p. Vítková tvrdí, že petice jenedůvodná neboť je prý již vše vyřešeno nebo se řeší - což je lež, ale všichni pro ní hlasují.
 • Zápis o průběhu jednání výboru nekoresponduje s průběhem jednání. Proto petenti žádají o opravu zápisu a o doplnění zásadních skutečností, aby byl zápis pravdivý skutečného.  Formální zápis bez zásadních faktů  ZDE 

Na jednání proběhly dva momenty, které v zápise nejsou uvedeny a vypovídají o formálním projednání petice:

 • Pan Chaloupek - se na jednání obrátil na zástupce petentů, ale nechtěl informace o pro lidi špatném ústavním zákoně nebo o tunelování vodáren apod. Zajímal se, proč se ho občané ptají na názor k obsahu 1. dílu publikace. ZDE

"Prosím vás, mě by strašně zajímalo, kdo organizuje posílání e-mailů? Já jsem dostal desítky e-mailů s žádostí, abych odpověděl na dotazy, a jsou to e-maily, které si jsou podobné - jmenují se voda je život nebo drahá voda. Je to něco tak obtěžujícího. Já jsem ani na jeden neodpověděl... Já vám to klidně můžu přečíst:

Co si myslíte o důkazech, které vám byly k "VODĚ" doručeny v 1. díle publikace, kterou vám zaslala nadace PRAVDA O VODĚ? Ověřili jste si jejich pravdivost?

 • Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • Pomůžete prosadit její realizaci?

Výbor odhlasoval, že zástupce může na jednání vystoupit a ten odpověděl:

radek-novotny

"Náš cíl je dostat k vám informace, abyste rozhodovali se znalostí věci. Proto jsme přibližně 3 týdny dozadu poslali každému senátorovi poštou materiály, které jsme připravovali cca 4 měsíce. Je to souhrn dvacetileté zkušenosti s obranou vody v České republice. Je to názor cca 12 lidí, kteří ví, co se tady kolem vody děje, plus ekonomika, rozsudky, jak se chová ministerstvo zemědělství, včetně důkazů.

Poskytli jsme vám informace... díky tomu, že se lidé složili. Příprava 1. dílu informací, který již máte, včetně zaslání, jsou náklad řádově 100.000 Kč a 2. díl, který vám dojde do cca tří týdnů, dalších 100.000 Kč. Lidé se poskládali a my jsme je informovali, že podklady byly doručeny 350 lidem, kteří sedí na klíčových postech ČR, kde o vodě rozhodují. 

Protože se ptali na vaše stanoviska, tak jsme je vyzvali, že pokud chtějí informace od senátorů, tak se musí ptát jich a ne nás, protože vaše osobní názor neznáme a nejsme oprávnění za vás mluvit. My jsme vám materiály přes e-maily neposílali, chtěli jsme, abyste je dostali fyzicky.

2) Senátor Drahoš: To, že vám váš petiční výbor poslal materiály, to je naprosto v pořádku. Vy jste ještě řekl, že dostaneme ještě něco. Nic méně naším úkolem je ukončit šetření petice. ... Není účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům a k petici! ... E-maily jsme dostali všichni a myslím si, že je většina z nás bez přečtení mazala. 

Na jednání senátu 1.7.2021 jsme prokázali důvodnost petice a lživost tvrzení, že petice je nedůvodná, protože prý je vše vyřešeno nebo se řeší.

ekonomem R. Novotným, zástupcem 36.300 petentů

předseda představensta městské vodárny Přerov

Absurdnost tvrzení a závěrů p. Vítková potvrdil ve svém vystoupení 1.7.21 i senátor Goláň ODS, který naše informace studuje

Veřejně žádáme o doložení důkazů, prokazující pravdivosti závěrů p. Vítkové, která  hlasováním znemožnila např. prošetření protiprávních tunelů městských vodáren a prosazení dodržování zákonů ČR.

Chcete vědět, proč je proti prosazení vymahatelnosti práva, proti správě vody v zájmu občanů v podobě veřejné služby a ukončení tunelů vodáren?

Napište ji a žádejte o odpovědi a důkazy

Když se ptá 5-10 lidí, tak to je jiné než když se ptá 100 a více lidí, proto k tomu vyzvěte i přátelé na FB. Dle toho, co odpoví zjistíme, koho volit a koho ne. Další volby jsou již na podzim do sněmovn a za rok do senátu.


PTEJTE SE

 • Jaký je váš názor na informace předané v 1. díle publikace VODA JE ŽIVOT?
 • Jaký je váš názor na jednotlivé body petice?
 • Jak, kdo a kdy konkrétně vyřešil protiprávní působení koncernů u monopolu prodeje vody v Kladně, Zlíně, Prostějově, Olomouci, Hradci Králové ... ?

Žádost si dle vlastního uvážení upravte a doplňte. Odpovědi nám pošlete, zveřejníme je.

Dává vám smysl sebe a vodu bránit?

Pak přidejte Váš podpis a odkaz sdílejte.

 

Petici již podepsalo:

36.400 kapek💦

Jen kapky společně tvoří moře

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes aplikaci darujme.cz, kde není zveřejněno jméno dárce a koncerny ani politici tak na něj nemohou útočit

 

Děkujeme🐬