PETICE
"VODA 2018"

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, tímto žádáme politiky, aby voda, hospodaření s ní, vodárenská infrastruktura a peníze, které za vodu platíme, byly spravovány jako veřejná služba, ne jako podnikání a byly pod správou a kontrolou měst či státu.

Vážení politici,

rozhodujete o tom, jak a pro koho je nastaven systém hospodaření s vodou v České republice, pro cca 10 mil. občanů a také o legislativě. Smutný fakt je, že ve vodárenství byl často protiprávně nastaven systém ve prospěch soukromých firem. "Rezignace" státu na správu vody jako veřejné služby, vedla k privatizaci zisků z vody a k zestátnění nákladů na infrastrukturu. Zisk z vody je v rukou soukromých firem, jejichž hlavní cíl je dostat co nejvíce peněz občanů na účty do zahraničí, přitom jde o důležitý zdroj obnovy infrastruktury.

Věříme, že většina z vás chápe, že voda je strategická surovina, s níž je spojena i suverenita státu a život jeho občanů a proto voda a vše co s ní souvisí patří do správy samospráv nebo státu.

Požadujeme po vás:

  1. Garantujte právo občanů na vodu v Ústavě České republiky - obdobně jako to udělalo nedávno Slovinsko. Upravte zákony, aby hájily zájmy spotřebitelů, měst a státu.
  2. Vraťte vše, co souvisí s vodou do vodáren v rukou měst/státu. Zajistěte, aby správa vody byla veřejnou službou, ne podnikáním, za účelem dosažení zisku.
  3. Peníze vybrané od spotřebitelů nechť jsou investovány do obnovy vodárenství a slouží k zajištění dostatku vody a její kvality v trubkách i v řekách.
  4. Zajistěte, aby prioritou správy vody v ČR byla čistá voda, její rozumná cena, nevybydlená infrastruktura a suverenita státu. V programech politických stran a hnutí sdělte, kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu a hospodaření s vodou, její provozování.
  5. Zajistěte, aby zisk z vody sloužil prioritně k obnově vodárenského odvětví a byl v rukou městských vodáren, které obnovu a rozvoj infrastruktury financují.

Podpisem naše snaha o nápravu začíná

  1. Vodě již věnujeme pozornost a informujeme rodiny. Podporujeme požadavek na písemné vyjádření každého politika v Parlamentu ČR k tomu, kdo má mít v rukou vodu-infrastrukturu a prodej vody. Budeme vědět koho volit.
  2. Podpoříme ty, kdo budou bránit vodárny a lidi přes soudy a šíření informací o vodě a tom, co se děje a co je třeba udělat, aby byla zjednání náprava.
  3. Drahá voda nebo vybydlené trubky, závadná voda a její nedostatek nám rezignovat neumožní. Každá složenka nám připomíná, že platíme výsledek vaší "práce".

Voda v rukou koncernu a v rukou měst, dva okresy 20 km do sebe a srovnání vývoje cen vody

Jak to funguje, když vodu prodává městská vodárna? Co je její prioritou?

Požadujeme vrátit vodu a vše co s ní souvisí do vodáren v rukou měst/státu.

Petici podepsalo

184.215 občanů

Lidé, kteří se přidali, jsou z celé republiky. Mají různá povolání, vzdělání i životní příběhy, ale chápou, jak je voda pro nás všechny životně důležitá!

Přidávám se svou kapkou a podepisuji

VÝZVU VODA 2018

Petici prosím vyplňte úplně a pravdivě, aby nebyl znevažován její smysl, kterým je vrátit vodu a vše co s ní souvisí zpět do rukou měst nebo státu.

Potřebu nápravy s námi vnímá a šíří i Transparency international, Česká televize a Nadační fond proti korupci a další

Za petiční výbor:
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „PRAVDA O VODĚ“. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

AUTOŘI PETICE

Ing. Radek Novotný

Makroekonom, vodárenský konzultant a odborník na praktiky koncernů, který 17 let pomáhá zachovat vliv obcí na vodu. Autor projektu PRAVDA O VODĚ. Dokládá, jak lze ubránit vodárny před nájezdníky přes soudy, které mu dávají za pravdu. V řadě regionů pomohl zastavit proces vedoucí k vytunelování okresních vodáren.

Jako první v ČR popsal greenmeilingové nájezdy soukromých firme a podstatu tzv. "provozních modelů", kdy anti-politici pod heslem "přichází strategický investor" "privatizují" zisky z vody.

MUDr. Michal Chromec

Dlouholetý zastupitel města Přerov a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který s poctivými politiky opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky. Inicioval Dohodu měst o společné strategii, která  zajistila suverenitu  rozhodování  měst ve vodárně.

Díky tomu Vak Přerov dosáhl na dotace z EU, peníze od lidí investuje do rozvoje vodárny a cenu vody má přitom nižší než většina koncernů v okolí.