PETICE
"VODA JE ŽIVOT"

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

PODPISOVÝ ARCH K PETICI

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se vztahuje k petici „VODA JE ŽIVOT“.

Každý podpis je důležitý.

Přidejte svůj podpis k tisícům lidí, kteří již nápravu požadují

Petici již podepsalo:

6991 občanů

Cílem je shromáždit min. 10 tis. podpisů, aby se obsahem petice musel zabývat Parlament

Potřebu nápravy s námi vnímá a šíří i Transparency international i Česká televize a další

Děkujeme 🙂

Po podpisu na internetu vám na e-mail přijde petice i v PDF. Vytiskněte ji na JEDEN LIST a originál fyzicky Vámi podepsaný prosím pošlete na adresu Nadační fond PRAVDA O VODĚ, ul. Na Drahách 247, Sviadnov, 739 25.

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Výše zadané údaje zpracováváme za účelem informování občanů o problematice vody.

Podpisy lidí pod podobnými peticemi pomohl vrátit vodu do rukou samospráv v řadě zemí

Text petice Voda je život

Vážené poslankyně/poslanci a senátorky/senátoři ČR

rozhodujete o tom, jak a pro koho je nastaveno hospodaření s vodou, se surovinou zásadní pro život více než   10 mil. občanů České republiky. Proto Vás, My níže podepsaní občané žádáme, aby voda, vodárenská infrastruktura, hospodaření s vodou a peníze, které za vodu platíme, byly pod správou a kontrolou státu nebo měst, jako veřejná služba, ne zdroj zisků z podnikání, či dobývání renty.

Požadujeme po vás:

 1. Vytvoření dlouhodobé  státní vodárenské koncepce  vztahující se k zajištění zdrojů  vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni celého odvětví.
 2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto právo občanům garantovat v Ústavě České republiky.
 3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
 4. Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění odpadních vod jsou prováděné ve veřejném zájmu a proto jsou lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
 5. Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících společností působících v oblasti vodárenství do podoby veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
 6. Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má podobu a charakter veřejné služby.
 7. Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody, infrastruktury a hospodaření s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
 8. Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu a terorismu, za spolupráce bezpečnostních složek státu.
 9. Zajištění, aby společnosti působící ve vodárenství byly povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy a jejich vodárnami, a to bez výjimek (obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné).
 10. Zapojení institucí, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření s vodou  a řízení vodáren.

Petice je první krok, další kroky již činíme nebo připravujeme

Nadační fond PRAVDA O VODĚ a komunita lidí, která jeho cíle podporuje, činí reálné kroky k nápravě:

 1. Podání podnětů ke zjištění příčin neustálého zdražování vody a ke kontrolám cenotvorby.
 2. Zpřístupnění informací o vodě, o cenác vodného a stočného, vodárnách a prioritách městských a soukromých vodáren v ČR.
 3. Dosažení soudního precedenčního rozsudku, kterým bude možné vrátit vodu do vodáren v rukách měst a obcí.
 4. Získání zásadní informace pro rozhodování občanů koho volit, tj. osobní stanoviska politiků k tomu, kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu a dodávky vody lidem v ČR.
 5. Zveřejnění případů, kdy došlo k protiprávnímu zavedení provozního modelu a rozkrytí odpovědnosti konkrétních osob za to, že řada městských vodáren byla protiprávně zbavena pozice správce monopolu vody.

Moc bezmocných

Podpisem petice „VODA JE ŽIVOT“ se spojují lidé chápající nenahraditelnost vody, jejichž kroky směřují k nakládání s vodou jako s veřejnou službou a nikoli jako pouhým zdroje zisků korporací.  

Jedinci sami nemají šanci sjednat nápravu, proto tímto tvoří komunitu s cílem společně si pomáhat a prosadit „moc bezmocných“, tj. přimět politiky činit jasné kroky k vrácení vody zpět do rukou měst/státu a správu vody dnes orientovanou na zisk soukromých firem vrátit na správu orientovanou na zájmy lidí, měst a státu.

Voda je život a život občanů České republiky do rukou soukromých firem, ani překupníků, rozhodně nepatří

AUTOŘI PETICE

MUDr. Michal Chromec

Dlouholetý zastupitel města Přerov a 12 let předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s., který s poctivými politiky opakovaně ubránil vodárnu před koncernovými nájezdníky. Inicioval Dohodu měst o společné strategii, která  zajistila suverenitu  rozhodování  měst ve vodárně.

Díky tomu městská vodárny Vak Přerov dosáhla na dotace z EU, peníze od lidí reinvestuje do rozvoje vodárny a cenu vody má přitom nižší než většina vodáren v rukou koncernů v okolí.

Člen správní rady Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.

Ing. Radek Novotný

Makroekonom, vodárenský konzultant a odborník na praktiky koncernů, který 17 let pomáhá zachovat vliv obcí na vodu. Autor projektu PRAVDA O VODĚ. Dokládá, jak lze ubránit vodárny před nájezdníky přes soudy, které mu dávají za pravdu. V řadě regionů pomohl zastavit proces vedoucí k vytunelování okresních vodáren.

Jako první v ČR popsal nájezdy soukromých firem a podstatu tzv. "provozních modelů", kdy anti-politici pod heslem "přichází strategický investor" "privatizují" zisky z vody.

Jeden ze zakladatelů Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.